Skönheten ligger i att acceptera sig själv

Att acceptera sig själv är konsten att följa sin egen väg, utan att bry sig om vad andra människor tycker. De mest tilltalande människor är de som lyssnar till sitt sanna jag och inte fäster avseende vid konventionell skönhet.
Skönheten ligger i att acceptera sig själv
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Det finns inget som är mer tilltalande än att acceptera sig själv. Inget ger större tillfredsställelse än när vi upptäcker vårt eget värde, våra styrkor och behov. Först då kan vi fatta de bästa besluten, beslut som får oss att känna oss fria och fyllda med den särskilda skönhet som gör oss unika och äkta.

I sina böcker påminner zenmästaren Thich Nhat Hanh oss om att vi är som vackrast när vi handlar i överensstämmelse med vårt inre jag. I det tillståndet söker vi inte acceptans från andra. Istället är det vårt eget hjärta och vårt väsen som ger oss bekräftelse.

Trots detta är det många av oss som inte har funnit eller accepterat vårt sanna jag. Det är nästan som en egendomlig förtrollning. Vi uppskattar bara oss själva när vi blir bekräftade av andra. Vi förlitar oss på andra för att få positiv förstärkning genom deras ord, gester, kommentarer och erkänsla. Om detta inte sker, eller om det sker sällan, kan vi känna oss osynliga. Då börjar vår självkänsla att rämna.

På samma gång hävdar den koreansk-tyske filosofen Byung-Chul Han att vi “brinner” i ett helvete av enformighet. I sin bok Die Austreibung des Anderen: Gesellschaft, Wahrnehmung und Kommunikation heute (Utdrivningen av den andra: samhälle, perception och kommunikation idag) bjuder han in läsaren att reflektera över denna idé.

Vi håller på att förlora förmågan att uppskatta varje persons unika karaktär, det som skiljer oss åt. Byung-Chul Han menar att vi bör vara mer måna om vår identitet än om att uppfylla andra människors önskningar.

“När vi tror i våra hjärtan att vi är tillräckliga som vi är håller vi nyckeln till ett mer tillfredsställande och balanserat liv.”

-Ellen Sue Stern-

Att acceptera sig själv: konsten bakom sann skönhet

Att acceptera den du är tar tid. Men när du väl når dit blir allt annorlunda. Då kan du lämna konventionens restriktioner bakom dig, liksom alla de begränsningar du pådyvlar ditt hjärta, ditt sinne och din kropp. Allt bekymmer med att få andra människor att tycka om dig och leva upp till deras förväntningar rinner undan.

När du når denna höjdpunkt i din personliga utveckling, där Maslow placerade självförverkligande, ser världen annorlunda ut. Då får du ett bättre perspektiv och en känsla av inre frid. Och i andra människors ögon är dessa karaktärsdrag både tilltalande och åtråvärda.

Men för att återgå till Byung-Chul Hans teorier, så finns det något du måste tänka på. Ibland kan du se dig själv som en helt självförverkligad person, bara för att du har nått en viss utvecklingsnivå som samhället definierar för dig. Emellertid kommer du att vid någon tidpunkt inse att du istället för att stå på en fjälltopp befinner dig i en djup avgrund.

Kvinna som sitter på en stam mellan klippor

Vårt konsumtionsinriktade samhälle och även vårt utbildningssystem styr oss mot materiell framgång. Denna bana har inget med självförverkligande att göra. Om du verkligen vill acceptera den du är måste du erövra andra områden. Här talar vi om sådant som självkännedom, självkänsla, självkärlek, förmågan att hävda sig och uppnå resultat, känslomässigt oberoende, mm.

Tre steg för att acceptera sig själv

Enligt en studie genomförd av Ulrich Orth och Ruth Yasemin Erol vid Freie Universität i Berlin, når människor sin högsta nivå av självkänsla i äldre ålder. För att vara mer specifik sker detta vanligen i 60-årsåldern. Varför når vi inte dit tidigare? Varför utvecklar vi inte denna väsentliga “muskel” för personlig utveckling när vi är unga?

Detta beror på många faktorer. Men utöver de saker som kan begränsa dig och göra det svårt för dig att acceptera dig själv, kan man peka på behovet av förändring. Närmare bestämt är det behovet att vara proaktiv och arbeta med din självkänsla och ditt självförverkligande. Här är tre steg som kan hjälpa dig med det.

Förbättra din tillskrivningsstil

Din tillskrivningsstil avgör hur du relaterar till dina prestationer och dina misslyckanden. När du presterar något, är det tack vare andras hjälp? Eller är det för att du arbetade riktigt hårt? Det är viktigt att ta tyglarna i ditt eget liv. Därför måste du vara medveten om ditt eget värde och dina förmågor.

Den enda röst du bör lyssna till är den inom dig

Din värld är full av tusentals röster. De kommer från din familj, dina professorer, dina chefer, dina kolleger, dina vänner, från partners, sociala medier och även politiska eller sociala guruer. Din värld är proppfull med människor som ger dig råd och säger vad du ska göra.

Och bland allt detta oljud är det en röst som du ofta tystar: din egen. Så använd en del av din energi åt att då och då skruva ned allt detta omgivande ljud. Lyssna till dig själv, ägna dig själv lite uppmärksamhet och var lyhörd för dina egna behov.

Att acceptera sig själv är viktigt

Låt dina passioner forma ditt liv

Om du fäster vikt vid det att acceptera sig själv ska du följa din passion. Låt inte andra distrahera dig med sina råd, lyssna inte på vad de säger att du ska göra. Kom i kontakt med din identitet och låt dina preferenser, din identitet och ditt väsen forma ditt liv. Om du strävar efter att varje dag leva enligt dessa principer komma du att bli mer tillfredsställd. Inte bara det utan dessutom kommer ditt självförverkligande att ligga inom närmare räckhåll.

Människor som har mod nog att gå sin egen väg utan att bry sig om vad andra tycker framstår alltid som mer tilltalande. Anledningen till detta är att de mest attraktiva människor är de som lämnar konventionen bakom sig och handlar i enlighet med sitt äkta jag i alla stunder och under alla omständigheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Han, Byung-Chul (2017) La expulsión de lo distinto. Madrid: Herder
  • Neff, K. D. (2011). Self-compassion, self-esteem, and well-being. Social and Personality Psychology Compass5(1), 1–12. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2010.00330.x
  • Orth, U., Erol, R. Y., & Luciano, E. C. (2018). Development of self-esteem from age 4 to 94 years: A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 144(10), 1045-1080. http://dx.doi.org/10.1037/bul0000161

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.