Distraheringsmetoden för att ingjuta disciplin hos barn

Distraheringsmetoden för att ingjuta disciplin hos barn

Senaste uppdateringen: 23 april, 2019

Distraheringsmetoden är lätt att applicera på barn. Upptäck hur du använder den och dess fördelar i vår intressanta artikel!

Distraheringsmetoden är vanligtvis ett utmärkt hjälpmedel för beteendehantering, speciellt hos små barn. Att avleda ett litet barns intresse och uppmärksamhet kan hjälpa dig att undvika situationer som kan leda till oönskat beteende.

Distrahering är en effektiv strategi när föräldrar tror att deras barns beteende kan bli problematiskt. Till exempel är det användbart när barnen blir irriterade, när de har suttit still för länge eller när de utför en aktivitet som är svår för dem.

Distraheringsmetoden är lätt att applicera. Faktum är att du bara behöver peka ut någonting intressant eller speciellt, påbörja ett enkelt spel som höjer koncentrationen eller lek med enkla objekt. Du kan egentligen välja vad som helst som kommer kommer att distrahera och underhålla barnet. Det handlar om att förhindra eller sätta stop för ett möjligtvis opassande beteende.

Nycklar till att tillämpa distraheringsmetoden

Som vi nämnt tidigare är det relativt enkelt att applicera distraheringsmetoden, speciellt om vi har i åtanke att barns beteende normalt vägleds av vad som händer omkring dem. Deras pannlob är inte fullt utvecklad än, vilket innebär att de fortfarande inte kan kontrollera sin uppmärksamhet som vuxna kan. Och det är något du kan dra nytta av.

För att kunna göra det måste du överväga följande aspekter:

  • Barnet bör ha ett alternativ till aktiviteten eller stimulansen som kan utlösa oväntat beteende. Presentera en ny aktivitet, leksak eller spel eller lär dem något nytt de kan göra med en leksak de redan har. Var så kreativ du kan!
  • Förändra scenariot. Ta dem till en plats de vanligtvis inte går till. Du kan också ta dem till en plats de aldrig varit på förut så att de kan få nytt perspektiv.
  • Försäkra dig om att förbereda en uppsättning resurser för ögonblicket då det blir svårt att erhålla ny distraherande stimulans.

Låt oss nu anta att du arbetar med äldre barn som har beteendeproblem. I det fallet kan du använda strategier såsom:

  • Att byta samtalsämne.
  • Föreslå ett enkelt spel eller aktivitet. Försäkra dig om att det är intressant nog för att få ditt barns uppmärksamhet.
  • Föreslå olika alternativa aktiviteter som barnet kan utföra när de känner sig överväldigade eller blockerade. Försäkra dig om att aktiviteterna hjälper dem att ta sig ur den frustrerande situationen.
Distraheringsmetoden

Distrahering och omdirigering

Distraheringsmetoden är en korrigerande metod relaterad till omdirigering. Omdirigering innebär att fokusera barnets uppmärksamhet på ofarliga aktiviteter eller stimuli.

Indirekt föreslår distrahering att omvärdera aktiviteter som intresserar oss för att använda de som en källa till gott beteende. Med dem kan vi belöna ett barn och stärka deras självkänslaMed andra ord, vi sätter barnet i sammanhang där det är lätt för de att erhålla förstärkning.

Var försiktig med att förstärka negativa beteenden med distrahering

Det finns något vi alla måste ha i åtanke om vi vill använda distraheringsmetoden för att disciplinera barn. Om du föreslår en rolig, belönande aktivitet efter att barnet har gjort någon illa eller fått ett utbrott, är det du gör egentligen att omedvetet belöna det beteendet. Det är bättre att använda distraheringsmetoden för att förutsäga dåligt beteende. På så sätt har du fler alternativ.

Du måste också överväga faktumet att distraheringsmetoden inte är passande för alla fall. Till exempel kan det komma en tid när du inte vill sätta stopp för ett utbrott så att barnet lär sig att det hade fel. Därför är det viktigt att du utvärderar metodens användningsområdet innan du applicerar den.

På det här sättet är det ideala att på ett intelligent sätt kombinera olika utbildningsmässiga och disciplinära strategier. Detta kommer att försäkra att ditt ingripande bär frukt oavsett sammanhanget. Var klyftig: ju mer disciplinära verktyg du känner till desto bättre. Faktum är att ju mer du är beroende av en disciplinär metod, ju mindre effektiv blir den.

För övrigt är det bra att noga observera barnets reaktion när du använder distraheringsmetoden. Glöm inte heller att vara så konsekvent som möjligt vad det gäller dess applicering. Kom ihåg att vara flexibel och applicera andra metoder om denna inte fungerade som förväntat.

Distrahera barnen

Distraheringsmetoden som alternativ till fysisk bestraffning

E. Gershoff publicerade en studie 2010 där han förklarade att mycket av forskningen inom disciplinering fokuserar mest på föräldrars användning av fysisk bestraffning. Den mest troliga anledningen till detta är att fysisk bestraffning är en väldigt kontroversiellt sätt att uppfostra barn.

Vidare analyserade en studie från 2007 tio olika disciplinära taktiker allmänt använda av föräldrar. Det gav oväntade resultat. Fysisk bestraffning var faktiskt en av de tre minst vanliga teknikerna använda av föräldrar till förskolebarn. Det vanligaste var att kontrollera barnens beteenden, tala med barnet, distrahering och modellering.

Detta kanske intresserar dig
7 tips för att uppfostra självsäkra och självständiga barn
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
7 tips för att uppfostra självsäkra och självständiga barn

Det är inte en enkel uppgift att uppfostra självsäkra och självständiga barn. Man bör veta när man bör ingripa i deras liv och när man bör ge dem u...  • Gershoff, E. T. (2010). More harm than good: A summary of scientific research on the intended and unintended effects of corporal punishment on children. Law and Contemporary Problems. https://doi.org/10.1525/sp.2007.54.1.23.