Vuxna söner till kontrollerande mödrar: giftiga effekter

Vuxna söner till kontrollerande mödrar: giftiga effekter
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Kärleken från en mor är inte alltid ovillkorlig. Ibland leder den till smärta. Den leder även till många tillstånd som lämnar varaktiga effekter. Problemet med vuxna söner till kontrollerande mödrar är ett exempel på detta. Dessa barn bär bördan hos denna skadliga och dåliga relation in i vuxen ålder.

Vad händer med deras barn? Vad händer med deras söner? Detta är en av de upprepande fraserna som dyker upp i artiklar om kontrollerande mödrar. Vår kultur tenderar att fokusera på relationen mellan mor och dotter. Den förbiser de ofta smärtsamma relationer som etableras mellan son och mor.

De freudianska skuggteorierna om Oidipuskomplexet kan ha bidragit till detta. De betonar relationen mellan far och son. Filmvärlden utforskar dock oftare den opopulära relationen mellan mor och son. Många av Alfred Hitchcocks filmer illustrerar inflytandet en kontrollerande mor kan ha på ett barns liv.

Därför behöver vi fler genomarbetade verk med en mer realistisk diskussion om dessa situationer. Vi refererar till ett problem som är svårt att känna igen. På vissa sätt finns könens “tvångströjor” fortfarande där. Den implicita maskulinitetskoden bidrar ofta till mäns oförmåga att be om hjälp.

Relationen mellan en vuxen son och hans mor är viktig för att bygga hans identitet och för att interagera med andra. Därför kan skuggan av en kontrollerande mor ha allvarliga effekter på hans självständighet och lycka.

Uppsminkad mamma

Vuxna barn till kontrollerande mödrar: hur påverkas deras liv?

Ofta lever vuxna söner till kontrollerande mödrar i en sfär av tystnad och kontinuerliga motsägelser. Detta är framförallt på grund av vår kultur. Men det ligger även i vår kod för maskulint beteende, där en man måste hålla sina känslor inte för att ses som stark.

Han maskerar smärtan och reagerar bara som män “ska” reagera. I en värld där män fortfarande likställs med frihet och självständighet är det därför inte lätt att acceptera de betungande kraven från en kontrollera, narcissistisk och manipulativ mamma.

Man kan säga att dessa vuxna söner till kontrollerande mödrar delar problemet med deras döttrar. De uppfostras av och lever trots allt med samma person. De har upplevt den klassiska “blängningen ” av själviskhet, missnöjdhet och kontrollbehov från modern.

Men detta är inte alltid fallet. Det finns alltid individuella skillnader. Det står klart att dessa har mer att göra med ens personlighet än kön. Men det finns ett mönster som är mer konsekvent hos vuxna män än vuxna kvinnor.

Återkommande bruk av lögner och förnekelse

Barnet som har växt upp under en narcissistisk mammas inflytande har inte haft tid att bygga upp en egen autentisk och stark identitet. På så sätt blir en väldigt vanlig försvarsmekanism hos dessa män bruket av lögner. Först gör han det för att inte göra mamman besviken, för att undvika skuldkänslor, men genom att använda det i barndomen kommer han även göra det i vuxen ålder.

Lögnerna kan skydda dig, dölja dina känslor, göra modern nöjd och låta dig överleva alla situationer.

Stark emotionell återhållsamhet

Känslor influerar de vuxna barnen till kontrollerande mödrar. Genom att undertrycka de emotionella behoven hos barnet redan från början görs moderns emotionella behov till en prioritet. Barnet börjar tidigt tro att uppvisning av känslor inte bara är vanhedrande, utan även hotfullt.

Därför kommer en vuxen son som fortfarande påverkas av sin mamma fortsätta att uppvisa stark emotionell återhållsamhet, vilket i många fall kan leda till olika psykologiska åkommor.

Ledsen man

Hotfullhet

En kontrollerande mamma skapar alltid osäkra band. I en relation där det manliga barnet inte giltigförklaras emotionellt kan han väldigt ofta uppvisa aggressivt eller hotfullt beteende. Detta är ett karaktärsdrag som ofta skiljer dem från kvinnliga barn till kontrollerande mödrar.

Det innebär att den vuxna sonen som har växt upp i denna omgivning kan uppvisa överdrivna reaktioner på vissa situationer. Han kan tappa kontrollen och reagera med ilska. Hans förmåga att hantera känslor är ofta frånvarande eller väldigt bristfällig.

Misslyckade relationer och självbojkott

Manipulativa mödrar ser på sina söner som deras personliga egendom. Denna giftiga relation har allvarliga implikationer på hans emotionella utveckling, psykologiska mognad, självständighet och förmåga att ta beslut. Den uppenbara konsekvensen av detta är en stor svårighet att etablera intimitet och autentiska emotionella band med hans partner.

Det är därför vanligt att modern inte tvekar att förstöra alla försök från sonen att ha sitt eget utrymme och bygga ett självständigt, lyckligt liv med en annan person. Detta ger upphov till tvivel hos den vuxna sonen, och bojkotten av han själv är nästan konstant.

Man på stranden

Det är viktigt att betona en punkt. Män är mindre benägna att söka hjälp och därför gå i terapi. Trots det faktum att mannen bär på mycket lidande, är hans kapacitet för förnekelse otrolig. Därför är barnen till manipulativa mödrar en specifik grupp som kräver stor uppmärksamhet och ansvarstagande från samhället.

Detta kanske intresserar dig
När mödrar försöker att hålla sina döttrar unga för evigt
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
När mödrar försöker att hålla sina döttrar unga för evigt

Istället för att låta sina döttrar tänka och leva självständigt, kommer många mödrar att försöka hålla sina döttrar unga för evigt.  • Galán Rodríguez, A. (2010). El apego: Más allá de un concepto inspirador. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría30(4), 581-595.
  • León-del-Barco, B., Mendo-Lázaro, S., Polo-Del-Río, M. I., & López-Ramos, V. M. (2019). Parental psychological control and emotional and behavioral disorders among Spanish adolescents. International journal of environmental research and public health16(3), 507.

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.