Vad kan vi göra för att förhindra återfall i ångestproblem?

Vad kan vi göra för att förhindra återfall i ångestproblem?

Senaste uppdateringen: 04 juni, 2018

Ångest är så närvarande i våra dagliga liv att det ibland inte krävs mycket för att det ska rinna över. Det är då vi börjar leta efter sätt att lösa problemet. Vi går till läkaren eller psykologen och sätter igång med våra strategier … Men efter det, hur förhindrar vi återfall i ångestproblem? 

Vi kan göra det genom att träna oss att använda en rad verktyg som kan hjälpa oss nå vårt mål där vi blir kvitt våra ångestproblem och stoppar dem från att komma tillbaka. I den här artikeln kommer vi att prata om dessa verktyg och hur du kan använda dem för att undvika återfall.

“Vi kan inte undvika ångest, men vi kan minska den. Nyckeln till att hantera ångestproblem ligger i att minska den till en normal nivå och sedan använda denna normala ångest som en stimulans för att öka vår självuppfattning, vaksamhet och viljan att leva.”

-Rollo May-

Berätta vilken behandling du haft och jag ska berätta för dig hur du förhindrar återfall

Det första du måste komma ihåg är att vår effektivitet när det gäller att förebygga återfall i ångestproblem beror på den behandling vi genomgått för att hantera ångest i ett tidigt stadium. Det verkar kanske inte relevant, men det är faktiskt det viktigaste av allt.

Om vi har valt att ta humörförändrande läkemedel så blir det svårare för oss att förhindra ett återfall på egen hand. Låt mig förklara. Med farmakologisk terapi tar vi ett piller som gör att våra ångestnivåer går ner, men om det inte är vid sidan av ett psykologiskt ingripande så kommer vi inte ha några andra strategier för att hantera ångesten bortsett från att medicinera oss själva.

kille med ångestproblem

Om du har gått till en bra psykolog har denne förmodligen givit dig några resurser för känslomässig kontroll som du kan använda i situationer när du har tappat din balans. Om vi tillämpar dessa och kan vi undvika att vända oss till piller. Även om det krävs mer ansträngning från vår sida så är det psykologiska ingripandet att föredra när det kommer till att undvika återfall i ångestproblem.

Vad kan vi göra i ett tidigt skede för att förhindra återfall?

Om du har valt en lämplig psykolog som fokuserar på kognitiv beteendeterapi så har du förmodligen fått ta del av några sätt att hantera dina tankar och känslor på. Men precis som alla färdigheter vi lär oss under våra liv så måste du fortsätta att öva på dem om du inte vill förlora dem.

“Fantasin tar aldrig över sinnet så bestämt som när den ser att sinnet är tomt.”

-Johnson Burton-

Genom att följa våra övningar en bit i taget så har vi tagit första steget för att förhindra ett återfall. Tänk till exempel på hur vi skulle förlora förmågan att tala ett språk om vi plötsligt skulle sluta prata. Det är likadant med ångest – om vi slutar tillämpa känslomässiga strategier så blir det svårare för oss att använda dem när vi verkligen behöver.

Det betyder att vi måste arbeta för att hålla reda på alla förändringar vi fått från vår terapi. Arbetet slutar inte när samtalet är över och psykologen säger adjö. Det fortsätter genom vårt dagliga liv, så vår känslomässiga hälsa beror till stor del på våra egna ansträngningar.

“Förmågan att tolerera ångest är viktig för en persons självaktualisering och för att denne ska kunna hantera sin omgivning. En person kan bara nå aktuellisering om denne fortsätter framåt trots emotionella motgångar. Detta visar oss vad en konstruktiv användning av ångest kan vara.”

-Kurt Goldstein-

Ytterligare ett steg i att förebygga återfall i ångestproblem

Du behöver inte bara fortsätta att öva, du måste också komma ihåg den information du fick från din terapi. Låt oss därför inte glömma vikten av tankens roll i den emotionella processen. Du vet redan att vi alla har oanpassade tankar, så du måste vara uppmärksam på att identifiera, klassificera och ifrågasätta dem om de verkar misstänksamma.

folk med ångestproblem

Detta kommer också att hjälpa dig att identifiera situationer som kan generera ångest. På så sätt kan vi använda verktygen som vi arbetade så hårt för att få. Kom ihåg att du redan har lärt dig att lösa ett problem, så du kan se de kommande utmaningar som uppgifter och inte hot.

Glöm inte att solen inte lyser lika starkt varje dag. Låt mig förklara. Var och en av oss har dåliga dagar. På ett sätt är detta en naturlig del av att vara mänsklig. Vad vi kan bestämma är vårt sätt att möta de dagarna. Faktum är att många dagar börjar dåligt och fortsätter i samma spår på grund av vår ångest.

Om du behöver gå till en psykolog igen så är det en bra sak. Det är inte på något sätt ett misslyckande och det betyder inte att du förlorat allt du tjänat fram till det ögonblicket. Det är bäst att göra det i ett tidigt skede, innan ångesten blir ännu starkare.

Bilderna används med tillstånd av Mike Wilson, Malik Earnest och Mauro Mora.

Detta kanske intresserar dig
Att lura hjärnan att vara lycklig – vi berättar hur
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Att lura hjärnan att vara lycklig – vi berättar hur

Visste du att man kan lura hjärnan att vara lycklig? Det är sant, det går! Lycka är en känsla som vi nästan kan inducera, även i omständigheter som...