Att välja rätt straff för barn är inte enkelt

Att välja rätt straff för barn är inte enkelt
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Din tvååring är bråkig och börjar slå dig. Hur bör du reagera? Faktum är att många föräldrar inte kan kontrollera sina impulser. Det slutar med att de skriker, hotar och drar i sina barn fysiskt. Men är detta en bra lösning? Inte alls. Vad är då ett rätt straff för barn?

Barnet behöver någon form av “straff” eller påföljd för sitt beteende, det finns det ingen tvekan om. Men vad för slags straff? Att välja rätt straff är inte enkelt. Men fortsätt läsa och få reda på hur!

Roten till disciplin är bitter, men frukten är söt”
-Aristoteles

Pappa som skäller på dotter.

Allt olämplig beteende måste få en konsekvens

När det kommer till det dåligt beteendet så måste föräldrarna alltid reagera på olika sätt. Å ena sidan så kan man tillåta alltför mycket och inte disciplinera barnen alls. Man gör ofta detta för att undvika att barnet blir bråkigt då det inte får som det vill.

I det långa loppet så är detta dock kontraproduktivt, eftersom barnen kommer vänja sig vid att få det som de vill ha. Det viktiga är att ett barn förstå att det inte kan få allt som det vill. Barnet bör förstå att det får saker om det uppvisar ett gott uppförande och kommunicerar bra med föräldrarna.

Då ett barn beter sig illa så måste det därför medfölja en konsekvens. Man kan exempelvis ignorera barnet eller använda någon form av påföljd. Om man använder det sistnämnda så måste man se till att det inte skadar barnet fysiskt eller mentalt. Man får aldrig slå barnet eller skrika, hota eller förnedra.

“Uppfostran är inte en förberedelse för livet, uppfostran är själva livet”

Vad är ett rätt straff för barn?

Om regeln som barnet bröt mot är något av mindre betydelse så kan extinktion duga. Men om barnet har gjort något mer allvarligt eller om det hela tiden är olydigt så bör straffet matcha barnens ålder och utveckling. Syftet är att få barnet att förstå att man inte kommer någonstans med ett dåligt beteende.

Straffet måste också vara relaterat till den regel som har brutits. Barnet kommer då att tänka på vad det har gjort för fel. Det bör inte vara så värst längre, för annars kommer barnet få för mycket uppmärksamhet, vilket är kontraproduktivt.

Då barnet är fem år gammalt kommer man att kunna förklara straffet på ett rationellt sätt och hjälpa barnet att acceptera det. En positiv effekt av detta är att det förbättrar barnets kommunikationsförmågor.

Man måste också visa barnet att man som förälder har rätt att bli behandlad på ett bra sätt. Man hjälper barnen med att förstå de regler som man har i hemmet. Dessa regler måste såklart vara rättvisa för alla.

Målet med straffet bör vidare också vara att barnet gottgör för något som det har gjort. Straffet bör helst vara relaterat till det beteende som man inte vill att barnet ska upprepa. Detta kommer reducera skuldkänslor och stärka familjen.

Barn som leker.

Hur man ger straff på rätt sätt

Då vi nu vet vad ett straff bör och inte bör vara så ska nu prata om hur man omsätter det i praktiken. Det är först och främst viktigt att barnet vet vilka regler som gäller och vad det kommer blir för straff.

Då man inför ett straff så måste man fortsätta med det till slutet. Detta är en viktig punkt, för om föräldrarna ger efter så kan straffet bli mindre effektivt. Då barnet ser att hoten inte resulterar i något så kommer det att förstå att det inte är nödvändigt att följa reglerna överhuvudtaget. Föräldrarna måste därför vara konsekventa och kontrollera sina impulser.

För att kunna göra detta så måste vi försöka kontrollera vår ilska och hitta på ett straff som inte skadar barnet, utan som istället kommer få det att tänka. Vi bör lugnt berätta de negativa konsekvenserna. Barnet kommer då lättare att kunna acceptera straffet istället för att börja bråka. Det är en utmaning att ge bra straff, men om du följer detta råd så är du på rätt spår!

Hoppas att du fått lite bättre hum om rätt straff för barn.

Bilder: Andrik Langfield, Gerome Viavant och Rene Bernal.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.