Intuition och instinkt: olika, men lika viktiga

Intuition och instinkt: olika, men lika viktiga
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Intuition och instinkt är inte samma sak. Instinkten styr beteenden som hjälper dig att överleva, medan intuitionen beskriver en mer komplex mänsklig förnimmelse. Intuitionen ger dig en inre röst som hjälper dig att fatta bättre beslut. Båda hjälper dig att bättre bemöta livets dagliga utmaningar.

Vill du förstå skillnaden mellan intuition och instinkt? Vi ska hjälpa dig genom att använda två underbara litterära karaktärer som exempel. Robinson Kruse var en modig sjöman från York som var strandsatt på en ö i 28 år. Han utnyttjade sig av sina mest grundläggande instinkter för att överleva en farlig och komplicerad situation. Sherlock Holmes är å andra sidan det bästa exemplet på ett sinne som tränats i att nyttja sin intuition som detektiv. Hans slutsatser är snabba och precisa. Med sin förträffliga och finslipade intuition lyckas han lösa de knivigaste gåtorna.

“Det finns situationer som människan förstår instinktivt, men som hon förnuftsmässigt inte kan förklara.”

-Alexander Dumas-

Det som är mest intressanta med intuition och instinkt är att vi dagligen begagnar oss av båda nästan omedvetet. Det är emellertid bara intuition som är en mänsklig egenskap. Om vi lär oss att använda dem på ett effektivt sätt som gagnar oss, kan detta vara mycket fördelaktigt. Det hjälper oss att vara bli tryggare och få en bättre förståelse för hur vi bör hantera rädsla och stress. Dessutom blir det lättare för oss att utnyttja våra erfarenheter och färdigheter, så att vi kan leva mer meningsfulla liv. Låt oss ta en djupare titt på detta.

intuition och instinkt hjälper oss att hantera stress

Intuition och instinkt: mellan biologi och förnimmelse

Intuition och instinkt är som sagt inte samma sak, även om termerna ofta används som om de vore utbytbara. Det är också mycket vanligt att de används i sammanhang där våra känslor styr oss åt det ena eller andra hållet. Fraser som “Mina instinkter säger till mig…” och “Min intuition avslöjar…” är tydliga exempel på detta lilla begreppsmässiga misstag. Ett klargörande av denna förvirring ger en bättre förståelse för exakt hur intuition och instinkt kan vara till nytta.

Vad är instinkt?

Ur biologisk synvinkel är instinkt ett medfött beteende. Den omfattar alla inre behov och beteenden som gör att vi kan överleva i vår omgivning. Instinkter som självbevarelse, beskydd, sociala relationer, fortplantning, samarbete och nyfikenhet är grundläggande egenskaper som definierar människor såväl som andra djur.

Begreppet instinkt blev egendomligt nog ett oönskat drag under 1900-talet. Det var länken som kopplade oss till den primitiva versionen av oss själva. Folk menade att det var bättre att undertrycka eller dölja den här aspekten av oss själva med andra beteckningar. Andrew Maslow, bland andra, började popularisera uttryck som “begär” och “motivation”, som ett sätt att undvika att tala om instinkt.

Numera värdesätter vi intuition och instinkt

Denna tanke har kommit att helt förändras under 2000-talet. Nu värdesätter samhället åter intuition och instinkt. Omformuleringen av begreppet instinkt är särskilt intressant. Folk som Dr. Hendrie Weisinger, en inflytelserik klinisk psykolog och författare till boken The Genius of Instinct”, förklarar att våra instinkter inte är mörka eller primitiva. De är inte något som vi ska undertrycka.

Om du lär dig att använda dina instinkter till din fördel kommer du att ha lättare att hantera stress och rädsla. Vad mera är, när du utvecklar instinkter som medkänsla, omsorg och vänlighet, berikar du din omgivning och gör livet mer meningsfullt. När allt kommer omkring så är medkänsla och vänlighet något som finns hos alla. Även om du kan ha svårt att tro det, så avslöjades detta i en studie av Dacher Keltner vid University of California i Berkeley.

Vad är intuition?

Somliga människor hävdar att intuition är en mängd känslor som ger antydningar om något. Dock är intuition inte någon magisk process eller sensorisk uppfattning. Intuition bör snarare definieras som “kognitiva uppfattningar”. Carl Jung själv sade att intuitiva människor är de som kan förutse vissa händelser eller situationer genom att använda sin egen omedvetna information.

  • Jung hävdade att denna omedvetna information utgör summan av det du är. Den är allt som du har genomlevt, sett och erfarit. Det omedvetna är kärnan i ditt väsen, en samling komprimerad information som hjärnan granskar för att få snabba svar som inte passerar genom filtret av en objektiv analys.
  • Även om det kan verka anmärkningsvärt menar experter att folk ska följa sin intuition. Faktum är att forskare vid University of South Wales genomförde en studie där de visade att vår inre röst kan hjälpa oss att fatta beslut.
  • Psykologerna Galang Lufityanto, Chris Donkin och Joel Pearson publicerade sina rön i tidskriften Psychological Science. De kom till samma slutsats som de vetenskapliga och psykologiska världarna redan hade lagt fram: när du använder dig av omedveten information kan du fatta snabba beslut. Det hjälper dig också att leva ett liv som är bättre anpassat till dina behov och din personlighet.
Lyssna till din intuition och dina instinkter

Intuition och instinkt har ett gemensamt syfte

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att intuition och instinkt inte har samma ursprung. Instinkt har en biologisk grund, medan intuition är resultatet av vår erfarenhet och utvecklingen av vårt medvetande. Emellertid har de båda obestridligen ett gemensamt mål: att ge oss möjlighet att bättre anpassa oss till vår verklighet. De hjälper oss att överleva, att förutse risker och att leva ett liv med större anknytning och tillfredsställelse. Lyssna till din intuition och dina instinkter och gör så att de fungerar till din fördel!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.