De negativa effekterna av för mycket ensamtid

Vi har alla behov av lite ensamtid då och då. Men det är inte bra att vara ensam för länge. Det finns studier som visar att för mycket ensamtid kan ha en negativ effekt på hjärnan och beteende.
De negativa effekterna av för mycket ensamtid
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

En del av vårt DNA gör oss till sociala varelserMänniskor behöver andra för att överleva både fysiskt och psykiskt. Det innebär inte att vi tar vilket sällskap som helst, men det betyder att människor är viktiga för oss. Forskare har till och med visat att för mycket ensamtid kan ha negativa effekter.

Många studier har slagit fast att för mycket tid ensamma kan ha omfattande effekter på vår hjärnaVi har en naturlig tendens att vara runt människor och spendera tid med andra. Men vi lever i en era där allting inte alltid är så lätt. Faktum är att stora folkmassor är en av de saker som kan få många människor att vilja leva ensliga liv.

Ensamhet är en växande världsomfattande epidemi. Många människor väljer att leva ensamma nuförtiden. Grannrelationer i stora städer har blivit spända och uteslutande. Affärsverksamheter säljer mänskligt interagerande per timme. Innerst inne vet vi att det inte är bra att spendera för mycket tid ensamma. Men vi vet inte alltid hur man bryter cirkeln.

“Den allra värsta fattigdomen är ensamhet och känslan av att vara oälskad.”

-Moder Teresa-

Man vid havet

Ett intressant experiment

En studie gjord på Tekniska institutet i Kalifornien (Caltech) publicerades i tidskriften Cell och visade att för mycket ensamtid har betydande effekter på ditt beteende. De experimenterade på råttor och visade att ensamhet faktiskt leder till en ansamling av kemiska substanser i hjärnan. Det gjorde råttorna mer och mer rädda och aggressiva.

Forskarna isolerade en grupp råttor under flera veckor. Efter ett tag blev de irriterade. De verkade också rädda för andra råttor och var hyperkänsliga för alla typer av hot. När något kändes hotfullt blev de isolerade råttorna orörliga. De förblev så under lång tid även efter att hotet försvunnit. Råttorna som inte var isolerade kom över stressen från hotet mycket snabbare.

För tillfället tror forskarna att detta gäller även människor.

Takykininer och effekten av för mycket ensamtid

En föregående studie visade att bananflugor också blev aggressivare efter längre perioder av isolering. I den studien lyckades forskarna även visa på ett samband med en specifik kemikalie och den här förändringen: takykininer – en neuropeptid. Ju längre de var ensamma, desto högre var deras takykininnivåer.

Caltech-forskarna ville se ifall råttorna i deras studier också visade på en ansamling av denna substans. De slog fast att så var fallet. Men hos råttorna orsakar takykininerna en produktion av en peptid som kallas neurokinin A. Denna kemikalie producerar vår hjärna i amygdalan och hypotalamus.

Därför kan förlängd isolering leda till ökad produktion av neurokinin A hos råttor. Detta är substansen som gjorde dem aggressivare och rädda. Forskarna upptäckte också att medicinering kunde hjälpa till att reducera dessa symptom men inte på ett stabilt sätt.

Vi bör inte spendera för mycket tid ensamma

Negativa effekter av för mycket ensamtid

Att spendera för mycket tid ensam är inte bra för dig. Det gör dig inte friare eller mer självständig. Mestadels har det omvänd effekt på dig: du blir bara mer sårbar. Du fångas i en cykel där det slutar med att du isolerar dig mer och mer. Isoleringen kan till och med göra dig sjuk.

Du kan alltid öppna upp för andra människor. Det är inte lätt att lämna din bubbla men det är alltid värt ett försök. Att göra det kommer att hjälpa dig att ta ett steg mot bättre mental hälsa. Att bygga broar till andra människor är ovärderligt och någonting vi alla måste göra. Det är ett av de bästa sätten att växa som människa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cuenya, L., Fosacheca, S., Mustaca, A., & Kamenetzky, G. (2011). Efectos del aislamiento en la adultez sobre el dolor y la frustración. Psicológica, 32(1).


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.