Använd mindfulness för att bli av med ångest

Använd mindfulness för att bli av med ångest

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Människan har förmågan att uppleva en annan typ av rädsla än djur, vilket är en psykologisk rädsla som kallas ångest. Det är något som inte har att göra med någon riktig, objektiv eller direkt fara. Mindfulness kan hjälpa dig att bli av med ångest.

Psykologisk rädsla refererar alltid till något som kan hända eller som redan har hänt och skulle kunna hända igen. Det refererar inte till något som händer just nu.

Kroppen hos en person som lider av detta befinner sig i “här och nu”. Personens sinne befinner sig dock i framtiden och förväntar sig möjliga verkligheter eller nya repetitioner av tidigare verkligheter.

Kvinna som är rädd för skuggor

Mindfulness och problemet med att tänka

Det uppstår ett problem när sinnet och kroppen inte är synkade. Tankarna går åt ett håll, känslorna åt ett annat och de fysiska upplevelserna åt ett tredje håll. Du kan använda mindfulness för att koordinera dessa element till en perfekt harmoni.

Vi lever inte bara i nuet. Vi upplever egentligen ett fragmenterat tillstånd. Vår uppfattning av verkligheten är uppdelad och förvirrad. Det förekommer även gånger då vi misstolkar saker och inte är uppmärksamma. Allt detta ger upphov till en patologisk ångest.

Sinnet hos en person med ångest har sitt eget liv. Det lever skilt från kroppen och från en objektiv verklighet. Ett sinne med ångest försöker konstant att undvika framtida faror, vilket slutar med att kroppen lider av olika typer av ångestproblem.

Ångest som erfarenhetsundvikande i mindfulness

Detta sätt att bete sig används av folk som lider av ångest och i mindfulness-termer kallas detta “erfarenhetsundvikande”. Det uppstår när en person inte vill vara i kontakt med en viss erfarenhet (kroppskänsla, känslor, tankar, minnen etc.). Personen ändrar därför på frekvensen och det sätt på vilket dessa händelser uppstår samt det sammanhang som ger upphov till dem.

Erfarenhetsundvikande låter oss inte bibehålla kontakten med vissa erfarenheter, och gör att vi ändrar på deras natur. Detta bidrar därför till ångestproblem.

Om man försöker undvika sådana upplevelser på detta sätt kommer man faktiskt att uppnå det motsatta. Det förvärrar händelserna tills personen känner att denne har tappat kontrollen helt. Folk som kontinuerligt praktiserar erfarenhetsundvikande kommer därmed löpa större risk för att utveckla en ännu större rädsla.

Dessa personer kommer även uppleva mer panikattacker än personer som är bättre på att acceptera sina inre upplevelser. Genom att undertrycka känslor och tankar kommer man löpa större risk för ångestproblem, fobier och posttraumatisk stress.

Man som har sitt huvud i marken

De viktigaste egenskaperna, som är gemensamma för alla ångestproblem är följande:

  • Beteende- och erfarenhetsundvikande (redan förklarat ovan)
  • Kognitiv stelhet (eller med andra ord tendensen att hela tiden tänka på samma sätt eller att inte tänka på alternativ)
  • En stel uppsättning av svar (att alltid göra saker på samma sätt, att fastna)

Hur kan mindfulness hjälpa oss att bli av med ångest?

Att bli av med ångest genom mindfulness är en process som innebär att man måste förena de olika delarna. För att kunna göra detta måste alla de isolerade eller förnekade fragmenten bli integrerade i ens medvetande. Mindfulness baseras på tre mål för att behandla ångest:

  • Att expandera din medvetenhet rörande dina upplevelser. Det handlar om att observera dina emotionella svar med större klarhet. Det handlar om att vara medveten om de externa handlingar och det inre undvikande som du utför för att kontrollera denna ångest.
  • Producera en radikal förändring i ens livsattityd. Vi kommer att försöka förändra vår mentala attityd, som många gånger är alltför kritisk och kontrollerande och ersätta den med en mer harmonisk attityd som inte dömer. Vi kommer acceptera innehållet, oavsett dess tecken.
  • Förbättring av ens generella livskvalitet. Vi kommer betona den kognitiva flexibiliteten och kommer fokusera helt på nuet för att skapa förändringar som kommer berika våra liv.

Behandlingen för att bli av med ångest genom mindfulness innebär att man integrerar de separerade och isolerade fragmenten inom ens eget medvetande.

Kvinna på gräs

Vad kan vi uppnå genom mindfulness?

Konstant praktik av mindfulness kan ses som tre processer som uppstår progressivt:

  • Bli medveten om ens inre innehåll med en ökad klarhet.
  • Man expanderar sin vision av sig själv och får en djupare förståelse för vad som händer och dess respektive orsaker.
  • Man låter tankar, känslor, minnen etc. uppkomma istället för att blockera dem.

Genom att låta detta hända kommer man att naturligt lösa upp innehållet. Det är en process som påminner om varje levande varelse. Innehållet uppstår i vårt medvetande, det utvecklas och dör.

Mindfulness hjälper oss att se hur våra tankar och känslor förändras. Vi inser att det inte finns något sätt att bibehålla “behagliga” tillstånd och helt bli av med “obehagliga” tillstånd.

Att sluta fly från det man är rädd för

Samma princip som används inom mindfulness, används även inom kognitiva beteendeterapier. Vi kommer nära det vi är rädda för och stannar kvar där tills ångesten minskar och försvinner.

Genom att observera de känslor som är relaterade till ångest utan att döma dem och utan att försöka fly eller undvika dem, kan man reducera den emotionella reaktionen. Det emotionella obehaget kommer inte att verka lika obehagligt och hotfullt eftersom dess subjektiva betydelse har förändrats. Detta kan leda till en förbättring i den tolerans man har mot svåra känslor och situationer.

Vi kan därför använda mindfulness för att bli av med ångest. Detta kommer nämligen öka vår förmåga att hantera situationen. Vi vet att ångest behöver motstånd för att stanna kvar eller öka. Utmaningen ligger i att befinna sig i dess närvaro den tid som krävs.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.