Är det möjligt att ändra på anknytningsmönster?

Är det möjligt att ändra på anknytningsmönster?
Adriana Díez

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Díez.

Senaste uppdateringen: 04 februari, 2023

Du kan definiera anknytning som ett band mellan två personer som gör att de vill stanna tillsammans, fysiskt och över en längre tid. Vi människor skapar denna förening med våra föräldrar under de första månaderna av våra liv. Den typ av relationsmodell vi skapar som barn, som kallas för anknytningsmönster, leder oss emotionellt i relationer senare i livet.

Psykoanalytikern John Bowlby hängav sig åt att studera anknytning. Han ansåg att processen börjar väldigt tidigt efter födseln. Det är emellertid inte förrän barnen når ungefär 8 månader som den första anknytningen bildas mellan barnen och föräldrarna.

Typer av anknytningsmönster

Senare identifierade och klassificerade psykologen Mary Ainsworth anknytning i tre typer:

  • Trygg anknytning: barnet känner sig tryggt i relationen. Barnet vet att om det gråter, kommer dess föräldrar att ingripa. Det kan utforska sin omgivning och veta att det har en säker plats att återvända till. Om barnet känner sig oroligt söker det efter föräldrarna.
  • Otrygg-undvikande anknytning: barnet lär sig att dess förmåga att orsaka reaktioner hos människorna runt sig är begränsad. Detta resulterar i att barnet inte är särskilt benäget att uttrycka sig.
  • Otrygg-ambivalent anknytning: ibland när barnet gråter kommer någon för att trösta det, men andra gånger kommer ingen. Barnet är inte säkert på vem dess primära vårdgivare är. Ibland vet barnet, ibland vet barnet inte. Det får barnet att känna sig osäkert när det är dags att möta världen. Barnet känner att det har förmågan att producera en effekt hos andra, men förstår också att effekten är oförutsägbar.

“Vi tror att det är nödvändigt för en bebis och ett ungt barns psykiska hälsa att erfara en varm, intim och kontinuerlig relation med den primära vårdgivaren som barnet finner tillfredsställelse och förnöjsamhet med.”

-John Bowlby-

Anknytning ger oss vår första uppfattning om vad som finns runt oss, och det är en uppfattning som vi internaliserar djupt inom oss. Om vi inte lär oss andra mönster senare kommer det i princip att vara det sätt vi relaterar till dem vi älskar.

Kan du ändra ditt anknytningsmönster?

Som vi nämnde tidigare, när anknytningen är formad, kommer vi att försöka reproducera det mönstret om vi inte lär oss något annat. Men hur kraftfullt det här mönstret än är, betyder det inte att du är dömd eller att det är ditt öde att behöva upprepa det för alltid. Inte heller betyder det att du inte kan lära dig något annat.

De första anknytningarna är väldigt viktiga eftersom de gör det möjligt för barn att etablera säkra band som främjar deras fysiska, sociala och emotionella hälsa. Ibland kan barn inte bilda de korrekta anknytningarna. Det innebär att de kommer att behöva göra det i framtiden, med sina kamrater eller första kärlekspartners. Då kommer den bild de har av relationer och anknytning att få en ny innebörd.

Därför är det möjligt att ändra anknytningsmönster. För att göra detta måste du leta efter nya relationer som visar dig att bandet, förtroendet eller relationen till den andra personen skiljer sig från vad du antog eller förväntade dig.

Betydelsen av anknytning genom livet

Att internalisera ett anknytningsmönster som förstärker våra relationer och gör att vi känner oss trygga, hjälper oss att känna oss säkra i våra relationer. Vi kommer att ha människor nära oss som vi kan öppna upp oss till, som vi kan lita på. De kan hjälpa oss på en djupare nivå eftersom vi kommer att ha bättre kommunikation.

Det är mycket lättare att etablera hälsosam anknytning från början. Om din första anknytning inte är positiv kan det bli svårt att ändra senare. Faktum är att om du vill hjälpa någon annan att ändra sitt mönster måste du vara extremt tålmodig. Om du vill ändra ditt eget måste du ägna tid och resurser åt att skaffa de verktyg du behöver.

När anknytningsmönstren är etablerade blir de självuppfyllande profetior. Med andra ord, om du känner att du lever i en osäker värld, kommer du alltid att filtrera bort saker på ett sätt som bekräftar din hypotes. Du behöver mindre bevis för att bekräfta vad du redan tror. Dessutom, om du inte litar på andra människor, blir det svårare för andra människor att lita på dig. Det kan också göra det lättare för illasinnade människor att identifiera dig som en enkel måltavla.

Par håller om varandra vid solnedgång

Föräldrarna eller de primära vårdgivarna har ansvaret för att skapa dessa första anknytningar. Så långt som möjligt måste de försöka följa modellen för trygg anknytning. Senare i livet är vi alla ansvariga för de relationer vi har. Vi måste analysera dem och göra de förändringar som vi behöver göra. Förändring är möjlig, hur omöjlig den än kan tyckas vara först.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.