Det osynliga märket efter övergrepp i ens hem

Det osynliga märket efter övergrepp i ens hem
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

När vi pratar om övergrepp så glider vi ofta in på statistik om antalet offer eller demografi. Övergrepp handlar dock om mer än detta, framförallt för en person som utsätts för våld och övergrepp i sitt hem. Det är inte heller alla som drabbas av övergrepp som hamnar i statistiken; det finns falska positiva och falska negativa fall.

Det är inte ofta vi pratar om slag eller blåmärken, och det är ännu mindre vanligt att vi pratar om de sår som man inte ser. Det är inte bara kroppen som gör ont. När man blir illa behandlad så är det vanligt att det förekommer psykiska skador som kräver behandling. Vi måste börja ge en röst för det som så ofta tystas.

“Jag är fortfarande apatisk över faktumet att det finns personer, människor som oss, som är kapabla att med absolut medvetenhet och avsikt utföra kontinuerlig och systematisk skada. Speciellt då de redan har omvandlat offret till någon som är svag och väldigt sårbar.”

-María José Rodríguez de Armenta-

Posttraumatisk stress efter övergrepp i ens hem

När vi pratar om posttraumatisk stress så associerar vi ofta detta med naturkatastrofer, kriminalitet eller militären. Det är inte ofta vi pratar om det när det gäller övergrepp, trots att det även uppstår i sådana situationer.

Posttraumatisk stress innebär att man återupplever händelsen, oron och de försök att glömma händelsen som hittills inte har lyckats. Dessa symptom kan man ofta se hos de som blivit offer för könsbaserat våld.

Posttraumatisk stress har några specifika kännetecken i dessa grupper. Personen kommer återuppleva händelserna. Detta gör att personen hela tiden är på alerten och misstror andra, eftersom den person som har orsakat skadan är någon som var menad att ge stöd åt och skydda personen.

Traumat förstör gradvis den drabbade personens emotionella hälsa. Det tar vanligtvis åratal för vederbörande att be om hjälp. Faktum är att personen ofta stannar hos förövaren för att undvika mer aggression. Så offret upplever ofta att det inte finns någon möjlig lösning på situationen (inlärd hjälplöshet, personen känner sig övergiven).

De psykologiska effekterna av övergrepp i ens hem

Slagen kvinna-syndrom

Faktumet att personen upplever att det inte finns någon lösning på situationen, eller inlärd hjälplöshet, kan leda till “slagen kvinna-syndromet”. Kvinnan anpassar sin levnadssituation och bagatelliserar smärtan. Hon förvränger också verkligheten och förnekar att problemet är allvarligt.

Hon kan även komma att förändra det sätt som hon ser på andra och sig själv. Kanske lurar hon sig själv och idealiserar förövaren. Hon kanske dessutom blir övertygad om att han kommer sluta slå henne eftersom han älskar henne. Faktum är att hon ursäktar hans beteende och beskyller sig själv för situationen, och tror att hon förtjänar denna behandling.

Övergrepp i ens hem och depression

De personer som blivit offer för övergrepp har ofta låg självkänsla. De är ofta isolerade, vilket innebär att de inte får socialt stöd eller positiv emotionell förstärkning. Allt detta försvagar dem ännu mer, vilket kan leda till depression.

Depressionen gör i sin tur det svårt att ta beslut och att koncentrera sig. Det försämrar dessutom arbetsprestationen och gör att personen känner sig mer osäker. Offret går därför in i en ond cirkel som gör det allt svårare att lämna situationen ifråga.

Depression har också en annan allvarlig konsekvens: självmord. I flera studier kunde forskarna se att 29% av de kvinnor som kom till akuten för självmordsförsök var offer för övergrepp. Risken för självmord vid övergrepp i ens hem var fem gånger högre än hos befolkningen i övrigt.

“Den irrationella önskan efter kontroll, att dominera och ha makt över den andra personen är den främsta drivkraften som ger upphov till övergrepp i hemmet.”

-Luis Rojas Marcos-

Ångesten som förekommer vid övergrepp

Som du kan tänka dig så är det vanligare med ångesttillstånd hos personer som har gått igenom dessa övergrepp. Utöver posttraumatisk stress så förekommer det också högre nivåer av fobier, generaliserat ångestsyndrom och tvångsbeteende.

Tvångstankar om förövaren är förekommande samt relaterat tvångsbeteende med syftet att reducera den ångest som dessa tankar ger upphov till.

“När man bemöts av illdåd så måste man välja sida. Tystnaden gagnar förövaren.”

Elie Wiesel

Förövaren utövar sin makt och tvingar offret till att bete sig på ett sätt som förstör personen. På den psykologiska nivån lämnar förövaren sitt avtryck på den drabbade personen, och det kan ha allvarliga konsekvenser, vilket är anledningen till att det är viktigt att vara uppmärksam på dessa problem och erbjuda den drabbade en väg ut.

Övergrepp i ens hem är något man aldrig ska finna sig i, och det är viktigt att söka hjälp så tidigt som möjligt.

Bilder: Chris Lawton, Tertia Van Rensburg och Rene Bohmer


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.