Jag klarar inte av det! – rädsla för misslyckande

Jag klarar inte av det! – rädsla för misslyckande

Senaste uppdateringen: 11 oktober, 2022

Fler och fler personer upplever rädsla för misslyckande – att inte uppnå framgång och inte nå toppen av sina arbetsmässiga eller privata liv. Fångade i en “förlorares” sinnestillstånd berövas dessa personer på glädjen i livet och de dagliga utmaningar det erbjuder.

Sättet vi tacklar utmaningar och svåra situationer i livet formar vår karaktär och därmed vårt slutgiltiga öde.

“Människan vet aldrig vad han är kapabel till förrän han försöker.”

-Charles Dickens-

I en ny situation som kan vara riskabel kommer vi till exempel garanterat känna oss osäkra och som om vi saknar resurser om vi fokuserar på rädslan för misslyckande. Flera studier visar dock att en positiv mental attityd är nyckeln till personlig framgång. Låt oss ta en titt på hur vi kan använda det.

Fri ung kvinna

Att vara i gott mentalt skick

Att vara i gott mentalt skick är att känna sig säker även i de svåraste av situationer. Vad betyder det? Det är sättet vi tolkar situationer och värderar vad som händer omkring oss, uttrycker våra känslor och skrider till handling.

Ett vinnande sinnestillstånd är fundamentalt baserat på kapacitet: förmågan att alltid finna ett sätt att förhöja meningen i alla situationer. Frågan vi kommer ställa för att tackla varje händelse i våra liv kommer vara: hur kan jag nå mitt mål?

Skillnaden mellan framgång och misslyckande

Skillnaden mellan framgång och misslyckande är förmågan att omvandla situationer till förbättrande resurser.

“Framgång är att lära sig att gå från misslyckande till misslyckande utan att förtrösta.”

-Winston Churchill-

Rädsla är en av de grundläggande mänskliga känslorna, men rädsla för misslyckande och den osäkerhet den orsakar bör inte blockera vår förmåga att lösa problem.

Detta eftersom vägen till självuppfyllelse är full av misslyckanden, men det är just dessa svåra upplevelser som låter oss uppleva de viktigaste förändringarna och utvecklingarna.

Vinnarna i livet har en sak gemensamt, och det är inte brist på hinder och svårigheter på vägen: de vet hur man drar nytta av varje situation för att växa, förbättras och komma till en ny nivå.

Blomma under torka

Rädsla för misslyckande och rädsla för risk

Rädsla för misslyckande leder ofta till att man undviker risker, och alltför ofta vill dessa personer inte ens upptäcka begränsningarna hos deras egna förmågor. De vill bara göra minsta möjliga för att få en tillräcklig nivå av välmående och skydd.

Psykologen Abraham Maslow slog fast att “säkerhet” är en av människans grundläggande behov och att det är en del av vår naturliga instinkt att vilja skydda och bevara vad vi har. Men var försiktig, för säkerhet kan ibland lura oss: den kan begränsa våra val och, som en konsekvens, våra handlingar.

“Ofta är skillnaden mellan en framgångsrik man och ett misslyckande inte hans färdigheter eller idéer, utan modet att satsa på en idé, ta kalkylerade risker och agera.”

-Maxwell Maltz-

För att nå alla mål måste det alltid finnas en risk. Att lära sig att hantera rädslan för misslyckande kommer ge oss högre chans att få vad vi vill ha. Varje rädsla är en chans att växa.

Rädsla för misslyckande börjar i våra sinnen

I schack sägs det att rädsla för en attack alltid är starkare än själva attacken. Vår fantasi har större förmåga att förstärka rädslan för misslyckande.

Men rädsla är även användbart: den varnar oss om faror. Den är inte funktionell när den helt blockerar vår framgång mot ett specifikt mål. Om vi domineras av rädslan för misslyckande kommer vi troligen inte kunna agera fritt och effektivt.

Livet väntar på oss, och ingen annan kan leva det åt oss. Om vi verkligen vill förändras, om vi är villiga att sluta undvika misslyckande och risker, kan vi vara lyckliga.

Vi kan förändra vårt tankesätt och de dysfunktionella beteenden som hindrar oss från att nå våra mål. Vi måste bara sluta fly, lata oss och hitta på ursäkter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.