9 tips: lär dig att motivera dig själv

9 tips: lär dig att motivera dig själv
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det är viktigt att du lär dig att motivera dig själv om du vill uppnå dina mål. Det är bara om man verkligen är motiverad som man kommer ha styrkan att nå dit man vill. Tack vare passionens flamma så kommer man göra sina drömmar till verklighet.

Disciplin och uthållighet är väldigt viktigt. Dessa aspekter kommer dock inte räcka hela vägen. Det stämmer att dessa saker ibland är tillräckliga, men det är motivationen som ger det där lilla extra. Det är en extra boost som hjälper dig att gå framåt och förverkliga dina drömmar.

Vi är medvetna om att det inte är lätt att uppnå sina mål. Det är därför som det är så viktigt att man lär sig att motivera sig själv. Det är viktigt att man har tålamod så att man är i stånd att hålla ut när det blir svårt, och denna egenskap har också att göra med motivationen. Det finns som tur är tekniker du kan använda för att motivera dig själv. Vi kommer ta upp nio tips som kommer hjälpa dig.

“Jag kan bara växa så högt som jag kan nå, jag kan bara söka så långt som jag kan gå, jag kan bara se så djupt som jag kan titta, jag kan bara bli så mycket som jag drömmer.”

-Karen Ravn-

Visualisera en anledning

Det första man måste tänka på för att bli motiverad är att tänka ut en anledning. Med andra ord är det viktigt att man identifierar den underliggande anledningen till att man vill uppnå ett specifikt mål.

Tittar på landskap.

Säg att ditt mål är att besöka ett annat land. Men det som motiverar dig är att du vill upptäcka vilka dina riktiga förmågor är när du är helt ensam i detta land. Anledningen kanske är ännu djupare. Kanske den underliggande motiverande anledningen är att du vill lära dig att komma över rädslan. Eller så kanske du vill bredda din kognitiva horisont och bli av med fördomar.

När man har en stark anledning till att man vill göra något så kommer motivationen också att vara mer stabil. Det är omöjligt för dig att motivera dig själv om du inte lyckas identifiera de djupare anledningarna som får dig att vilja agera.

Motivera dig själv genom att vara hoppfull om framtiden

Vi bör titta mot framtiden med inspiration och passion. Framtiden bör vara som en magnet som drar oss till den och ger oss en vision av allt som vi vill uppnå. Detta är den bästa motivationen när det kommer till att göra drömmarna till verklighet.

Det är viktigt att tänka på framtiden. Hur kommer jag att vara om en månad? Om ett år? Om fem år? Det viktiga är att man ger dessa visualiseringar positiva förväntningar. Låt dig själv drömma. Lägg din rädsla åt sidan. Se på dig själv som en bestämd person som rör sig mot sitt mål och som kommer nå det oavsett vad som händer.

Tänk på din passion – den där hemligheten som motiverar dig

Passion är en fantastisk känsla. Det får oss att känna oss levande och starka. Det är en unik och speciell känsla. Men det är omöjligt att uppleva passion när rädslan och ilskan gör att vi känner oss blockerade. Dessa känslor tär så mycket på oss att de inte lämnar utrymme för passionens flamma att brinna. De tar bort vårt energi och gör att vi inte kan gå framåt.

Om du ska kunna väcka din passion så måste du reda ut de där banden som håller dig tillbaka. Passion kan bara slå rot i en själ som är fri, och vi kan alla frigöra oss själva.

Kvinna med cykel framför havet.

Gör dina mål större

Dröm stort, sikta högt. Det är bara om du har ett högt uppsatt mål som du kommer känna dig tillräckligt motiverad att nå dit. När vi inte känner oss tillräckligt motiverade kommer vi bara att sätta upp små mål.

Här är en väldigt intressant övning som kan lära dig att motivera dig själv.

  • Det första du bör göra är att skriva ner det mål som du vill uppnå.
  • Multiplicera det sedan med tre.
  • Till sist går du igenom hur det ser ut nu när du har breddat ditt perspektiv. Du kommer då säkerligen att säga till dig själv: “Varför inte?”

Vi tenderar att uppskatta det som kräver stor ansträngning.

Bygg din egen väg

Du måste förstå att varje persons väg i livet är unik, men inte jämföra din väg med andras, för det är en personlig erfarenhet som bara kan upplevas av denna person. Du måste förstå redan från början att den enda personen du måste vinna över är du själv. Man ska endast jämföra sig med sig själv och inte någon annan.

Bygg din egen väg för att motivera dig.

Ta ett steg i taget för att motivera dig

Att lära sig att motivera sig själv innebär att man förstår att två perspektiv har förenats: det förflutna och framtiden. Det är därför som det är så viktigt att ta ett steg i taget. När man bemöts av hinder så är det enkelt att bli upprörd och tappa självförtroendet. Om vi håller uppe rytmen och tar ett steg i taget så kommer det dock bli mycket enklare och mer effektivt.

Lär dig att kontrollera dina känslor

Om en person är deprimerad eller känner ångest så kommer han eller hon att handla i enlighet med sina känslor. Resultaten kommer också bli därefter. Det är därför viktigt att man är medveten om de känslor som man känner och att man arbetar med dem och dirigerar om dem när det behövs.

Kvinna som är glad.

Våra känslor kommer ut på tre sätt:

  • Kroppen. När du upplever en svår känsla så reagerar kroppen internt och externt. Man bör därför tänka på båda dessa områden. Man kan använda andningen för att reglera de fysiologiska processerna. Du kan återta ditt fokus genom att ha rätt hållning och attityd.
  • Språket. När du lider av depression eller ångest så kommer du antagligen märka att du pratar annorlunda. Du kanske exempelvis säger saker som “Jag kan inte”, “Det är för svårt” eller “Jag är trött på allt”. Om du märker att du använder dessa ord så omvandla dem. Du kan exempelvis säga “En del av mig tror att jag inte kan men jag kommer inte kunna ifall jag fortsätter tänka på det där sättet”.
  • Fokuset. När du är på dåligt humör så fokuserar du bara på de negativa aspekterna av livet. Det är då viljekraften blir väldigt viktig för oss och hjälper oss att se saker på ett mer positivt sätt. Vi börjar se alternativ.

När vi försöker uppnå stora mål så kommer vi också att behöva ta pauser. Deras jobb är att ge oss marginal – utrymme och tid för att hantera våra känslor. Det viktiga är att vi lär oss att identifiera de känslor som blockerar oss och omdirigera dem.

Tro på dig själv

Det har visat sig att framgångens cykel alltid fungerar på samma sätt. Allt börjar med ens uppfattningar. Om en person tror på sig själv och den där bakomliggande orsaken som inspirerar honom eller henne så kommer allt att börja röra på sig. Uppfattningarna omvandlas till handlingar med hjälp av bestämdhet och kraft. Vad som då följer är bra resultat. Detta hjälper sedan ens självförtroende och cykeln börjar om igen, och den här gången är den ännu starkare.

Det motsatta kan också hända. Uppfattningen att man inte kan göra något leder till felaktiga handlingar och stagnation. Detta leder i sin tur till begränsade resultat. Allt detta gör att vi tror att vi inte kan klara av något. Så du bör bestämma dig för vilken cykel du föredrar.

Dra nytta av inaktiviteten för att motivera dig själv

Efter att man har startat en framgångscykel så når man en punkt där allt verkar flöda av sig självt. Detta är inaktiviteten. Till en början kan detta kännas väldigt bra, men det medför även en viss risk. Vi bör vara försiktiga så att vi inte låter allt “ta hand om sig självt”. Istället bör vi göra det motsatta. Låt oss dra nytta av denna inaktivitet för att få större momentum för att kunna uppnå våra stora mål.

Kvinna som sträcker på armarna.

Man måste också ta hand om negativ tröghet snabbt och effektivt. En konflikt som skjutits upp leder bara till fler konflikter. Vi vill inte ha destruktiv tröghet.

Det är en process att lära sig att bli motiverad. Det är inte något du kommer uppnå över en natt. Du kommer behöva fortsätta med att förstärka din motivation varje dag. För det är svårt att få den och enkelt att tappa den, speciellt om vi är programmerade till att inte tro, till att inte drömma…

Men det finns en sak som verkligen är värt besväret. En självmotiverad person kan göra allt som han eller hon väljer att göra. Interna hinder är alltid svårast att komma över. Och när du slår undan dem så kommer ditt liv att förändras. Du känner dig levande, som att du har bemästrat ditt eget öde. Du känner dig fri.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.