Vilka faktorer influerar anknytning hos adopterade barn?

Vilka faktorer influerar anknytning hos adopterade barn?
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Varför är det så viktigt att tala om anknytning hos adopterade barn? Därför att alla adopterade barn går igenom särskilda erfarenheter under sina första levnadsår som kan komplicera deras utveckling – erfarenheter som andra barn inte måste gå igenom.

Dessa erfarenheter kan leda till oroande beteende hos adopterade barn. Vissa är överdrivet beroende av sina föräldrar, medan andra blir känslomässigt distanserade. Läs vidare för att lära dig några möjliga anledningar till varför det är så.

“När vi hör till en mor, en familj, ett språk, en kultur, bygger vi en identitet, vi blir någon.”

-Boris Cyrulnik-

anknytning hos adoptivbarn

Vilka är variablerna som influerar anknytning hos adopterade barn?

Adopterade barn går ofta igenom svåra situationer, ovanliga för deras ålder, innan de blir adopterade och börjar leva med sin nya familj. Vissa av dessa situationer spelar en betydande roll i utvecklingen av anknytning.

Till exempel är barn mindre troliga att utveckla en trygg anknytning med sina adoptivföräldrar om de har blivit utnyttjade eller ignorerade i sin födelsefamilj, barnhem eller fosterfamilj.

Under deras första levnadsår behöver barn vuxna omkring sig som svarar effektivt på deras behov av stöd och närhet. Om vårdnadshavaren ignorerar barnet eller svarar aggressivt kommer barnet inte att utveckla tillit och vara rädd för personen som borde få dem att känna sig säkra, vilket kommer att influera deras framtida förhållanden.

Samma sak händer när barn institutionaliseras under längre tid. Idag finns det mycket regler på plats för att förhindra att barnhem misshandlar barn. Det innebär dock inte att de alltid kan möta deras många känslomässiga och psykologiska behov, som är så kritiska i den här åldern. Detta har en direkt effekt på anknytningen hos adopterade barn.

Även när de tas hand om fysiskt finns det en tendens att bara finnas en vårdnadshavare för många barn. Därför är det svårt för vårdnadshavaren att ta hand om deras känslomässiga behov.

“Vad som görs mot barn, kommer de att göra mot samhället.”

-Karl Menninger-

liten pojke

Vad kan adoptivföräldrar göra för att uppmuntra en trygg anknytning

Medan adoptivföräldrarna inte har någon kontroll över de här tidiga erfarenheterna, finns det någonting de kan göra för att försäkra en ordentlig social och känslomässig utveckling hos deras barn? Självklart. Föräldrarnas beteenden och personligheter spelar en fundamental roll i utvecklingen av anknytning.

Bland andra variabler som uppmuntrar en trygg anknytning hos adopterade barn finns:

  • Emotionell stabilitet
  • Stresstolerans
  • Flexibilitet
  • Passande uttryck av tillgivenhet

Med andra ord, adoptivföräldrar bör vara mogna och ha trygga anknytningar själva. På så sätt kan de lära sina barn genom att föregå med gott exempel.

Adoptivföräldrar bör också ha resurser för att möta motsättningar, positivt reglera sina negativa känslor och kunna be om hjälp när de behöver det. När de ber om hjälp bör de inte känna sig som om de är dåliga föräldrar på grund av det. Att vara öppen för att be om hjälp visar barnen vikten av att hantera sina känslor.

Detta kommer också att hjälpa dem att förstå och knyta an till sin adoption. Detta är så viktigt eftersom många adopterade barn känner sig skyldiga, oviktiga och övergivna. Om de kan byta perspektiv, kommer de att utveckla tryggare anknytningar.

“Vad som betyder något är inte att vem som helst har rätt att adoptera ett barn, men att ett barn har rätt att inte adopteras av vem som helst.”

-Fernando Savater-

Bilder med tillstånd av Rene Bernal, Larm Rmah och Ben White.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.