Det finns ingen investering som är lika viktig som kunskapen

Det finns ingen investering som är lika viktig som kunskapen
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Du kan ge dina barn materiella ting, men den bästa investeringen du kan göra för dem består av något helt annat. Det finns ingen investering som är lika viktig som kunskapen, för det är den som hjälper barnen att ta sig genom livet.

Det är precis som Benjamin Franklin en gång sade: “En investering i kunskap har den bästa räntan”. Det är en investering i dig själv och andra och det är det mest värdefulla du någonsin hade kunnat ha.

Santiago Ramón y Cajal var en spansk vetenskapsman som fick nobelpriset i medicin 1906 för sin forskning rörande nervsystemet. Han sade att människans hjärna är som en myntfabrik. Om du använder orena metaller för att tillverka mynten kommer du bara få skräp, men om du använder guld kommer du få fina guldmynt.

Denna analogi visar varför det är viktigt att ge hjärnan rätt “råvaror”. Det bästa du kan ge hjärnan är böcker och kunskap som kommer hjälpa den att lära sig mer om världen.

Vår kunskap om världen är begränsad, men vår okunskap är oändlig. Den grundläggande tanken här är att vi inte vet så mycket, samtidigt som det är fantastiskt hur mycket vi vet. Det är ännu mer fantastiskt att kunskap kan leda till så mycket makt.

“Det är inte vad du gör för dina barn, utan vad du lär dem göra själva
som kommer göra dem framgångsrika.”
-Ann Landers-

Kunskap kommer frigöra dig, för ingen ägodel är lika viktig som kunskapen

Ända sedan Sokrates dagar har det stått klart att kunskap kan frigöra dig från okunnighet, men under antikens dagar var det bara visa män som hade tillgång till kunskap. Nuförtiden kan vem som helst skapa och sprida information via internet. Vi har skapat ett nätverk av kunskap utan gränser.

Målning av kvinna.

Nuförtiden har vi tagit bort alla fysiska, geografiska, ekonomiska och sociala barriär för att man ska kunna utbilda sig själv. Det enda som krävs nuförtiden är viljan.

Men varför är det då allt färre personer som läser? Och varför investeras det allt mindre i kultur? Det verkar som vi har tagit bort alla barriärer förutom den viktigaste: insikten att det bara är kunskapen som verkligen kommer frigöra oss.

Sokrates såg sig inte som en vis man för att han visste mer än personerna runt omkring honom. Han såg sig som vis för att han var medveten om sin egen okunnighet. Han försäkrade därför sig alltid först innan han tog ett beslut eller sade något.

Han var så övertygad om att kunskapen kan frigöra oss att han sade att folk alltid skulle välja godhetens och rättvisans väg om de verkligen förstod vad den innebar.

Sokrates ansåg att ingen hade valt ondskans väg, och om de ändå gjorde det så berodde det bara på okunnighet. Man kan även se det såhär: om en bagare inte bakar ett gott bröd så är detta för att bagaren inte vet hur man gör, och inte för att han inte vill baka ett gott bröd.

“Det goda livet är ett som inspireras av kärlek och guidas av kunskap.”
Bertrand Russel

Kunskapen är ditt ledljus

“Kunskapen är ditt ledljus”. Detta är ett citat från Robert Fisher, författare till The Knight in Rusty Armor. Det är ett citat som vittnar om författarens positiva syn på mänsklighetens potential. Man hade kunnat säga att kunskap är ett sätt att finna ens egna förmågor och begränsningar. Det innebär även att man försöker komma över sådana begränsningar.

Kvinna med ljus i sinnet.

Kunskapen är ditt ledljus, för ingen ägodel är lika viktig som kunskapen. Det betyder att ju mer du vet, ju mer ljus kommer du ha inom dig. Naturen har gett oss kunskapens frö, och inte själva kunskapen i sig.

Detta kanske intresserar dig
Att öka sin intelligens: sju trick för att höja din mentala kapacitet
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Att öka sin intelligens: sju trick för att höja din mentala kapacitet

Att öka sin intelligens är alltid möjligt, även om vi föddes med vissa genetiska faktorer som predisponerar oss att var mer eller mindre intelligen...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.