Distraheringsmetoden för att ingjuta disciplin hos barn

Distraheringsmetoden för att ingjuta disciplin hos barn
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Distraheringsmetoden är lätt att tillämpa på barn. Upptäck hur du använder den och dess fördelar i vår intressanta artikel!

Distraheringsmetoden är vanligtvis ett utmärkt hjälpmedel för beteendehantering, speciellt hos små barn. Att avleda ett litet barns intresse och uppmärksamhet kan hjälpa dig att undvika situationer som kan leda till oönskat beteende.

Distraktion är en effektiv strategi när föräldrar tror att deras barns beteende kan bli problematiskt. Till exempel är det användbart när barnen blir irriterade, när de har suttit still för länge eller när de utför en aktivitet som är svår för dem.

Distraheringsmetoden är lätt att tillämpa. Faktum är att du bara behöver peka ut någonting intressant eller speciellt, påbörja ett enkelt spel som höjer koncentrationen eller en lek med enkla objekt. Du kan egentligen välja vad som helst som kommer att distrahera och underhålla barnet. Det handlar om att förhindra eller sätta stopp för ett opassande beteende.

Nycklar till att tillämpa distraheringsmetoden

Som vi nämnt tidigare är det relativt enkelt att tillämpa distraheringsmetoden, speciellt om vi har i åtanke att barns beteende normalt vägleds av vad som händer omkring dem. Deras pannlob är inte fullt utvecklad än, vilket innebär att de fortfarande inte kan kontrollera sin uppmärksamhet som vuxna kan. Och det är något du kan dra nytta av.

För att kunna göra det måste du överväga följande aspekter:

  • Barnet bör ha ett alternativ till aktiviteten eller stimulansen som kan utlösa oönskat beteende. Presentera en ny aktivitet, en ny leksak eller ett nytt spel eller lär det något nytt det kan göra med en leksak det redan har. Var så kreativ du kan!
  • Förändra scenariot. Ta barnet till en plats ni vanligtvis inte går till. Du kan också ta det till en plats det aldrig varit på förut så att det kan få nytt perspektiv.
  • Förbered en uppsättning resurser för ögonblick då det blir svårt att erhålla ny distraherande stimulans.

Låt oss nu anta att du arbetar med äldre barn som har beteendeproblem. I det fallet kan du använda strategier såsom:

  • Att byta samtalsämne.
  • Föreslå ett enkelt spel eller en enkel aktivitet. Försäkra dig om att aktiviteten är intressant nog för att få ditt barns uppmärksamhet.
  • Föreslå olika alternativa aktiviteter som barnet kan utföra när det känner sig överväldigat eller blockerat. Försäkra dig om att aktiviteterna hjälper det att ta sig ur den frustrerande situationen.
Distraheringsmetoden

Distraktion och omdirigering

Distraheringsmetoden är en korrigerande metod relaterad till omdirigering. Omdirigering innebär att fokusera barnets uppmärksamhet på ofarliga aktiviteter eller stimuli.

Indirekt avser distraktion att omvärdera aktiviteter som intresserar oss för att använda dem som en källa till gott uppförande. Med dem kan vi belöna ett barn och stärka dess självkänsla. Med andra ord, vi sätter barnet i sammanhang där det är lätt för det att erhålla förstärkning.

Var försiktig med att förstärka negativa beteenden med distraktion

Det finns något vi alla måste ha i åtanke om vi vill använda distraheringsmetoden för att disciplinera barn. Om du föreslår en rolig, belönande aktivitet efter att barnet har gjort någon illa eller fått ett utbrott, är det du gör egentligen att omedvetet belöna det beteendet. Det är bättre att använda distraheringsmetoden för att förebygga dåligt beteende. På så sätt har du fler alternativ.

Du måste också överväga faktumet att distraheringsmetoden inte är passande för alla fall. Till exempel kan det komma ett tillfälle när du inte vill sätta stopp för ett utbrott så att barnet lär sig att det hade fel. Därför är det viktigt att du utvärderar metodens användningsområde innan du tillämpar den.

På det här sättet är det ideala att på ett intelligent sätt kombinera olika utbildningsmässiga och disciplinära strategier. Detta kommer att säkerställa att ditt ingripande bär frukt oavsett sammanhanget. Var klyftig: ju mer disciplinära verktyg du känner till desto bättre. Faktum är att ju mer du är beroende av en disciplinär metod, ju mindre effektiv blir den.

För övrigt är det bra att noga observera barnets reaktion när du använder distraheringsmetoden. Glöm inte heller att vara så konsekvent som möjligt vad det gäller dess tillämpning. Kom ihåg att vara flexibel och tillämpa andra metoder om denna inte fungerade som förväntat.

Distrahera barnen

Distraheringsmetoden som alternativ till fysisk bestraffning

E. Gershoff publicerade en studie 2010 där han förklarade att mycket av forskningen inom disciplinering fokuserar mest på föräldrars användning av fysisk bestraffning. Den mest troliga anledningen till detta är att fysisk bestraffning är ett väldigt kontroversiellt sätt att uppfostra barn.

Vidare analyserade en studie från 2007 tio olika disciplinära taktiker allmänt använda av föräldrar. Det gav oväntade resultat. Fysisk bestraffning var faktiskt en av de tre minst vanliga teknikerna använda av föräldrar till förskolebarn. Det vanligaste var att kontrollera barnets beteenden, tala med barnet, distrahera och modellera.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gershoff, E. T. (2010). More harm than good: A summary of scientific research on the intended and unintended effects of corporal punishment on children. Law and Contemporary Problems. https://doi.org/10.1525/sp.2007.54.1.23.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.