Vad kan göra att föräldrar väljer att överge sina barn?

Vad kan göra att en förälder överger sitt barn? Vi vet att denna handling lämnar bestående ärr. Därför är det viktigt att förstå de faktorer som spelar in i dessa situationer. Fortsätt läsa för att lära dig mer.
Vad kan göra att föräldrar väljer att överge sina barn?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Övergivande av barn är en verklighet, och orsakerna bakom detta tragiska fenomen är lika varierande och unika som människorna som är involverade i dem. Även om det står klart att inget kan vara mer förödande för ett barn, är de motiverande faktorerna inte alltid helt obegripliga. Så vad kan göra att föräldrar väljer att överge sina barn?

Fattigdom och brist på resurser är ofta de viktigaste faktorerna. Vissa mycket unga föräldrar väljer att adoptera bort sina barn eller överlämna dem till familjemedlemmar. I det fallet talar vi inte om övergivande i formell mening, även om vissa människor förmodligen ser det så.

Övergivande av barn är en mångfacetterad fråga. De utlösande faktorerna, situationerna och verkligheterna hos varje familj är olika och potentiellt traumatiserande för barnet. Smärtan av dessa upplevelser går djupt och blir ofta permanent. Att växa upp utan en pappa eller en mamma lämnar ett emotionellt tomrum som är nästintill omöjligt att fylla.

Låt oss gräva lite djupare.

En flicka med en hjärtformad ballong

Orsaker till att föräldrar väljer att överge sina barn

Vi har alla hört dramatiska historier om verkliga tragedier som du inte skulle önska din värsta fiende. Trots det faktum att vi lever i ett “avancerat” samhälle så förekommer fortfarande övergivande av barn.

Nyfödda barn hittas fortfarande på oväntade platser, resultatet av mödrar som bara inte orkat mer och inte haft tillräckligt stöd för att uppfostra ett barn.

Det finns inte två situationer som är likadana. Vissa av dem är förståeliga medan andra inte är det. Oavsett fall har de vanligtvis minst en sak gemensamt: beslutet att överge ett barn är inte impulsivt. Vanligtvis är det en dramatisk avslutning efter en lång tanke- och reflektionsprocess.

Låt oss ta en titt på de vanligaste bakomliggande faktorerna:

Ekonomiska problem

Fattigdom, marginalisering och brist på resurser är vanliga skäl till att en eller båda föräldrarna väljer att överge sitt barn. I det här fallet är det viktigt att identifiera problemet och agera så snabbt som möjligt för att undvika dessa ytterligheter.

Drogmissbruk och alkoholism

Drogmissbruk, alkoholism och social marginalisering tenderar att gå hand i hand. Om en eller båda föräldrarna kämpar med alkoholism eller drogmissbruk kan det leda till mycket svåra omständigheter för barnen. Barn med missbrukande föräldrar tenderar att uppleva två typer av övergivande.

Det första inträffar i hemmet med försummelse och våld som ofta kommer med alkoholism och drogmissbruk. Den andra är fysiskt övergivande när föräldern faktiskt lämnar.

Oönskad graviditet

Oönskade graviditeter är en annan vanlig orsak till övergivande av barn. Våldtäkt är en möjlig faktor, liksom graviditet hos minderåriga. Kvinnor och flickor i dessa situationer känner sig ofta ensamma och osäkra på vad de ska göra.

Ibland reagerar föräldrarna på olika sätt vid en oväntad graviditet. Medan den ena föräldern kan vara lycklig och se fram emot att få barn så kanske den andra inte är redo. Förr eller senare slutar det ofta med att den blivande pappan lämnar förhållandet och det kommande barnet.

Omogna föräldrar som inte vill bli uppbundna

Vissa människor som blir föräldrar har helt enkelt inte den emotionella mognaden för att hantera ankomsten av ett barn. Det är trots allt ett enormt ansvar som nästan är omöjligt att förbereda sig inför. Även om du medvetet bestämmer dig för att skaffa barn kan verkligheten att vara förälder vara helt överväldigande.

Generellt är det mer ofta förekommande att ett barn överges innan dess första födelsedag, dock kan det hända när som helst. Oavsett om barnet är tre, fem eller tio år så kan en förälder välja att bryta upp och lämna sitt ansvar.

En flicka som sitter på en brygga

Relationsproblem: att överge sina barn som en del av att börja om

Om du vill ha en fullständig förståelse för övergivande av barn är det viktigt att se på relationsproblem som en potentiell grundorsak. Separationer, otrohet, komplicerade skilsmässoförfaranden och konflikter om barnbidrag och vårdnad blir ibland så överväldigande att en förälder bestämmer sig för att lämna.

  • Dessa upplevelser är särskilt svåra för barnen. De är inte bara vittnen till sina föräldrars konflikter, utan de känner ofta att de är orsaken till problemen eller ett eventuellt övergivande.
  • I många fall finner föräldern som lämnar en ny partner och startar en ny familj. Detta är en helt annan övergivningsnivå. Oavsett hur dåligt förhållande man kan ha till sin kärlekspartner, är det fortfarande svårt att tro att någon skulle ta beslutet att lämna sitt barn.

Sammanfattningsvis är skälen till att föräldrar väljer att överge sina barn komplexa och ofta klandervärda. Det är tydligt att det finns vissa fall där man kan förstå de omständigheter som leder till övergivande. I andra tycks det dock inte finnas någon berättigad förklaring. Men oavsett fall bör vi som samhälle göra allt vi kan för att förebygga dessa situationer.

Frånvaron av en förälder lämnar ett tomrum som är omöjligt att fylla i ett barns liv och ett smärtsamt ärr som varar långt in i vuxenlivet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Burnstein MH. Child abandonment: historical, sociological and psychological perspectives. Child Psychiatry Hum Dev. 1981 Summer;11(4):213-21. doi: 10.1007/BF00706520. PMID: 7249800.
  • Cardona JF, Manes F, Escobar J, López J, Ibáñez A. Potential consequences of abandonment in preschool-age: neuropsychological findings in institutionalized children. Behav Neurol. 2012;25(4):291-301. doi: 10.3233/BEN-2012-110205. PMID: 22713373; PMCID: PMC5294271.T
  • habane, Sophia & Kasiram, Madhu. (2015). Child abandonment and protection of abandoned children in Lesotho: Prevention strateges. Social Work/Maatskaplike Werk. 51. 10.15270/51-1-427.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.