Vad är viktigast för äldre människors välbefinnande?

Vad är viktigast för äldre människors välbefinnande?
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Under de senaste årtiondena har vi blivit fixerade vi vår fysiska hälsa. Forskare studerar sjukdomar och olika behandlingar för att bota dem. Även om mycket fortfarande återstår att utröna, så har dessa framsteg inom vetenskap och medicin betytt att medellivslängden har ökat markant under det senaste århundradet. Dock har vi under utvecklingens gång glömt något väsentligt: äldre människors välbefinnande.

Med tanke på att vi lever längre, vore det inte bra om denna extra tid var kvalitetstid? Läs vidare för att lära vad man kan göra för att främja den psykiska hälsan i denna livsfas.

“Att åldras är fortfarande det enda sättet vi har funnit för att leva längre”

-Charles Augustin Sainte-Beuve-

Betydelsen av självacceptans och självständighet för äldre människors välbefinnande

En grundläggande faktor för äldre människors välbefinnande är självacceptans. Men vad innebär det egentligen? Självacceptans är kunskapen om och acceptansen av dina positiva OCH negativa aspekter. Det är viktigt att du har en positiv attityd gentemot dig själv. När du ser positivt på dig själv leder detta till bättre psykisk hälsa.

Äldre människor med låg självacceptans tenderar att vara missnöjda med sig själva. De önskar att de vore annorlunda. Dessutom har de en negativ syn på sitt förflutna och grubblar över hur allt kunde ha varit. Men äldre människor som accepterar sig själva som de är, accepterar också sitt förflutna.

Ögat på en äldre människa

Vidare spelar självständighet en viktig roll för äldre människors hälsa och lycka. När vi talar om självständighet menar vi förmågan att handla i enlighet med sina värderingar. Självständighet gör att äldre personer kan motstå sociala påtryckningar och vara mindre beroende i sitt beslutsfattande.

“Det är inte den unge mannen som bör ses som lycklig, utan snarare den äldre mannen som har levat ett gott liv.”

-Epikuros-

Att se mot framtiden

Dina syften och mål är det som ger ditt liv mening. När du uppnår en viss ålder är det genom att finna detta speciella som gör ditt liv meningsfullt, som du kommer att få motivationen att gå framåt. Detta hjälper dig också att bemöta de förpliktelser och svårigheter som livet bringar dig.

Beträffande livets mening finns det en annan faktor som har betydelse för äldre människors välbefinnande: personlig utveckling. Detta inkluderar en öppenhet inför nya upplevelser och främjandet av dina positiva egenskaper. Med andra ord innebär det möjligheten att växa och utvecklas. Du gör det genom att utmana dig själv och sätta upp nya mål.

Denna önskan att växa visar att du tänker på framtiden. Dessutom motiverar den dig att bygga nya attityder och färdigheter. En annan positiv följd av denna önskan är att den förhindrar att du förlorar de förmågor du redan har. Faktiskt sporrar den dig att finslipa dina färdigheter.

“När man säger till mig att jag är för gammal för att göra något, försöker jag genast att göra det.”

-Pablo Picasso-

Äldre man som fotograferar

Relationer och känslan av att ha kontroll över sitt liv

Slutligen finns det ett par andra viktiga faktorer som spelar en roll för äldre människors välbefinnande som vi ska nämna. De är båda kopplade till den personliga omgivningen. Den första är att ha positiva relationer med andra människor och den andra är att ha kontroll över sin omgivning.

Att ha stabila, intima och tillfredsställande relationer är oerhört viktigt för att skapa ett bra socialt nätverk – med alla fördelar detta medför – i denna livsfas. Faktiskt är människor med ett starkt stödsystem i allmänhet mycket empatiska. Dessutom bryr de sig om andra människors välfärd. De är benägna att lita på andra och andra uppfattar dem som varma och öppenhjärtiga. Allt detta gör det enklare att påbörja och upprätthålla starka, långvariga relationer.

Avslutningsvis behöver äldre människor bibehålla en viss grad av kontroll över sin omvärld. Att ha kontroll över sitt liv är viktigt. Personer som tycker att de har positiv inverkan på sin miljö, känner sig tryggare och lyckligare än andra.

Foton med tillstånd från Nick Karvounis, Fabrizio Verrecchia och Roya Ann Miller.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.