Tålamodets makt och ångesthantering

Att träna dig själv till att bli mer tålmodig är inte enkelt. Men om du gör vad du kan för att utveckla en mer positiv och tillitsfull attityd, kommer du kunna hantera stress och höja ditt personliga välmående.
Tålamodets makt och ångesthantering
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Sinnet rör sig oftast fortare än livet självt. En av nycklarna till att sakta ned är att utöva tålamodets makt. Försök att nära en positiv syn på världen medan du främjar förmågan att vänta. Bered plats för en vana som tillåter dig att göra dig av med ångest, press och oro. På så  sätt kan du låta saker hända i sin egen takt och vid rätt tidpunkt. Detta är tålamodets makt.

Experter verkar ha olika uppfattningar om huruvida otålighet är ett inlärt beteendemönster eller ett inneboende drag som vissa människor är födda med. Vad som än är fallet är en sak uppenbar: vår sociala kontext skapar en känsla av otillfredsställelse och får oss att vilja ha omedelbara resultat. Det är därför som det är svårt att vänta på saker. Det slutar med att människor känner sig konstant hjälplösa när de inser att de inte har saker under kontroll.

Vad kommer först: ångest eller otålighet?

Vi vet inte heller om otålighet leder till ångest eller om ångesten gör oss mindre toleranta när det kommer till att vänta. Oavsett så vet vi att dessa två är ett perfekt par som utlöser stress och skapar en överaktiv hjärna. Detta kan orsaka insomni, utmattning, koncentrationssvårigheter, motivationsbrist och självfallet missnöje.

En grundläggande men effektiv strategi för att reglera dessa känslor är att utveckla tålamod. Det är viktigt att förstå att det inte är en lätt uppgift att utveckla tålamod. Detta eftersom hjärnan blir van vid vissa tankemönster. Men om du introducerar din hjärna till en lugnare och mer optimistisk inställning kommer den att visa på mer motståndskraft. Det är alltså fullt möjligt att främja tålamod.

“Ditt sinne kommer att svara på de flesta frågor om du lär dig att slappna av och vänta på svaret.”

-William S. Burroughs-

Händer över blommor och mossa

Tålamodets makt för ett bättre liv

Resultatet av konstant otålighet är ångest. Kombinationen av de båda kan vara ödeläggande. De kan nämligen leda till fysiska problem som muskelsmärtor, huvudvärk, hjärtklappning eller problem med matsmältningen. Otålighet är som ett skadligt program som installeras i din hjärna. Väl där börjar det aktivera en förvrängning av de kognitiva mekanismerna.

Det börjar så fort du vaknar. Om kaffet inte bryggs snabbt nog eller om bussen som tar dig till jobbet är en minut sen så antar du direkt att du kommer att ha en dålig dag. Om du inte lyckas slutföra vad du hade som mål för arbetet idag vet du att du kommer att känna dig frustrerad och desperat. Att ha bråttom är följaktligen som ett gift som förvränger dina tankar och ditt humör.

Albert Ellis är en känd kognitiv psykoterapeut och förespråkare av rationell emotiv beteendeterapi som talade om effekterna av okontrollerad ångest. Om din ångest får fritt spelrum kommer den att ta över ditt liv. Ur den här synvinkeln är därmed tålamodet det ideala tillvägagångssättet för att återfå kontrollen.

Självreglering som en nyckel till tålamod

I januari 2018 gjordes en intressant studie angående tålamodets makt vid University of North Florida i Jacksonville i USA. Filosofie doktorn i psykologi Dominik Guess var den som ledde studien. Studien avslöjade att tålamod är mer meningsfullt för människor i vissa kulturer på grund av en väldigt konkret psykologisk funktion: självreglering.

 • Självreglering är, framförallt, självkontroll. Med andra ord, det är förmågan som tillåter dig att hantera dig själv och dina reaktioner gentemot påtryckning och externa händelser.
 • Tillvägagångssätten till att arbeta på självreglering kräver att du utvecklar följande karaktärsdrag:
  • Reflektion
  • Känslohantering
  • Självkontroll
  • Rättframhet
  • Sociala förmågor
  • Tolerans
Man utan tålamod

Tålamodets makt: fyra pelare

Vi måste klarlägga några saker om tålamod. Människor misstolkar ofta tålamod och hänvisar till det som passivitet, resignation eller den enkla handlingen att vänta på något. För att få en tydligare bild av vad det egentligen innebär ska vi därför ta en titt på tålamodets pelare. Dessa är karaktärsdrag du bör börja utveckla redan idag:

 • Tålamod är frihet. Det är ett känslomässigt frigörande utövande som lär dig att vänta, observera och veta när det är dags att agera.
 • Tålamod är medkänsla. Den här aspekten av tålamod innebär att man är respektfull mot sig själv. Du bör inte vara så hård mot dig själv bara för att du inte är kapabel att göra allt precis som du tänkt dig. Du måste hjälpa dig själv, värdera dig själv och lära dig att vara din bästa bundsförvant.
 • Tålamod leder till rörelse och handling. Tålmodiga människor sitter inte still. De har inte heller gett upp och är inte avskilda från verkligheten. Istället möjliggör tålamodets makt att du sparar din energi till handling. Det låter dig få tillgång till din intuition så att du bättre kan förstå när den bästa tidpunkten att agera är.
 • Tillit och optimism är produkter av effektivt tålamod. Tålamod innebär en viss tillit till sakernas naturliga gång. Du måste tro att allt kommer att inträffa i rätt tid av sig självt. Att ha ett sinne som går fortare än livet självt är värdelöst om allt som är viktigt händer här och nu.

Allt har sin tid

Sammanfattningsvis är det bra att komma ihåg att tålamod är koncentrerad styrka. Det är också en dygd som de som har lärt sig att hantera sina känslor och tankar har. Dessa människor vet att allt har sin tid.

Ibland vill vi rusa igenom livet när det egentligen måste njutas av och uppskattas långsamt. Slappna av, sakta ned, känn dig förvissad om att du rör dig i rätt riktning och förlita dig på tålamodets makt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ellis, Albert (2004). Cómo controlar la ansiedad antes de le controle a usted. Barcelona: Planeta
 • Calle, Ramiro (2001). El arte de la paciencia. Martínez Roca
 • Zimmerman, B.J. & Moylan, A.R. (2009). Self-regulation: Where metacognition and motivation intersect. En D. J. Hacker, J. Dunlosky y A. C. Graesser (Eds.), Handbook of Metacognition in Education (pp. 299-315). New York: Routledge.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.