Vilka sociala masker bär du?

Även om vi alla någon gång bär sociala masker så finns det också de som gör det så ofta att maskerna blir en del av dem.
Vilka sociala masker bär du?
Angela C. Tobias

Skriven och verifierad av psykologen Angela C. Tobias.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Sociala masker är verktyg som människor ofta använder sig av för att anpassa sig till sin omgivning. Det är ett sätt att omforma sig för att kunna komma vidare i livet. Maskerna får dig att ge sken av att kunna hantera allt och de hjälper dig att skydda dig mot sådant som du tror kan skada dig.

Med andra ord är det att sätta på sig en mask en omedveten försvarsmekanism som du tillgriper när du känner dig hotad. Det är mekanismen som hjälper dig att överleva. Därför är bärandet av sociala masker inte alltid något negativt.

Emellertid finns det tillfällen då masken du bär inte fyller sitt adaptiva syfte. Istället får den motsatt verkan. Det är den typen av masker, sådana som du inte verkar kunna ta av dig även om du skulle vilja det, som legat till grund för många psykopatologiska studier. De är kända som “egot” inom gestaltpsykologin eller “kulturbevarande” inom gruppterapimetoden psykodrama.

Vi lär oss tidigt att använda sociala masker

När behöver man sociala masker?

Människor lär sig mycket tidigt att använda sociala masker. Säkert har du själv också en gång lärt dig detta, under vissa omständigheter då du insåg att du inte alltid kunde göra som du ville, och du var tvungen att använda en mask för att bli accepterad.

Man lär sig t.ex. att man bör hålla tillbaka sina frustrationer och undvika raseriutbrott för att vinna sina föräldrars gillande. Eller att man bör vara tålig och snäll mot sina klasskamrater för att bli godtagen av dem.

Dessa masker sätter gränserna i dina relationer med andra människor. De representerar de olika roller du måste spela i ditt liv. Masker gör att du kan tygla dina impulser och de hjälper dig att utveckla viktiga färdigheter, som exempelvis empati.

I själva verket bär du säkert olika masker gentemot dig själv i vissa situationer. Till exempel kan du behöva en mask av styrka för att kunna ta dig igenom svåra tider. När den väl tjänat sitt syfte kan du ta av den.

Vilka typer av masker bär du?

Masker utgör en del av livet. Somliga kan rädda dig, medan andra kan skada dig. Det som är intressant med dessa masker är att en viss typ av människor har benägenhet att bära en viss typ av masker.

Här är några av de vanligaste sociala maskerna:

  • Det snälla barnet. Dessa barn lärde sig tidigt att andra accepterade dem om de uppförde sig väl. Det är svårt för snälla barn att sätta gränser och att dela med sig av sina åsikter, eftersom de är rädda att inte bli accepterade. De strävar helt enkelt efter att vara andra till lags.
  • Krigaren. De hårda strider människor måste utkämpa för att övervinna motgångar ger upphov till denna mask. Den hjälper dem att skjuta åt sidan den rädsla och obeslutsamhet som kan smyga sig på när de måste ta kontrollen.
  • Den apatiska masken. Denna mask av likgiltighet får dig att verka oberörd av allt som kan tänkas ske runt omkring dig. Den skyddar dig mot yttre hot, då den gör att du kan dölja ditt lidande.
  • Räddaren. Räddaren har behov av att rädda alla och älskar hopplösa fall.
  • Den drabbade. Människor som bär denna mask lärde sig i ung ålder att livet är eländigt och att enda sättet att få kärlek är att spela offer.
  • Tuffingen. Detta är en mycket vanlig mask som de mest ömskinnade personerna sätter på sig, eftersom de är rädda att bli sårade eller att verka sårbara. På grund av denna rädsla har de lärt sig att dölja sin känslighet och att bara uttrycka ilska och aggressivitet.
  • Den lilla solstrålen. En del människor har svårt att acceptera sådana känslor som ledsamhet, vrede eller saknad. Därför klistrar de ett leende på läpparna och låtsar att allt är helt i sin ordning. De flyr undan sina känslor.
  • Clownen. Clownen använder humor för att undanhålla sina känslor. Denna mask påminner om den föregående. En nyansskillnad mellan de båda är att clowner ofta tror att andra inte kommer att acceptera dem om de slutar med att hela tiden skämta och istället beter sig på ett uppriktigt sätt.
Det kan vara svårt att ta av sig masker man burit länge

När du inte kan ta av dig masken

Alla ovannämnda masker hjälper till att skydda ditt sanna jag mot eventuella hot. Men ibland bär du dem så länge att du till slut inte längre kan ta av med dem. Följden blir att du inte längre vet vem du är. Är masken en del av min natur?

Om du ställer dig själv den frågan betyder det att du burit den masken alldeles för länge. Det innebär att masken som brukade skydda dig inte längre fungerar. Nu är den bara en barriär som avskärmar dig från dina känslor, önskningar och värderingar. Det är som att förlora en del av ditt egentliga jag. Denna avskurenhet kan leda dig in på ett felaktigt spår genom att du försöker använda samma mask om och om igen.

Det är mycket svårt att ta av sig vissa masker. Om du till exempel har brukat spelat tuffing, kan du inbilla dig att människorna i din närhet inte längre kommer att älska dig så snart de får veta att du är sårbar.

Till syvende och sist bör du försöka ta av dig alla dina sociala masker. Se dig själv i spegeln. Upptäck vem du verkligen är. Knyt an till ditt sanna jag så att du kan älska dig själv. Så länge du inte är uppriktig mot dig själv kommer du ha problem med att visa andra vem du är innerst inne.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.