Fyra tekniker för att reglera känslor

Fyra tekniker för att reglera känslor

Senaste uppdateringen: 20 oktober, 2019

Alla känslor uppstår p.g.a. en specifik anledning och det är aldrig en bra idé att undertrycka dem. Det är inte heller bra om man låter dem få övertaget. Det finns därför tekniker för att reglera känslor som kan hjälpa oss att hålla ordning på dem.

Ilska är en känsla som är väldigt svår att hantera p.g.a. den energi som den ger oss. Det finns många personer som låter ilskan vinna, och det slutar med att de gör och säger saker som sårar andra. Rädslan kan också ta över och inte låta oss utvecklas. Båda dessa känslor kan ha en påverkan på livskvaliteten.

Det är därför viktigt att man känner till några tekniker för att reglera känslor som gör att de inte får övertaget.

“Den som övervinner andra är stark; Den som övervinner sig själv är mäktig.”
-Lao Tzu-

Vipassana: En teknik för att reglera känslor

Vipassana-meditation baseras på självobservation. Det innebär att man “ser saker som de är”. För vissa kulturer i Indien innebär detta att man utvecklar “livets konst”. Tekniken består av att man ägnar tid åt att se sig själv ur ett annat perspektiv.

Tanken är att man ska gå till en fridfull plats, stänga sina ögon och andas djupt. Man bör uppmärksamma hur luften går in och ut ur kroppen. Nästa steg är att skanna varje del av din kropp. Det är bra om man gör detta varje dag i några minuter. Det är en daglig övning som hjälper dig med att utveckla självkontroll.

Kvinna som sitter vid havet och mediterar.

Virtuell miljö

En annan emotionell regleringsteknik består av att använda virtuella miljöer. Denna teknik innebär att man utsätter sig själv för olika situationer som får en att känna sig sårbar. Därefter utvärderar man dessa situationer och de känslor som man har upplevt.

Vissa psykologer och institut har en teknik som gör att de kan återskapa vissa situationer digitalt. Detta är dock inte det enda tillvägagångssättet som finns.

Om du inte har tillgång till en sådan teknologi så kan du använda din fantasi. Du kan rita eller beskriva dessa situationer och hur du känner med ord. Tanken är att du ska identifiera stimulin och situationerna. Därefter måste du förstå de känslor du har upplevt, varför de uppstod och hur du kan kontrollera dem.

Konstterapi

Konstterapi är mycket mer än bara en fluga eller en trend. Faktum är att det är något som har funnits under en lång tid. Den består av att man använder olika artistiska kanaler för att uttrycka känslor för att kunna uppnå emotionell balans.

Detta är en av de mest effektiva teknikerna för reglering av känslor, eftersom man uppmanas att uttrycka sig genom kreativa kanaler. Känslorna måste först undersökas för att man ska kunna uttrycka dem via skrifter, målningar, skulpturer eller någon annan form av konst. Då man utövar denna teknik regelbundet kommer man kunna utveckla bättre självkontroll.

Kvinna som målar med olika färger.

Självbedömning

Brist på kontroll över våra känslor orsakas ofta av brist på själverkännande och uppskattat egenvärde. Man känner sig stressad eftersom man tenderar att kräva för mycket av sig själv och då man straffar sig själv för sina misstag istället för att fokusera på det positiva. Denna stress gör oss mer känsliga för vissa element, som kritik, likgiltighet och krävande situationer.

Det är bra om man utvärderar sig själv varje vecka eller varje månad. Det handlar dock inte om att identifiera de saker som vi har misslyckats med, utan syftet är att vi ska kunna hitta anledningar till att gratulera oss själva. Denna övning hjälper oss att få en bättre självbild, vilket också gör oss emotionellt smartare.

Övningar för att reglera känslor.

Dessa tekniker för att reglera känslor är inte magiska recept. Men vi kan börja se förändringar i våra liv om vi börjar använda oss av dem. De kan hjälpa oss att lära oss att hantera våra känslor och därmed förbättra vår livskvalitet.

Detta kanske intresserar dig
Vilka känslor är associerade med lycka?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Vilka känslor är associerade med lycka?

Vilka känslor är associerade med lycka? Och hur kan vi uppnå mer varaktigt välbefinnande? Läs mer i denna artikel om känslor som är associerade med...  • John, O. P., & Gross, J. J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2004.00298.x
  • Krygier, J. R., Heathers, J. A. J., Shahrestani, S., Abbott, M., Gross, J. J., & Kemp, A. H. (2013). Mindfulness meditation, well-being, and heart rate variability: A preliminary investigation into the impact of intensive vipassana meditation. International Journal of Psychophysiology. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2013.06.017