Ingen annan investering är lika viktig som kunskapen

"Kunskap är makt" var något Bacon sa. Detta stämmer än idag i allra högsta grad.
Ingen annan investering är lika viktig som kunskapen
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2024

Du kan ge dina barn materiella ting, men den bästa investeringen du kan göra för dem består av något helt annat. Det finns ingen investering som är lika viktig som kunskapen, för det är den som hjälper oss att ta oss igenom livet.

Det är precis som Benjamin Franklin en gång sade: “En investering i kunskap har den bästa räntan”. Det är en investering i dig själv och andra och det är det mest värdefulla du någonsin hade kunnat ha.

Santiago Ramón y Cajal var en spansk vetenskapsman som fick nobelpriset i medicin 1906 för sin forskning rörande nervsystemet. Han sade att människans hjärna är som en myntfabrik. Om du använder orena metaller för att tillverka mynten kommer du bara få skräp, men om du använder guld kommer du få fina guldmynt.

Denna analogi visar varför det är viktigt att ge hjärnan rätt “råvaror”. Det bästa du kan ge hjärnan är böcker och kunskap som kommer hjälpa den att lära sig mer om världen.

Vår kunskap om världen är begränsad, men vår okunskap är oändlig. Den grundläggande tanken här är att vi inte vet så mycket, samtidigt som det är fantastiskt hur mycket vi vet. Det är ännu mer fantastiskt att kunskap kan leda till så mycket makt.

“Det är inte vad du gör för dina barn, utan vad du lär dem göra själva
som kommer göra dem framgångsrika.”

-Ann Landers-

Kunskap kommer frigöra dig, för ingen ägodel är lika viktig som kunskapen

Ända sedan Sokrates dagar har det stått klart att kunskap kan frigöra oss från okunnighet, men under antikens dagar var det bara visa män som hade tillgång till kunskap. Nuförtiden kan vemsomhelst skapa och sprida information via internet. Vi har skapat ett nätverk av kunskap utan gränser.

Målning av kvinna.

Vi har tagit bort alla fysiska, geografiska, ekonomiska och sociala barriärer för att vi ska kunna utbilda oss själva. Det enda som krävs nuförtiden är viljan.

Men varför är det då allt färre personer som läser? Och varför investeras det allt mindre i kultur? Det verkar som att vi har tagit bort alla barriärer förutom den viktigaste: insikten att det bara är kunskapen som verkligen kommer frigöra oss.

Sokrates såg sig inte som en vis man för att han visste mer än personerna runt omkring honom. Han såg sig som vis för att han var medveten om sin egen okunnighet. Därför såg han alltid till att vara säker på sin sak innan han tog ett beslut eller sade något.

Han var så övertygad om att kunskapen kan frigöra oss att han sade att människor alltid skulle välja godhetens och rättvisans väg om de verkligen förstod vad den innebar.

Sokrates ansåg att ingen medvetet skulle välja ondskans väg, och om de ändå gjorde det så berodde det bara på okunnighet. Man kan även se det såhär: om en bagare inte bakar ett gott bröd så är det för att bagaren inte vet hur man gör, och inte för att han inte vill baka ett gott bröd.

“Det goda livet är ett som inspireras av kärlek och guidas av kunskap.”

Bertrand Russel

Kunskapen är ditt ledljus

“Kunskapen är ditt ledljus”. Detta är ett citat från Robert Fisher, författaren till Riddaren i den Rostiga Rustningen. Det är ett citat som vittnar om hans positiva syn på mänsklighetens potential. Man skulle kunna säga att kunskap är ett sätt att finna sina egna förmågor och begränsningar. Det innebär även att man försöker övervinna dessa begränsningar.

Kvinna med ljus i sinnet.

Kunskapen är ditt ledljus, för ingen ägodel är lika viktig som kunskapen. Det betyder att ju mer du vet, desto mer ljus kommer du ha inom dig. Naturen har gett oss kunskapens frö, och inte själva kunskapen i sig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.