Hur man kan hjälpa barn med inlärningssvårigheter

Hur man kan hjälpa barn med inlärningssvårigheter
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vi lär oss konstant nya saker om inlärningssvårigheter hos barn. Ju mer samhället har gått fram desto tydligare har det blivit att vi måste anpassa innehåll och inlärningsmetoder för att hjälpa barn med inlärningssvårigheter.

Därför har skolorna börjat ta hjälp. De har vanligtvis också specialister inom både specialutbildning och hörande som språk, men med alla dessa framsteg så har vi ändå glömt bort en fundamental aspekt.

Den aspekten är den emotionella hälsan hos barn med inlärningssvårigheter. Så frågan är nu: vad kan man göra för att ge dem stöd och hur kan man se till att de inte känner sig stigmatiserade?

Berätta för mig och jag glömmer. Lär mig och jag kommer ihåg. Involvera mig och jag lär mig.”
-Benjamin Franklin-

Att hjälpa barn med inlärningssvårigheter – Vilka känslor upplever de?

Det är väldigt vanligt att barn med inlärningssvårigheter upplever emotionellt obehag p.g.a. sina svårigheter. Dessa känslor kan exempelvis innefatta frustration, ångest och ledsamhet.

Man bör såklart vara medveten om att dessa emotionella problem uppstår hos alla barn.

Men hur kan föräldrarna märka om barnen mår dåligt? Det finns många varningstecken som man kan hålla utkik efter. Det finns alltid en möjlighet att de känslor som vi nämnt kommer visa sig; speciellt i situationer i skolan.

De kan visa sig på olika sätt. Barnet kan exempelvis börja gråta, oroa sig för mycket, drabbas av huvudvärk, få magont eller bete sig illa.

Pojke som gråter.

Att hjälpa barn med inlärningssvårigheter – de är inte mindre intelligenta

De känslor som vi nämnde kan ha olika orsaker. En av dem är att många barn med inlärningssvårigheter tror att de är “dummare” än andra barn.

Det är extremt viktigt att föräldrarna hjälper dem att bearbeta dessa tankar, för de stämmer inte.

Å ena sidan behöver föräldrarna förklara (klart och tydligt och i enlighet med barnets nivå) vad inlärningssvårigheter innebär. Efter konversationen så bör barnet förstå hur intelligent det egentligen är.

Föräldrarna måste även förmedla att barnens inlärningssvårigheter inte gör dem mindre värdefulla. Deras nära och kära kommer inte älska dem mindre p.g.a. dessa aspekter.

Denna sista del är väldigt viktig. Om barnen ser att föräldrarna inte är okej med diagnosen så kommer de att känna att något är fel med dem. Föräldrarna måste ta kontroll och alltid ha en positiv attityd med sina barn.

Pojke som bygger.

Är jag annorlunda för att jag har inlärningssvårigheter?

Då du blir äldre så börjar du förstå att alla är som de är. Inom psykologin kallar vi detta koncept “individuella skillnader”, men då man är ung så vill man bara vara som andra barn.

Det är därför väldigt viktigt att man hjälper barnen att hjälper barnen att förstå detta.

Om du hjälper dem i detta fall så bör du även se till att de får uppmärksamhet då de har rätt. De bör inte bara få uppmärksamhet då de gör misstag p.g.a. sina inlärningssvårigheter.

Oavsett hur goda dina intentioner är så hjälper det inte att bara fokusera på misstagen. Det är därför viktigt att du anstränger dig för att ge dem positiv förstärkning då de gör något rätt.

Du bör dessutom reda ut vad barnet har för stödsystem. Man kanske måste justera några saker p.g.a. emotionella och sociala förändringar.

I det fallet kommer föräldrar och lärare att behöva arbeta tillsammans för att ge barnet så bra förutsättningar som möjligt.

“Jag har lärt mig att folk kommer glömma vad du sagt, folk kommer glömma vad du gjort, men folk kommer aldrig glömma vad du fick dem att känna.”
-Maya Angelou-

Metoder för att hjälpa barn med inlärningssvårigheter.

Alla dessa ansträngningar kör slut på mig

Glöm inte bort att barn med inlärningssvårigheter ofta måste anstränga sig mer med skolarbetet. All denna extra koncentration kan göra dem frustrerade och arga, så det är viktigt att föräldrarna hjälper dem att bearbeta det.

Det kan också var väldigt motiverande och produktivt för dem att arbeta med mindre och enklare mål. De kommer då känna att de går framåt istället för att de hela tiden går uppför ett stort berg. Detta enkla steg är väldigt viktigt.

Vi skulle även vilja nämna en sak till som kommer ha en stor påverkan på barnens emotionella välmående: att hitta något som de är bra på.

Det kan röra sig om någon aktivitet eller sport som de tycker om, något som får dem att känna sig fulländade. Inlärningssvårigheter kan påverka barnen emotionellt, men du har en möjlighet att hjälpa dem att känna sig bättre.

Bilder: Ben White, Michal Parzuchowski och Element 5 Digital


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.