9 buddhistiska ordspråk för inre lugn

9 buddhistiska ordspråk för inre lugn
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 17 maj, 2023

Buddhistiska ordspråk har något utöver bara kärnan i en religion. Deras skarpa fokus hjälper dig att arbeta med din sinnesstämning och uppmuntrar en slags lycka som bygger på balans, inre lugn och ödmjukhet. Därför är buddhismens tekniker baserade på meditation, mindfulness och emotionell reglering väldigt användbara inom modern psykologi.

Så gott som alla har läst någonting om buddhismen, dess traditioner eller dess äldsta arv fullt av andlighet. Från och med tiden då Gautama Buddha gav ut sina läror runt 6:e århundradet f.Kr., har denna kunskapskälla omvandlats på många sätt för att anpassas till våra nuvarande behov.

Du behöver inte heller utöva denna icke-teistiska doktrin som ingår i den dharmiska familjen för att dra nytta av pelarna som är bra för din personliga tillväxt. Numera finns det många psykologiska inriktningar som härrör från buddhismens filosofiska arv. Dess praxis har fångats upp av den västerländska psykologin. Dessa metoder påverkar många processer som används för att förbättra saker som emotionell behandling, självkontroll eller till och med för att förhindra återfall efter att ha övervunnit depression.

Att uppnå ett inre lugn genom dessa buddhistiska ordspråk, denna praxis och dessa traditioner är något alla kan göra. Enligt doktor Allan Wallace, en av de forskare och filosofer som hängivit sig till studier av buddhism och dess användning i klinisk praxis, är detta den typ av filosofi som kan hjälpa dig mest när det gäller att avaktivera negativa känslor eller katastroftankar. Och det är därför vi är säkra på att dessa buddhistiska ordspråk kan vara till stor hjälp även för dig.

Blommor som symboliserar buddhistiska ordspråk

Buddhistiska ordspråk för det vardagliga livet

Det finns gott om böcker där du kan hitta visdomens små gåvor som fyller orden med sitt väsen. Men vi bör också påpeka att vi fortfarande inte har några definitiva eller pålitliga biografiska uppgifter om Buddha. Så allt vi vet om honom och hans religion kommer från tre specifika källor. Det är Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka och Buddhacarita.

Det är genom dessa texter som människor byggt upp en hel del av buddhismens filosofiska och andliga läror. Och det är där dessa inspirerande buddhistiska ordspråk kommer ifrån.

1. Detta buddhistiska ordspråk uppmanar dig att hitta ett syfte i livet

“Ditt syfte i livet är att hitta ett syfte och arbeta mot det med hela ditt hjärta.”

En person utan syfte är som en vandrande själ som blåses runt i livet, upp och ned. Människor måste ha livsändamål för att ge mening åt sina dagar. Ditt syfte borde motivera dig att gå upp på morgonen och ge dig energi att alltid övervinna utmaningar.

2. Arbeta på dina negativa känslor

“Ingen kommer att straffa dig för att vara arg. Din ilska kommer att straffa dig istället.”

Vi sa det i början: ett av de sätt som buddhismen är användbar på inom psykoterapi är att den hjälper dig att upptäcka och bli medveten om dina negativa tankar och alla känslor som hotar din dagliga balans.

Obearbetad ilska, den typen som tar kontroll över ditt sinne, är farlig. Och alla dessa negativa, raserifyllda känslor kommer vanligtvis att slå tillbaka mot dig. Du kommer till slut att ha skadat dig själv och kanske till och med förlorat människorna du håller som kärast.

Kvinna som symboliserar buddhistiska ordspråk

3. Här och nu är allt som spelar roll

“Lev inte i det förflutna, föreställ dig inte framtiden: fokusera på nuet.”

Betydelsen av att fokusera på nuet är en av de viktigaste punkterna inom mindfulness. Det är nämligen en strategi som innebär att du bli mer medveten om din omgivning, och den har nära band till buddhismen.

Vi har alla hört det massor av gånger. Människor rekommenderar det och du ger det ett försök: du måste fokusera mer på nuet. Men det kan vara ansträngande. Och det beror på att våra livsstilar är baserade på den närmaste framtiden och målen att uppnå, och vi fokuserar all vår uppmärksamhet ditåt.

Så försök, ta ett djupt andetag och lugna ditt sinne. Stanna upp och uppskatta allting som händer just nu.

4. Självkontroll är nyckeln till lycka

“Ett disciplinerat sinne bringar lycka.”

Att ha ett disciplinerat sinne är att veta hur man använder självkontroll. Och det är ett sinne som sätter åt sidan allt som inte är användbart eller tillräckligt meningsfullt. Det har lärt sig att fokusera på positiva känslor för att uppleva en verklig, men också ödmjuk lycka.

5. Besatthet är källan till allt lidande enligt detta buddhistiska ordspråk

“Roten till lidandet är besattheten.”

En giftig besatthet, en som gör dig till andras fånge, en som gör dig beroende av materiella saker eller konsumtion är ett vanligt virus i vårt samhälle.

Att komma ifrån det, ifrån roten som ger dig mer lidande än tillfredsställelse, tar tid och visdom. Försök att lära dig leva mer fritt och därmed lyckligt, och mer i harmoni med livet och med dig själv.

Sammanflätade händer

6. Jag förstår dig, du är en del av mig, jag är med dig

“Sann kärlek kommer från förståelse.”

Buddhistiska ordspråk blir inte vackrare än såhär. Sann kärlek handlar således inte om en blind passion, eller den giftiga besattheten vi talat om. Framförallt innebär kärleken att man bryr sig om och förstår någon. Människor som förstår har mod och styrka nog att komma nära andras själ. De visar följaktligen den andra personen att de finns där, och förstår vad denne känner och tänker. Och det är den typen av ovillkorlig kärlek som vi alla förtjänar att få uppleva.

7. Du är din egen värsta fiende

“Inte ens din värsta fiende kan skada dig lika mycket som dina egna tankar.”

Din värsta, mest hänsynslösa och destruktiva fiende finns inte omkring dig. Den bär inga skor, ger inget ljud ifrån sig. Men den har en röst, och det är ingen mindre än din egen. Du är din egen värsta domare, jury och bödel. Du klipper dina egna vingar och oroar dig för att du inte kommer att kunna hantera det eller det, att du inte förtjänar att nå längre…

8. Ihållighet och ihärdighet

“Om du lägger till bit för bit, och gör det ofta, så tar det inte lång tid för det att bli mycket.”

Bland buddhistiska ordspråk är kanske detta ett av de mest användbara för att uppnå ditt livsändamål. Det är nämligen lika enkelt att vara konsekvent i alla dina ansträngningar. Och det är lika enkelt som uthålligt att fullända sina önskemål oavsett vilken typ av problem som uppstår. Detta hjälper dig att flyga mycket högre än du någonsin trodde att du kunde.

Och för att göra det behöver du inte alltför stora gester eller ansträngningar. Ibland räcker det med att ge litegrann varje dag. Dag efter dag kommer det att växa och till slut är den lilla biten ett stort berg som du kan klättra upp till toppen av.

Färggranna stenar

9. Detta buddhistiska ordspråk uppmanar dig att tala intelligent

“Ett ord som bringar fred är värt mer än tusen ord utan innehåll.”

Buddhismen påminner oss om att människor alla har en liknande svaghet: vi talar inte alltid intelligent. Många gånger talar vi nämligen från bitterhet, frustration eller någon negativ känsla som gör oss till en fånge.

Försök att undvika detta språk av tomma ord som inte är till någon nytta, som smärtar och förhindrar framgång. Försök att använda kloka ord, de som är enkla men djupa, de som ger inre lugn och balans.

Sammanfattningsvis vet vi att det finns många andra buddhistiska ordspråk som också hade platsat på denna lista. Du kanske till och med har egna favoriter, men det finns ett specifikt mål med de vi samlat här. De kan nämligen hjälpa dig att nå ett inre lugn, bearbeta dina negativa känslor och fokusera på nuet.

Försök att lära av dem, gör dem till dina dagliga normer för att leva ett mer balanserat och lyckligt liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.