De 11 bästa böckerna av Carl Jung

De 11 bästa böckerna av Carl Jung
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Carl Jung skrev böcker som gick bortom en simpel analys av det mänskliga beteendet. Han var en pionjär av djup psykologi och en fruktsam författare. Hans verk innehåller en fantastisk alkemi av psykoanalys, spiritualitet, religion, filosofi och drömvärlden.

Få personligheter gör en så intresserad av analysen av det mänskliga psyket. Graham Collier sade att Jung endast behövde lite mer än fem minuter för att imponera på någon. Collier var pilot under andra världskriget och filosofiprofessor vid University of Georgia. Han fick chansen att träffa den schweiziske psykoanalytikern när Jung var 75 år gammal.

Collier imponerades av Jungs ironiska och nästan skurkaktiga uttryck samt hans respektfulla tystnad när han lyssnade på någons svar.

“Livet är inte en sjukdom du kan dö av.”

-Carl Gustav Jung-

Doktor Collier förklarade även att Jung under en period av sitt liv kände sig bortstött av den vetenskapliga världen. Det var efter att ha publicerat en bok om studien av medvetandet, som fördjupade sig i spirituella koncept snarare än analytiska. Trots det resulterade hans teorier i så pass mycket intresse att BBC, i ett försök att locka allmänheten, bjöd in Jung att debattera mot en medlem i Labor-partiet.

Detta skedde live på TV i ett program vid namn Face to Face, och politikern ifråga var kritisk till Jungs teorier. Mötet var helt fantastiskt. Jungs sammanhållning, spontanitet, övertygelse och charm var så pass överväldigande att “intervjun” snarare blev en improviserad konferens.

Politikern, John Freeman, som deltog för att kritisera Jungs teorier, var så fångad av honom att de utvecklade en långvarig vänskap. Freeman var faktiskt den som uppmuntrade Jung att skriva en av hans bästa böcker – Människan och hennes symboler.

Det finns många fler anekdoter att berätta om Jung. Vi skulle kunna tala om hans många resor, hans komplexa relation med Sigmund Freud eller hans inflytelse på film och vår kultur rent generellt.

Men ett sätt att förstå Jung är genom hans böcker. Det är värt att dyka ned i detta fantastiska arv och utforska hans teorier, symboler, personliga reflektioner och denna figur som lämnat ett så otroligt avtryck i psykologins historia.

Människan och hennes symboler av Carl Jung

De bästa böckerna av Carl Jung

Jungs verk är stort och använder mycket material från hans egen självbiografi, inklusive böcker med essäer och personliga reflektioner. Vi kan till och med finna korrespondens mellan 1906 och 1913 mellan Jung och Freud. Dessa brev fördjupar sig i utvecklingen av den psykoanalytiska rörelsen och relationen mellan dessa två figurer.

I denna artikel om de bästa böckerna av Carl Jung är vår prioritet att citera hans mest representativa verk. Vi söker efter böckerna som kommer förundra alla, från nybörjare till experter om Jung, med sina koncept, teorier och idéer.

1. Människan och hennes symboler av Carl Jung

I början av denna artikel förklarade vi denna boks ursprung. Efter intervjun hos BBC bad en välkänd politiker Jung att dela med sig av sina teoretiska koncept med allmänheten på det enklaste och mest undervisande sättet han kunde. Det var precis vad han gjorde, och resultatet blev Jungs sista bok innan hans död 1961.

I Människan och hennes symboler är det första som fångar vår uppmärksamhet bokens fler än 500 illustrationer. Dessa bilder låter oss helt och hållet leva oss in i teorin om symbolism och vikten av symboler i drömmar, konst och till och med vårt dagliga beteende.

“Jag är inte vad som drabbade mig. Jag är den jag väljer att bli.”

-Carl Gustav Jung-

2. Arketyper och drömmar

Ett måste. Detta är nämligen en av Jungs mest intressanta böcker och en som definierar ett av hans mest kontroversiella ämnen: arketyper.

Den utgörs av en samling essäer som å ena sidan gräver djupt i det kollektiva undermedvetandet, men å andra sidan arketypens natur. Detta psykiska uttryck av strukturer som ärvts från våra medvarelser är utan tvivel vad som utgör hörnstenen i mycket av Jungs verk.

Spiral av figurer som symbol för Carl Jung och hans verk

3. Jaget och det omedvetna av Carl Jung

Som vi redan vet var Carl Jung grundaren av den analytiska psykologins skola. Denna bok är utan tvivel den bästa representationen för denna metod. Den är i grund och botten även en reflektion av en liten del av psykologins historia.

På dess sidor vägleder Jung oss genom en mycket mer originell idé än Freud erbjudit oss vid den tidpunkten angående det mänskliga psyket. Hans kontinuerliga studier och revisioner av ämnet ger oss nämligen en fullare förståelse av det undermedvetna.

Här etablerar Jung dualiteten mellan det kollektiva undermedvetna och dess inflytelse på individens undermedvetna.

4. Synchronicity: An Acausal Connecting Principle

Synchronicity: An Acausal Connecting Principle är en liten juvel som Carl Jung skrev med Wolfgang Pauli – nobelpristagare i fysik och en av kvantmekanikens fäder. I denna bok fördjupar vi oss i ett av Jungs mest intressanta och välkända koncept. Vi talar givetvis om synkronicitet.

Jung talade om denna idé för första gången på Eranos-mötena som organiserades varje år i Ascona, Schweiz. Artiklar, essäer och böcker kommer alltid ut på dessa möten. Detta var på 50-talet, och den schweiziske psykiatrikern presenterade något lika polemiskt som det var attraktivt för hans kollegor och resten av världen: vad vi uppfattar som sammanträffande är i själva verket inte på grund av slumpen, utan något som kallas för synkronicitet...

Boken går även i detalj in på relationen mellan sagda koncept och en annan lika viktig idé i hans verk: intuition.

5. Själen och dess problem i den moderna människans liv

Detta är en av Carl Jungs böcker som bäst representerar hans verk. Samtidigt är det en fantastisk resa in i det undermedvetnas värld. Trots det faktum att större delen av boken handlar om drömmar, är det här vi kan “spåra” en del av våra komplex och det begränsade beteende som vi tenderar att uppvisa i det medvetna livet.

Jungs mål med att tolka drömmar skilde sig från Freuds. Han ville inte identifiera klassiska sexuella fixeringar som utvecklats under barndomen; tvärtom vill han ta fram en “karta av nuet” och av sammanhanget hans patienter levde i. Detta för att kunna förstå anledningen bakom deras beteende och emotionella lidande.

Detta är utan tvekan en av de mest oersättliga böckerna för att förstå Jungs arv.

6. Conflicts in the Child’s Soul

Några av våra läsare kanske överraskas av att se termen “själ” användas i en bok om psykologi. Det är viktigt att komma ihåg att detta koncept är ständigt närvarande i Jungs verk.

Jung förklarar faktiskt i sin egen självbiografi att ingen läkare kan bota en patient utan att först ta kontakt med dennes själ.

Denna idé ger oss en ledtråd om Jungs holistiska sätt att se på människor. Han trodde nämligen att barndomen och ungdomen var de viktigaste faserna i en människas liv och att vi bör vara extra uppmärksamma på dem.

På så sätt kan möjliga konflikter, brister och fördomar som barnet upplever i koppling till familjen såväl som föräldrarnas psykologiska problem fastslå välmåendet eller potentiella psykologiska problem för barnet senare i livet.

Intressant nog hängav Sigmund Freuds dotter sitt liv till detta syfte. Hon tillhandahöll psykologisk hjälp till barn som drabbats av trauman. Freud själv uppmärksammade aldrig detta fält i någon större utsträckning och utvecklade det inte fullt i sina verk.

Ledsen pojke

7. The Psychology of the Transference

På denna blogg har vi då och då nämnt det intressanta konceptet överföring. Detta är en idé som alltid är väldigt närvarande i den psykoanalytiska eller psykodynamiska tankeskolan.

Detta är en av Carl Jungs mest representativa böcker om ämnet. Han drar även intressanta paralleller mellan alkemi och överföring, mellan patient och terapeut. Som vi redan vet kan dagligt utövande av psykoterapi ge upphov till ett fenomen där patienten projicerar sina förväntningar och känslor på terapeuten, vilket gör läkeprocessen mer komplicerad.

I denna bok använder Jung denna symbolik för att förklara dynamiken och kopplingarna som ibland uppstår mellan läkare och patient.

8. Om psykisk energi, drömmar och arketyper

Denna bok består av sex intressanta essäer. I dessa essäer lär vi intimt känna vad vi uppfattar som “djup psykologi”. Detta koncept representerar den sanna hörnstenen i Jungs teori. Det är viktigt att komma ihåg att alla mentala fenomen är former av energi för denna schweiziske psykiatriker.

“Den primära funktionen för drömmar är att försöka återetablera vår psykologiska jämvikt.”

-Carl Gustav Jung-

I den första essän, med titeln “Om själens energi”, erbjuder han en intressant introduktion till att bättre förstå vissa aspekter av våra personligheter, såsom introversion och extroversion.

Senare, i “Generella överväganden om drömmars psykologi” och “Drömmarnas essens”, går han djupare i denna studie av människan, socialt beteende och drömmar, på ett sätt som hjälper både nybörjare och experter att bättre förstå dessa representativa koncept.

Det är även intressant att notera att denna volym avslutas med en essä titulerad “Psykologiska grunder i spiritism”. Här förklarar författaren med vanemässig tydlighet de objektiva övervägandena hos Jungs psykologi inom ämnet, som otvivelaktigt är intressanta att ha i åtanke.

Drömfångare framför himmel

9. Writings on Spirituality and Transcendence

Carl Gustav Jung trodde inte på Gud, utan spiritualitet och sättet som alla dess aspekter definierar och spårar essensen av vår kultur, och som ett resultat mänskligheten själv.

“Det skulle vara mycket orättvist av psykologin att ignorera religion, med allt som den är och hur nära den står den mänskliga själen.”

-Carl Gustav Jung-

Detta är en personlig och passionerad bok. Det är en perfekt helgläsning om du vill få bättre förståelse för den vida syn på analytisk psykologi som Carl Gustav Jung blottade och lämnade som ett fantastiskt arv. Om det finns en sak han alltid hade i åtanke så var det att för att förstå någons rötter, får vi inte glömma det spirituella planet.

Enligt Carl Jung måste vi ta hänsyn till alla fenomen och traditioner som utgör roten av det psykiska livet.

Vi bör därför förstå att Carl Jungs böcker, och framförallt Writings on Spirituality and Transcendence, är reflektioner av hans öppna sinne. Han var nämligen mottaglig och känslig för allt han observerade och försökte se bortom det ordinära för att finna betydelsen i den mänskliga själens verklighet.

Denna bok är en antologi, en resa genom antropologi, religion, konst och spiritualitet som kommer ha stark påverkan på varje läsare.

10. Mitt liv: minnen, drömmar, tankar

Året är nu 1957 och Carl Jung är 81 år gammal. Det är det perfekta tillfället för honom att påbörja ett renande och relevant projekt, vilket är berättelsen om hans eget liv. Jung gjorde det med hjälp av hans kollega och vän Aniela Jaffe.

På dessa sidor lär vi oss om hans formande år, om det spända men produktiva samarbetet med Freud och hur varje resa, konversation, upptäckt och upplevelse gav form till vad han kallar för “hans själs botten”.

Det är värt att nämna att läsaren inte bara får ta del av en simpel bok med minnen och personliga reflektioner från någon på sin ålders höst. Jung drar nämligen full nytta av chansen att återigen lägga fram grunden för sina teorier.

Han beskriver sina idéer om det mänskliga sinnet, det undermedvetna, symbolismens roll och principerna för psykoterapi. Denna bok kommer hjälpa dig att bättre förstå Jungs tankar och hans personliga verk som psykolog.

11. The Red Book av Carl Jung

Avslutningsvis har vi en av Carl Jungs mest värdefulla men samtidigt mest svårförståeliga böcker. Vi talar givetvis om The Red Book. Den är så speciell av en rad olika anledningar. En av dem är att det tog honom 15 år att färdigställa den, eller åtminstone besluta sig för att den innehöll allt han ville förmedla.

En annan punkt som vi måste belysa är att hans ättlingar inte ville att den skulle publiceras. Det var inte förrän 2009 vi äntligen fick åtkomst till denna märkliga, snirkliga och enigmatiska bok, som är så fascinerande och störande på samma gång.

The Red Book, eller Liber Novus, berättar och illustrerar de förfärliga syner Carl Jung hade mellan 1913 och 1916. Hans syfte med att skriva boken var att försöka förstå dessa bilder och få fram de associerade symbolerna.

Spirituell kvinna

The Red Book är inte en filosofisk, vetenskaplig, religiös eller litterär bok. Det är ett oklassificerat verk med profetiska och mytiska nyanser som möjliggör flera tolkningar. Den kräver därmed flera tillvägagångssätt om du vill förstå eller ens njuta av den. Den är vid dagens slut en stor juvel som är värd att läsa efter att du förstått lite mer om Jungs teori.

“Någonstans fanns det en gång en blomma, en sten, en kristall, en drottning, en kung, ett palats, en älskare och hans älskade, och detta var för länge sedan, på en ö någonstans i havet för 5000 år sedan… Sådan är kärleken, den mystiska blomman av själen. Detta är mitten, jaget.”

-Utdrag från The Red Book-

Trots det faktum att det finns många fler böcker, essäer, artiklar, verk etc. av Carl Jung, representerar dessa elva rekommendationer en essentiell och oförglömlig figur som förtjänar lite av vår tid. Vad vi får ut av att läsa dessa böcker av Carl Jung är nämligen lika berikande som det är fascinerande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Jung G. Carl, (1985). El hombre y sus símbolos. Paidós.
 • Jung G. Carl (2009). Arquetipos e inconsciente colectivo. Paidós.
 • Jung G. Carl (2009). Las relaciones entre el Yo y el Inconsciente. Paidós.
 • Jung G. Carl (1952). Sincronicidad como principio de conexiones acausales.
 • Jung G. Carl ( 2013). Los complejos y el Incosnciente. DeBolsillo.
 • Jung G. Carl (2011). Conflictos del alma infantil. Paidós.
 • Jung G. Carl (1983). La psicología de la transferencia. Paidós.
 • Jung G Carl (1995). Energía psíquica y esencia del sueño.
 • Jung, Carl G., (2013). Hombre moderno en busca de un alma. DeBolsillo.
 • Jung G. Carl (2014). Respuesta a Job. Trotta.
 • Jung G. Carl (2016). Escritos sobre espiritualidad. Trotta.
 • Jung G. Carl (2011). Aion, contribuciones a los simbolismos del sí mismo. Trotta.
 • Jung G Carl (2001). Recuerdos, sueños y pensamientos. Paidós.
 • Jung, G. Carl (2015). Psicogénesis de las Enfermedades Mentales. Trotta.
 • Jung G. Carl (2010). El libro Rojo. Paidós.
 • Jung, G. Carl (2008). Tipos psicológicos. Edhasa.
 • Jung, G. Carl (2000). Freud y el psicoanálisis. Trotta.
 • Jung, G. Carl (2007). Dos escritos sobre psicología analítica. Trotta.
 • Jung, G. Carl (2001). Civilización en transición. Trotta.
 • Jung, G. Carl (2021). Psicología y educación. Paidos.
 • Jung G Carl (1982). Formaciones de lo inconsciente. Paidós.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.