Vad kan vi göra för att förhindra återfall i ångestproblem?

Vad kan vi göra för att förhindra återfall i ångestproblem?
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 03 augusti, 2023

Ångest är så närvarande i våra dagliga liv att det ibland inte krävs mycket för att det ska rinna över. Det är då vi börjar leta efter sätt att lösa problemet. Vi går till läkaren eller psykologen och sätter igång med våra strategier… Men efter det, hur förhindrar vi återfall i ångestproblem? 

Vi kan göra det genom att träna oss att använda en rad verktyg som kan hjälpa oss nå vårt mål där vi blir kvitt våra ångestproblem och stoppar dem från att komma tillbaka. I den här artikeln kommer vi att prata om dessa verktyg och hur du kan använda dem för att undvika återfall.

“Vi kan inte undvika ångest, men vi kan minska det. Nyckeln till att hantera ångestproblem ligger i att minska dem till en normal nivå och sedan använda denna normala ångest som en stimulans för att öka vår självuppfattning, vaksamhet och vilja att leva.”

-Rollo May-

Berätta vilken behandling du haft och jag ska berätta för dig hur du förhindrar återfall

Det första du måste komma ihåg är att vår effektivitet när det gäller att förebygga återfall i ångestproblem beror på den behandling vi genomgått för att hantera ångest i ett tidigt stadium. Det verkar kanske inte relevant, men det är faktiskt det viktigaste av allt.

Om vi har valt att ta humörförändrande läkemedel så blir det svårare för oss att förhindra ett återfall på egen hand. Låt mig förklara. Vid farmakologisk terapi tar vi ett piller som gör att våra ångestnivåer går ner, men om vi inte kombinerar detta med psykologisk behandling så kommer vi inte ha några andra strategier för att hantera ångesten bortsett från att medicinera oss själva.

Kille med ångestproblem

Om du har gått till en bra psykolog har denne förmodligen givit dig några resurser för känslomässig kontroll som du kan använda i situationer när du har tappat din balans. Om vi tillämpar dessa kan vi slippa vända oss till piller. Även om det kräver mer ansträngning från vår sida, är psykologisk behandling att föredra när det kommer till att undvika återfall i ångestproblem.

Vad kan vi göra i ett tidigt skede för att förhindra återfall?

Om du har valt en lämplig psykolog som fokuserar på kognitiv beteendeterapi, har du förmodligen fått ta del av några sätt att hantera dina tankar och känslor på. Men precis som med alla färdigheter vi lär oss under livet måste vi fortsätta att öva på dem om vi inte vill förlora dem.

“Fantasin tar aldrig över sinnet så bestämt som när den ser att sinnet är tomt.”

-Johnson Burton-

Genom att följa dessa övningar har vi tagit första steget för att förhindra ett återfall. Tänk till exempel på hur vi skulle förlora förmågan att tala ett språk om vi plötsligt skulle sluta tala det. Det är likadant med ångest – om vi slutar tillämpa emotionella strategier blir det svårare för oss att använda dem när vi verkligen behöver.

Det betyder att vi måste arbeta för att hålla reda på alla förändringar vi fått från vår terapi. Arbetet slutar inte när samtalet är över och psykologen säger adjö. Det fortsätter genom vårt dagliga liv, så vår emotionella hälsa beror till stor del på våra egna ansträngningar.

“Förmågan att tolerera ångest är viktig för en persons självaktualisering och för att denne ska kunna hantera sin omgivning. En person kan bara nå aktualisering om denne fortsätter framåt trots emotionella motgångar. Detta visar oss vad en konstruktiv användning av ångest kan vara.”

-Kurt Goldstein-

Ytterligare ett steg i att förebygga återfall i ångestproblem

Du behöver inte bara fortsätta att öva, du måste också komma ihåg den information du fick från din terapi. Låt oss därför inte glömma vikten av tankens roll i den emotionella processen. Du vet redan att vi alla har missanpassade tankar, så du måste vara uppmärksam för att identifiera, klassificera och ifrågasätta dem om de verkar konstiga.

Stressigt gatuliv

Detta kommer också att hjälpa dig att identifiera situationer som kan generera ångest. På så sätt kan du använda verktygen som du arbetade så hårt för att få. Kom ihåg att du redan har lärt dig att lösa ett problem, så du kan se de kommande utmaningarna som uppgifter och inte hot.

Glöm inte att solen inte lyser lika starkt varje dag. Låt mig förklara. Var och en av oss har dåliga dagar. På ett sätt är detta en naturlig del av att vara människa. Vad vi kan bestämma är vårt sätt att möta de dagarna. Faktum är att många dagar börjar dåligt och fortsätter i samma spår på grund av vår ångest.

Om du behöver gå till en psykolog igen är det inte dåligt. Det är inte på något sätt ett misslyckande och det betyder inte att du förlorat allt du uppnått fram till det ögonblicket. Det är bäst att göra det i ett tidigt skede innan ångesten blir ännu starkare.

Bilderna används med tillstånd av Mike Wilson, Malik Earnest och Mauro Mora.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.