Otrygg-ambivalent anknytning: varken med eller utan dig

Otrygg-ambivalent anknytning: varken med eller utan dig
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 maj, 2023

Otrygg-ambivalent anknytning börjar i barndomen – ett extremt viktigt skede med stor påverkan på det vuxna livet. Så viktigt att många av de problem som vuxna har i sina relationer, oavsett om det handlar om kärleksförhållanden eller vänskap, börjar i detta skede.

Ser du dig själv i dessa “varken med dig eller utan dig”-relationer? Om så är fallet har du något som kallas otrygg-ambivalent anknytning.

Vi kan se denna typ av anknytning inom giftiga relationer, inklusive emotionellt beroende, där beteenden påverkar hälsan hos individerna och själva relationen. Att identifiera det och förstå varifrån det kommer kan hjälpa oss att åtnjuta hälsosammare relationer.

“Varken med dig eller utan dig kan mina sorger botas. Med dig för att du har ihjäl mig, och utan dig så dör jag.”

-Anonym-

Mary Ainsworths forskning

Mary Ainsworth identifierade tre typer av anknytning (trygg, otrygg-undvikande och otrygg-ambivalent) genom sin forskning på en grupp mödrar och deras bebisar. Studien utfördes i en miljö som var okänd för dem som ingick i studien. Övningar utfördes i olika situationer, och i en av dem fick mödrarna lämna sina bebisar ensamma i ett konstigt rum.

Ainsworth upptäckte att bebisarna som hade en relation präglad av otrygg-ambivalent anknytning tenderade att klänga sig fast vid modern och hindra henne från att gå. Om de jobbade hårt och lyckades så blev de konstigt nog väldigt arga. De sparkade, skrek och grät okontrollerat.

Kvinna med ledsen dotter

Så vad hände när modern kom tillbaka? Barnen sökte kontakt med henne igen, men vissa av dem krökte på ryggen lite, som för att hålla ett visst avstånd. Med andra ord var de besvikna, misstroende och rädda för att deras mor skulle överge dem igen. Faktum är att de, efter att ha upplevt att deras mor lämnat dem, vägrade lugna sig.

Den typ av anknytning som förekommer i barndomen kommer även visa sig i det vuxna livet, men i en annan form och under andra omständigheter.

Forskningen belyste situationer där en beroendefigur, vanligtvis föräldrarna, kan lämna familjen men sedan återvända hem. Den förklarade även de fall där barnet växer upp i en miljö där föräldrarna lämnar och sedan kommer tillbaka till relationen igen och igen.

I vissa fall, om separationen inte går bra, orsakar detta osäkerhet och en rädsla för att bli övergiven. Detta är orsakerna till de beteenden som vi beskrev tidigare.

Otrygg-ambivalent anknytning och kärleksförhållanden

Vill du alltid vara med din partner? “Jag önskar att du hade arbetat hemifrån”, “Jag är så glad att du är här”, “Det är så synd att du måste åka på den där resan!” Du kan säga dessa saker utan att tänka, men för personer med en otrygg-ambivalent anknytning så har det en mycket djupare betydelse.

En person med en otrygg-ambivalent anknytning i sitt vuxna liv vill alltid att dennes partner ska vara med honom eller henne. Men det kan bli extremt: om partnern går ut med vänner så kommer personen att vilja vara där.

Så de blir ett av de där paren som gör allt tillsammans, men vad händer när man måste göra saker separat?

Man och kvinna på strand

Hur ter det sig?

Låt oss anta att en man med otrygg-ambivalent anknytning är glad eftersom det är hans mors födelsedag och de kommer fira detta. Hans flickvän säger till honom att hon har ett viktigt möte, att chefen tvingar henne att jobba över. Han kan inte göra något åt detta så han säger att han förstår, men får sedan en oväntad reaktion.

Han känner som han gjorde som barn. Hopplöst övergiven och misstänker att flickvännen inte vill spendera tid med honom. Hon kanske inte ens älskar honom längre.

Ur vår synvinkel är dessa antaganden irrationella, men de är väldigt vanliga och känns väldigt riktiga. Kanske hans böner och gråt kommer med ett “älskar du mig inte längre?”, som sedan får henne att hitta på en ursäkt för att inte gå på mötet.

Men om hon går så kommer han bli upprörd och väldigt arg. Han kommer försöka få henne att känna sig skyldig så att det inte händer igen. Han kommer trycka bort henne och straffa henne samtidigt som han håller fast vid henne. En motsägelse som finns där sedan barndomen.

Vissa dysfunktionella relationer är resultatet av en osäker anknytning som byggts under barndomen.

Att känna sig osäker inom relationer, att vara rädd för att bli övergiven eller vara ensam, emotionellt beroende… Detta är några av de konsekvenser som en person med en otrygg-ambivalent anknytning kan uppleva.

Man med otrygg-ambivalent anknytning på strand

Kanske är du förvirrad över varför dina förhållanden hela tiden går i kras. Det kan vara så att du upprepar beteendemönster som gör att dina förhållanden slutar på samma sätt om och om igen.

Och när detta händer så kommer din uppfattning sedan barndomen att bekräftas: att alla kommer överge dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Garrido L. Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista Latinoamericana de Psicología [Internet]. 2006 [consultado el 11 de agosto de 2022]; 38(3): 2006: 493-507. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Yárnoz S, Alonso I, Plazaola M; Sainz L. Apego en adultos y percepción de los otros
    Anales de Psicología. 2001; 17(2): 59-170.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.