En positiv konversation kan förändra din hjärna

En positiv konversation kan förändra din hjärna
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 22 juli, 2019

Det finns få saker som kan fylla oss med så mycket energi och liv som en positiv konversation. Under denna typ av konversation kommer du känna att man lyssnar på dig och du kommer också vilja lyssna på den andra personen.

Det förekommer en sann energi mellan de involverade personerna. De säger så mycket och är fyllda med sådana vänliga och uppmuntrande ord. Dessa typer av ord är verkligen balsam för själen och kan förändra din hjärna.

Det motsatta kan dock också hända. Ibland då du pratar så känner du att den andra personen helt enkelt inte förstår dig. Du känner dig irriterad när du måste lyssna på personen. Du kan känna en negativitet i orden och ibland är han eller hon aggressiv. Dess möten kan göra att du känner dig bedrövad och arg, med en viss bitterhet i ditt hjärta.

Vi vet alla att en positiv konversation är en fantastisk gåva. Det nya är att själva vetenskapen också har bevisat detta. Det har bevisats att en konstruktiv dialog kan förändra vissa av våra mönster i hjärnan. Neurokemin visar också hur denna typ av konversation kan hjälpa våra hjärnor.

“En person kommer leta efter någon att hjälpa honom föda sina tankar. En annan kommer leta efter någon att hjälpa: det är så en god konversation börjar.”
-Friedrich Wilhelm Nietzsche-

En utredning rörande ord för att förändra din hjärna

Mark Waldman och Andrew Newberg forskar om det mänskliga beteendet. Den förste är professor inom kommunikation och den andra är direktör vid Myrna Brind-centret för medicin vid Thomas Jeffersons universitet. De båda har också skrivit en bok som heter “Ord kan förändra din hjärna”.

Hjärna och ord.

Den forskning de har utfört har uppdagat intressant information rörande ord och positiva konversationer. De upptäckte exempelvis att order “nej” aktiverar produktionen av stresshormonet kortisol. Det gör oss på alerten och försvagar våra kognitiva förmågor.

Ordet “ja” gör istället att dopamin släpps ut. Detta är ett hjärnhormon som reglerar tacksamhetsmekanismen. Detta ger upphov till en känsla av välmående och förstärker även vår positiva attityd gentemot själva kommunikationen.

Ord: en positiv konversation kan förändra din hjärna

Dessa upptäckter rörande orden “ja” och “nej” utgör endast en liten del av den forskning som utförts av Waldman och Newberg. De har använt olika experiment för att vetenskapligt bevisa att ord kan förändra våra hjärnor. Positiva och negativa konversationer har också samma effekt.

Vissa personer använder fler av de ord som har en negativ effekt på hjärnan; andra använder istället mer konstruktiva ord. I båda fallen gör folk detta utan att verkligen vara medvetna om att de gör det. Båda dessa typer av personer förmedlar en särskild känsla till den andra personen.

Elever i skolan.

Det är också ett intressant faktum att man kom fram till en liknande slutsats vid en studie som utfördes av CreatingWE-institutet. I det här fallet studerade de den effekt som chefens ord har på de anställda. De visade att omtanke och varma uttryck ökade oxytocinproduktionen. Det ökade även de anställdas intellektuella förmåga och gjorde dem mer produktiva.

En positiva konversation är omtänksam kommunikation

Waldman och Newberg har myntat ett koncept som redan har börjat ta fart. De kallar det “omtänksam kommunikation” och refererar till en typ av kommunikation som uppmuntrar till respekt och ärlighet mot den andra personen. Det är den typ av kommunikation som uppstår då man har en positiv konversation.

Forskarna upptäckte också en av de kognitiva ingredienser som kännetecknar positiva konversationer. Folk förstår bättre när idéer behandlas separat och man inte behandlar fler än fyra åt gången. Med andra ord finns en större garanti att folk kommer förstå om inte flera ämnen diskuteras på samma gång. En annan viktig punkt är att man bör vänta 30-40 sekunder innan man går från ett ämne till ett annat.

Äldre par som har en positiv konversation

Waldman och Newberg fann också att vissa ord har en större påverkan på folk. Dessa ord är fattigdom, sjukdom, ensamhet och döden. Dessa uttryck påverkar amygdalan och för med sig många negativa tankar. De upptäckte dock även att man kan lindra effekten från dessa ord. De har inte så negativ konnotation då de inte förekommer i början eller slutet av en mening.

Det är omöjligt att ta bort varje negativt ord, men det är alltid bra att ersätta dem med positiva. Detsamma gäller för konversationer. Då kommunikationen har varit negativ så måste den kompenseras med en positiv konversation. Detta för med sig balans, inte bara till konversationen, utan även vår hjärnkemi.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.