Livet förändras när du lyckas förändra dina tankar

Livet förändras när du lyckas förändra dina tankar

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Varje ny tanke är som är som ett litet blixtnedslag i hjärnan. Ingen har någonsin sett tankar, men deras kraft är oändlig: de skapar sättet vi ser världen och uppmuntrar oss med föryngrande känslor så att livet förändras. Genom att förändra dina tankar kan du därför förändra hur du uppfattar världen.

Idag finns det ett överflöd av böcker som bjuder in oss att öka vårt sinnes kraft eller “bli mer intelligenta” genom att följa ett något esoteriskt och ovetenskapligt tankesätt. Kanske har dessa författare glömt att neurovetenskap redan erbjudit oss fantastiska svar och nya perspektiv för att förstå mekanismerna som styr vår hjärna.

“Verkligheten är bara en uppfattning, även om den är väldigt ihållande.”

-Albert Einstein-

Termer såsom neurogenes och neuroplasticitet har möjliggjort stora framsteg jämfört med när man trodde att det vuxna sinnet slutade generera nya nervceller vid en viss ålder. Våra tankar är otvivelaktigt kraftfulla vapen eftersom de skapar broar – nya kopplingar som ritar om kartan hos våra känslor eller projektorremsan som sätter igång vårt livs film…

Tankar är mäktiga

Tankarna som skapar din verklighet

Tack vare den kontinuerliga utvecklingen av diagnostiska tekniker såsom datortomografi, har stora framsteg gjorts i form av förståelse av hjärnan. En av de mest intressanta upptäckterna har varit att äntligen förstå hur tankar uppstår. Låt oss ta ett exempel:

När vi ser på en röd boll och vår näthinna fångar varje karaktärsdrag, färdas informationen genom strukturerna såsom laterala knäkroppen och striate cortex etc.

“Alla föds vi som original och slutar som kopior.”

Men om vi sluter ögonen och någon säger åt oss att tänka på en röd boll, kommer vår hjärna överraskande nog aktivera exakt samma strukturer. Hjärnan reflekterar alltså samma aktivitet när den tänker som när den känner.

Denna överraskande information tvingar hela den vetenskapliga världen såväl som oss själva att ställa samma fråga: om det för hjärnan inte finns någon skillnad mellan att se och tänka… vad är då autentisk verklighet?

Utan tvivel kommer här hela den konceptuella idén om kvantsinnet in i bilden. Men vi tänker utelämna detta för tillfället och hålla oss till mer användbara, konkreta aspekter. Vår verklighet består nämligen av något som är lika enkelt som det är kraftfullt: våra känslor, med tankar som utlösande faktor.

För att förstå detta bättre ska vi därför fördjupa oss i en serie grundläggande koncept.

Att uppleva och tänka

Vad är tankar?

En tanke är helt enkelt en viss kemisk formel som kommer tillsammans med elektriska impulser. Detta kan verka tråkigt, men samtidigt fascinerande. Varje gång vi tänker något så sammankopplas våra nervceller genom synaptiska fissurer som släpper ut en viss typ av biokemikalie.

Vi vet att våra tankar genererar våra känslor. När de skickar ett budskap är det vår hippocampus som ansvarar för att översätta budskapet genom att utsöndra en serie neuropeptider genom hypofysen. Dessa neuropeptider släpps sedan ut i blodet, vilket utlöser en serie reaktioner. Att förändra dina tankar kan alltså förändra hur du känner.

Sakta men säkert kan följande ske: om vår hjärna vänjer sig vid att motta vissa mönster av känslor kan det sluta med att vanemässiga tankar uppstår. Detta är till exempel vad som sker vid stress: ibland blir vi så överväldigade av en viss känsla (rädsla) att vi tappar kontrollen och går framåt dag för dag i en verklighet vi inte identifierar oss med.

Förändra dina tankar för att förändra verkligheten

Det handlar inte om att vara “mer intelligent” eller att sikta på att höja sin IQ över en natt. Istället handlar det helt enkelt om att vara kapabel att skapa en verklighet som matchar våra behov, våra egna karaktärsdrag och vår totala rätt att vara lyckligare, och för det måste du förändra dina tankar.

“Verkligheten finns alltid där, vad som spelar roll är din uppfattning.”

-Diego Dillenberg-

För att uppnå detta bör vi först bli medvetna om en sak: vår verklighet påverkas av den bias som genereras av vårt sinnestillstånd, vikten av våra minnen, våra tolkningar och tankar. Det kommer alltid finnas människor som går genom livet med tunnelsyn, i en verklighet som är så stängd att de är inkapabla att se alla möjligheter omkring sig.

Låt oss lära oss att se på världen i ett panorama och i technicolor; låt oss skapa en bredare verklighet. Så här gör man:

Se världen i panorama

Våra tankar och neurogenes

Neurogenes refererar till vår naturliga förmåga att generera nya nervceller. 1928 sade Santiago Ramón y Cajal att “allt kan dö, inget kan regenereras”, men idag kollapsar detta påstående om vi tänker på vårt sinne – den fantastiske arkitekten av vår verklighet.

  • Först är det viktigt att komma ihåg att den största fienden för vårt sinne är stress. Så pass att den förändrar dess inre struktur, minskar nervsammankopplingen och till och med minskar storleken hos hippocampus.
  • Vi måste hantera vår känslomässiga värld och komma ihåg att det är våra tankar som styr den. Ett sätt att uppnå detta är att använda följande frågor: Hur vill jag må? Hur mår jag nu? Vad oroar mig? Vad kan jag göra för att lösa det?
  • En bestämd, modig och optimistisk inre dialog kan hjälpa oss att kanalisera många av våra negativa tankar.
  • Kom ihåg att fysisk träning även är ett fantastiskt sätt att främja neurogenes. Det syresätter inte bara hjärnan, utan lindrar även stress tack vare endorfinerna som släpps ut. Nya nervceller kommer dessutom bildas.
  • Ett annat sätt att generera nya tankar är genom att byta vanor. Att bryta rutiner, sätta oss själva i nya situationer, utöva nya hobbyer eller träffa stimulerande människor är väldigt återställande för vår hjärna och vårt sinnestillstånd.

Förändra dina tankar med meditation

Vi får heller inte glömma de fantastiska effekterna som meditation kan ha på vårt sinne. Detta utövande harmoniserar nämligen kropp och sinne. Det har stort inflytande på vår emotionella värld och främjar alfa- och gammavågor, som skapar bättre nervsammankoppling.

Låt oss vara arkitekterna av vår verklighet. Låt oss komma ihåg att det inte finns några neutrala tankar; alla tankar är kapabla att skapa en viss verklighet. Det är upp till oss att göra den fantastisk, så förändra dina tankar till det bättre.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.