Farorna med att tänka för mycket

Farorna med att tänka för mycket
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 19 juni, 2023

I Zimbabwe har lokala stammar ett uttryck som perfekt summerar de flesta moderna psykologiska problem. Det är kufungisisa, som man kan översätta till “att tänka för mycket”. Det kan antingen handla om nuvarande problem eller traumatiska händelser från förr.

Bland Shona, en av stammarna i regionen, har tendensen att tänka för mycket setts som något som inte är bra för hälsan. Detta beteende kan orsaka både fysiska och psykologiska problem. De tror inte bara att det kan orsaka depression och ångest, utan även att det kan leda till fysiska tillstånd, som trötthet och huvudvärk.

Men finns det någon sanning bakom konceptet kufungisisa? Är det skadligt att tänka för mycket? Läs vidare för att lära dig mer!

Kufungisisa, när vi skadas av att tänka för mycket

Under historiens gång har människor varit stolta över sin förmåga att reflektera över saker. Till skillnad från andra djur, som är vägledda av instinkt, kan vi faktiskt tänka och resonera om saker som drabbar oss. Men denna förmåga är samtidigt ett tveeggat svärd.

Virrvarr av tankar

Andra arter har inte förmågan att må lika dåligt som vi. Och hur kontraproduktivt det än må verka, är det just vår förmåga att reflektera över saker som även kan ge oss en rad olika problem.

Shonastammen är inte den enda gruppen som har belyst detta problem. Tvärtom baseras den moderna psykologin på just denna idé. Sedan uppkomsten av kognitiv vetenskap har studiet av sinnet avslöjat att det som får oss att må dåligt inte är vad som drabbar oss, utan hur vi tänker och reagerar på det.

Albert Ellis – den rationella emotiva beteendeterapins fader – höll verkligen med om denna uppfattning. Vad som påverkar oss är inte vad som sker med oss, utan vad våra sinnen säger åt oss att göra efteråt. Hur är det möjligt att våra sinnen får oss att må dåligt?

Att förstå rollerna vår hjärna spelar

Människan utvecklades i en otroligt hotfull miljö. Trots att vi har det bättre ställt idag så beter sig våra hjärnor fortfarande som om vi levde på stenåldern. Det är därför många av våra mentala funktioner har blivit föråldrade.

En av dem är sättet vi bearbetar information. Eftersom våra förfäder var omgivna av faror var det viktigt att de var uppmärksamma på alla de negativa och farliga aspekterna och situationerna i sina liv. Detta var det enda sättet för dem att försvara sig mot vilda djur, lösa problem med matbrist eller söka skydd vid behov.

På grund av hur evolution fungerar fortsätter våra hjärnor att fungera på samma sätt. Den uppåtgående delen av retikulära aktiveringssystemet ansvarar för att fokusera vår uppmärksamhet på allt som kan gå fel. På grund av detta tenderar vi att fokusera på det negativa.

När Shona skapade idén om kufungisisa visste de att vi mår dåligt av att se världen som något hotfullt. Att nuförtiden lägga alltför stor vikt vid saker leder bara till oro, ödslad tid och ångest.

Hur man slutar tänka för mycket

Tankens roll i vårt välmående är så viktig att nästan alla psykologiska terapier fokuserar på att förändra vårt sätt att se på världen. I grund och botten finns det två sätt att göra det på:

  • Att förändra vad vi säger om sakerna som sker inför oss.
  • Att leva i nuet.

Låt oss ta en titt på båda dessa.

Tänkande kvinna

1. Att förändra våra tankar

Det första svaret på ångest som orsakas av att tänka för mycket är att helt enkelt förändra vad vi säger till oss själva. Enligt idéer såsom stoicism är det som drabbar oss sällan viktigt. Modern kognitiv psykologi använder denna idé för att lära oss att sätta saker i perspektiv.

Faktum är att knappt något som drabbar oss är riktigt hemskt. Om vi har detta i åtanke skulle mycket av ångesten bara försvinna. Att oroa sig skulle inte vara logiskt. Vi kommer klara oss, oavsett vad som händer.

2. Att leva i nuet

Gamla filosofier, som buddhism, och moderna trender såsom mindfulness, baseras på samma idé: grunden till lidande är tanke. Detta är samma koncept som ovan nämnda kufungisisa. De som anammar detta sätt att tänka försöker tysta sina sinnen.

Givetvis är det lättare sagt än gjort. Men det går att uppnå med övningar såsom meditation och yoga. Forskning har visat att det har väldigt fördelaktiga effekter för vår fysiska och mentala hälsa.

Uppfattningen att vi kan skada oss själva genom att tänka för mycket har delats av nästan varje kultur i historien. Med lite ansträngning kan vi lära oss att undvika detta problem.

Men om du tror att du behöver hjälp så ska du inte tveka att tala med en expert. Med dennes vägledning kommer vägen mot mental frihet att bli mycket enklare att vandra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.