Psykologer kan hjälpa dig att tolka tankar och känslor

Psykologer kan hjälpa dig att tolka tankar och känslor
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 03 september, 2023

Psykologer arbetar med att studera människors beteende. De hjälper människor att förstå sina problem genom att tolka tankar och känslor de har. De lyssnar på betydelsen och vikten av vad patienten berättar.

Jacques Lacan – en fransk psykoanalytiker – lade fram idén att det undermedvetna har samma struktur som ett språk. Det undermedvetna skulle vara en plats där du förvarar önskningar, rädslor och känslor. Så enligt vissa tankeskolor är det psykologer som ger patienten resurserna för att göra det undermedvetna medvetet.

Låt oss ta en närmare titt på detta.

“Vi kan inte förändra något förrän vi accepterar det.”

Carl Jung

Egenskaper som hjälper psykologer att tolka tankar och känslor

Psykologer har vissa egenskaper som låter dem tolka tankar och känslor som patienten har. De kan även uttrycka detta i ett språk som är lätt för patienten att förstå. Här kommer några av deras speciella förmågor:

 • Empati: detta är förmågan att sätta sig själv i någon annans skor. Det är lättare för psykologer att förstå hur och varför en patients problem påverkar denne om de kan sätta sig i personens skor.
 • Kommunikation: Paul Watzlawick – en österrikisk psykolog – menar att kommunikation är grunden för relationer. Det är därför psykologer kan tolka vad patienten tänker och känner.
 • Att veta hur man lyssnar: psykologer måste vara uppmärksamma på vad patienten säger så att de inte missar något viktigt.
 • Självmedvetenhet: psykologer måste separera sina egna problem från patientens. Annars kan de förgifta kommunikationen.
Psykolog tröstar patient

Icke-verbalt språk

Gester, uttryck, tonläge och hållning kan också säga mycket om vad som försiggår i våra liv. Dessa aspekter kan tillhandahålla värdefull information om våra känslor som vi annars är omedvetna om. Eftersom vi inte är medvetna om det tar vi inte upp det verbalt.

Tankar och känslor kan ibland dessutom inte uttryckas i ord. För att tyda dem måste psykologer därför observera patienten väldigt noggrant. De tittar till exempel på ansiktsuttryck när denne talar om ett problem. De kan även observera hur patienten sitter och var denne tittar.

Tonläget kan också vara avslöjande. Förändras till exempel patientens tonläge när denne talar om vissa ämnen? Stannar hon upp? Förblir han tyst? Låter hon andfådd? Talar han snabbare eller långsammare? Hur högt talar personen?

Aspekterna vi precis listat är viktiga eftersom de hjälper psykologen att förstå hela bilden. Det ger psykologen ledtrådar om patientens idéer, representationer av verkligheten och känslor.

Vilka är psykologens favorittekniker?

Här kommer en lista över några av teknikerna som psykologer oftast använder i sitt yrke:

 • Kognitiva tekniker: Aaron Beck, psykolog från USA, menade att det finns en koppling mellan dina tankar och dina känslor. Beck ansåg att vi kan omstrukturera dessa tankar och känslor. Psykologer kan hjälpa oss med detta.
 • Att rita och måla: processen med att rita eller måla gör det undermedvetna synligt. Här hjälper psykoterapeuten till att uttrycka idéer och känslor som är svåra för patienten att uttrycka i ord. Sedan kan psykologen tolka tankar såväl som känslor.
 • Genom tal: terapeuten upptäcker och identifierar människors tankar och känslor medan de talar.
Man hos psykolog
 • Genom beteende: terapeuter observerar hur patienter agerar under terapin. De lyssnar även på patientens beskrivningar av hur denne agerar utanför terapin. Till exempel om personen är aggressiv, apatisk, motiverad eller exalterad.
 • Icke-verbalt språk: i många fall kan psykologer hjälpa patienter att tolka tankar och känslor eftersom de lägger stor uppmärksamhet på hur de uttrycker sig icke-verbalt. De lyssnar på vad som sägs, men distraheras inte. Med andra ord har de alltid gester, ansiktsuttryck och hållning i åtanke.
 • Att ta fram det undermedvetna i ljuset: de flesta psykologer som “tror” på existensen av det undermedvetna tror att det visar sig på olika sätt. Det kan komma fram genom konst, misstag i talet eller glömska. Psykologer är uppmärksamma på dessa frågor och påpekar dem för patienten. Det är de som kommer ge betydelse till dem (om det finns någon).
 • Psykodrama: detta är en teknik som skapades av Jacob Levy Moreno, där patienter agerar ut vad som sker. Efteråt hjälper psykologen patienten att tolka sitt agerande, eftersom vissa undermedvetna saker kan visa sig.

Psykologer agerar ofta som en typ av spegel. De reflekterar uttrycken patienten har så att patienten sedan kan tolka dem. De kan även hjälpa till att organisera sin patients tal och idéer. De gör detta genom att låta patienten tala fritt, och agerar som en typ av krycka eller stöd så att processen inte stannar upp.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.