De juridiska aspekterna hos delad vårdnad

Föräldraansvar och delad vårdnad är två termer som folk ofta blandar ihop. I denna artikel ska vi analysera båda koncepten och vad de betyder vid en separation eller skilsmässa.
De juridiska aspekterna hos delad vårdnad
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

De juridiska aspekterna hos delad eller gemensam vårdnad kretsar kring flera regler. Först är det viktigt att ta hänsyn till konceptet föräldraansvar, som är rätterna och plikterna som en förälder har mot sitt barn.

Notera att vi i denna artikel ser på frågan och koncepten ur ett globalt perspektiv och att allt inte är applicerbart på Sverige.

Först har vi koncepten vårdnad och förmyndarskap: rätten och plikten att ta hand om sitt eget barn och hålla nära kontakt med det.

I regel går de båda koncepten hand i hand med rollen som mamma eller pappa. Samtidigt som föräldrarna har föräldraansvar har de alltså även vårdnad och förmyndarskap över barnet.

Men så är inte alltid fallet.

En föräldrar kan faktiskt ha den minderårigas föräldraansvar men inte ha vårdnad och förmyndarskap över denne. När en förälder förlorar föräldraansvaret så förlorar denne dock även vårdnad och förmyndarskap.

Pojke med pappersdockor

Vad händer med förmyndarskap och vårdnad efter en skilsmässa?

Lagar angående detta skiljer sig från land till land, men ämnar generellt att se till att barnen påverkas så lite som möjligt.

Förpliktelserna som lagarna slår fast grundas i föräldraansvar, så de påverkar båda föräldrarna i samma utsträckning. Båda föräldrarna måste därför leva upp till sina förpliktelser, även om bara en tillåts ha kvar förmyndarskap.

Delad vårdnad

Som vi nämnde tidigare inkluderar förmyndarskap och vårdnad (ett koncept skilt från föräldraansvar) att leva, ta hand om och se efter barnen. Det finns två typer av vårdnad:

  • Ensam vårdnad: när bara en förälder har vårdnad om barnet och lever under samma tak som det. Den andra föräldern tillåts bara besöka eller träffa barnet periodiskt.
  • Delad vårdnad: barnet bor växelvis hos båda föräldrarna, som delar på ansvaret.

Juridiska aspekter hos delad vårdnad

Som vi nämnde tidigare involverar de juridiska aspekterna hos delad vårdnad flera regler som är viktiga att förstå. Delad vårdnad används generellt när båda föräldrarna är överens om det.

Kommer man inte överens kan man bli tvungen att vända sig till domstol för att lösa tvisten. Beslutet ska dock alltid ta hänsyn till barnets bästa, så om det till exempel finns tecken på våld så kommer den föräldern inte få vårdnad.

Men även om målet är att barnet ska få det så bra som möjligt, är verkligheten att det kan vara problematisk att bo en vecka hos en föräldern och en vecka hos den andra.

Det ger upphov till en känsla av instabilitet som inte är bra för barnets välmående. Vissa tror att ett barn som bara bor hos en förälder faktiskt gagnas mer av det.

Barn med föräldrar

Tidigare domar i Sverige tyder på att ju äldre det blir, desto mer hänsyn tar man till dess åsikt om vart det vill bo. Rent praktiskt är det dock generellt vårdnadshavaren som bestämmer fram till 18 års ålder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.