Kvinnlig anorgasmi: orsaker och behandling

Kvinnlig anorgasmi: orsaker och behandling
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Kvinnlig anorgasmi är ett problem som drabbar många kvinnor och orsakar ett stort psykologiskt och emotionellt obehag. Förr pratade man inte om människors sexliv. Faktum är att det inte spelade stor roll om kvinnor njöt av sex eller inte. Man ansåg att de endast hade en reproduktiv roll eller att deras uppgift var att behaga männen, utan att det var nödvändigt att de njöt av det själva.

Som tur är har vi blivit alltmer medvetna om vikten av denna aspekt av vår existens och hur den påverkar vår fysiska och mentala hälsa. Kvinnans roll har blivit relevant och kvinnans sexualitet har börjat få en allt större betydelse. Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra. Därför är det viktigt att man inte anser att detta problem nu är löst och att man istället fortsätter att förbättra samhället.

“Inget skrämmer sexets normativa diskurs mer än den kvinnliga lusten, och inget är mer missförstått än den kvinnliga sexualiteten.”

-Valerie Tasso-

Kvinna med ananas.

Vad är kvinnlig anorgasmi och varför uppstår det?

Kvinnlig anorgasmi är en bestående eller återkommande frånvaro av orgasm efter den vanliga sexuella upphetsningen. Med andra ord känner kvinnan lust, men hon kan inte uppnå orgasm.

Varför händer detta? Faktum är att det kan finnas olika anledningar. Å ena sidan har den sexuella utbildning som personen fått en stor betydelse. Det finns en felaktig uppfattning om att kvinnan alltid måste uppnå orgasm genom penetration men i verkligheten så uppnås detta ofta genom stimulans av klitoris.

Dålig stimulans eller frånvarande av stimulans av detta område kan vara en av anledningarna till detta problem. Det kan också uppstå om man är överdrivet självmedveten under sex, och om man tänker för många tvångstankar rörande sin egen prestation.

“Sex appeal är 50% vad du har och 50% vad andra tror att du har!”

Sophia Loren

Bristen på diskussioner rörande kvinnlig onani och uppfattningen att kvinnor inte har sexuella fantasier har också bidragit till problemet. Vi bör dessutom vara medvetna om att det finns vissa typer av läkemedel som kan göra det svårare att uppnå orgasm.

Kvinna som ligger på trädgren.

Vad finns det för behandling?

Som du kan se har många av orsakerna till kvinnlig anorgasmi ett psykologiskt ursprung. Det är därför viktigt att man pratar med en lämplig psykolog. För att denna terapi ska vara effektiv så måste den grunda sig på psykologisk utbildning såväl som sexuell utbildning.

Det är viktigt att kvinnor förstår vad som händer med dem och deras sexualitet. Det är dessutom viktigt att de förstår att vissa myter rörande den kvinnliga sexualiteten inte stämmer. Man bör inte bara arbeta med utbildning utan även arbeta praktiskt. Detta är en process som utformas enligt varje kvinna, men bör inkludera fokuseringsövningar och stimulans.

Hon bör först utforska sin kropp gradvis tills hon uppnår orgasm. Hon kan därefter lära sin partner vilken stimulans hon behöver.

Det är också viktigt att man inkluderar träning i sociala förmågor. Det är en viktig del av behandlingen att man förbättrar kommunikation inom relationen. Som vi har sett är kvinnlig anorgasmi ett problem som man kan komma över. Låt oss arbeta med detta!

“Våra djupaste önskningar är viskningar av våra autentiska jag. Vi måste lära oss att respektera dem. Vi måste lära oss att lyssna.”

-Sarah Ban Breathnach-

Bilder: Imani Clovis, Marvin Meyer och Vlad Deep


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.