8 sätt att få slut på lidande enligt buddhismen

8 sätt att få slut på lidande enligt buddhismen
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 02 juli, 2023

Buddhism har ett väldigt speciellt sätt att hantera smärta. Denna filosofi förespråkar idén att det är möjligt att få slut på lidande, trots att det är en oundviklig del av livet. Även om livet åsamkar oss smärta så är vi inte fördömda att passivt lida av den. Det finns åtta sätt att få slut på lidande.

Enligt buddhister är det första man måste göra att acceptera att lidande existerar. Alla människor vidrörs förr eller senare av smärta. Att motsätta sig det förvärrar det bara.

Att acceptera smärta är dock inte att finna sig i att vara drabbad av den. Buddhism säger att lidande föds ur habegär, och att lära sig att avfärda habegär därför är den kortaste vägen till att få slut på lidande.

Denna filosofi påpekar även att det finns en “åttafaldig ädel väg”, eller åtta sätt att stoppa lidande, som bör utövas fritt så att frid och harmoni genomsyrar våra liv.

1. Rätt synsätt – det första av de åtta sätten att få slut på lidande

Det bästa sättet att vara rättvis är genom att inte döma. Istället för att besluta huruvida något är bra eller dåligt ska du istället helt förstå dess natur. Många personer agerar på fel sätt; men vem är du att döma dem?

Munk vid träd

För att få slut på lidande är det nödvändigt att främja en tolerant attityd snarare än att döma. Det är inte upp till dig att utvärdera, godkänna eller fördöma andras beteende. De har heller inte makten att göra det mot dig.

2. Rätt beslutsamhet – smid ädla syften

Det finns en stor skillnad mellan att sätta framgångsrika mål och att sätta ädla mål. Det första inspireras av en önskan för individuellt beröm, vilket ofta lämnar dig tom i slutänden. Din egen triumf låter dig ge dig själv applåder, men har den något syfte i universum?

Buddhister bjuder å andra sidan in människor att smida ädla syften. Det är ett sätt att få slut på lidande eftersom de alltid leder till djup tillfredsställelse som andra kan dela. Att känna sig nyttig och ha ett syfte ger mening åt ens ansträngningar.

3. Rätt tal – var ärlig och försiktig med dina ord

Ord ger liv, men de tar även bort det. De bygger upp dig men bryter även ner dig. När ord kommer från en ren själ är de ett balsam för världen. Ord förmedlar förståelse, tillgivenhet och broderskap. De tröstar, motiverar och höjer upp de högsta värderingarna i livet.

Mediterande man

Men ibland används ord även för att ljuga, såra eller förminska. Ingen kan vara lycklig om denne sårar andra med sina ord. Förr eller senare slår det tillbaka och skadar personen som använder språk på det sättet.

4. Rätt beteende – såra inte andra och ägna dig inte åt överflöd

En princip är närvarande i nästan alla etiska koder i olika kulturer. Du ska inte döda andra eller hota deras liv. Detta gäller inte bara fysiska saker, utan även symboliska; det kan vara spirituellt.

För att få slut på lidande är det viktigt att inte få andra att lida, eftersom det är en stor motsägelse. På samma sätt skadar alla typer av överflöd ditt välmående och bör undvikas. Det finns inget bättre sätt att uppnå harmoni än att bibehålla balans på alla plan i livet.

5. Rätt leverne – tjäna ditt levebröd genom att arbeta hårt

Det är inte lämpligt att försöka bygga en livsstil som upprätthålls av något annat än ditt eget arbete. När detta sker kan känslor av personlig stolthet förminskas och förändras.

Arbete förvandlar människor och gör dem bättre. Det är ett sätt att bygga värdighet, växa och tjäna andra. Stillastående leder förr eller senare till missnöjdhet och lidande. Vi stagnerar, och det leder till att vi förlorar våra bästa dygder och förmågor.

Munkar och elefant

6. Rätt ansträngning för att få ett slut på lidande

Det är inte möjligt att få slut på lidande om du inte ger dig ut på en väg av konstant utveckling. Dygd, ur en generell synvinkel, är inte något som faller från himlen, utan en frukt från tålmodigt odlande. Den är ett direkt resultat av din ansträngning.

Att främja dygd kommer även förbättra din självkärlek. Det får dig att se dig själv som en genuin person i färd med att lära sig och växa. Det låter dig vara öppen för kritik och fel, och se möjligheter att utvecklas.

7. Rätt medvetenhet – öppen observation

Om du vill få slut på lidande är det nödvändigt att du förblir uppmärksam på budskapen din kropp skickar. Våra kroppar varnar oss om alla obalanser. De skickar larm om livsstilar som kan vara skadliga.

På samma sätt är det en bra idé att du blir medveten om hur du agerar. Du bör inte försöka döma dig själv, godkänna dig själv eller bestraffa dig själv. Istället är det viktigt att du ser dig själv som en åskådare skulle, i ett försök att lära känna dig själv bättre.

8. Rätt samadhi – lär dig att lugna sinnet och få ett slut på ditt lidande

När sinnet sveps iväg av känslor förlorar det sin kraft. Och om vi överlämnar oss själva till okontrollerade känslor eller passioner, kommer vi lätt sjunka ned i situationer som i slutänden bara orsakar mer lidande.

Labyrint i huvudet

Varje person måste finna verktygen som hjälper denne att lugna sinnet i tider av förvirring, rädsla eller lidande. När du agerar under dessa influenser begår du flest misstag. Det är därför det är viktigt att lära sig att kontrollera dessa känslor.

Den åttafaldiga vägen för att få slut på lidande är resultatet av uråldrig vishet. Det är även en detaljerad guide för att tackla livet och världen. Om du använder den med ihärdighet kan den leda till inre frid, harmoni och fridfullhet i hjärtat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kelly, J. D. (2015). Your best life: Mindfulness–The end of suffering. Clinical Orthopaedics and Related Research®473(2), 426-429.
  • Sierra, J. C., Ortega, V., & Zubeidat, I. (2003). Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos a diferenciar. Revista mal-estar e subjetividade3(1), 10-59.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.