Pistantrofobi: när du är rädd för att lita på andra

Pistantrofobi: när du är rädd för att lita på andra
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 30 november, 2023

De flesta av oss har upplevt besvikelse eller svek inom kärleken någon gång i våra liv. Och vi har alla upplevt hur svårt det är att åter lita på någon som har svikit oss. Det är ingen enkel sak att lita på någon, men om du även lider av pistantrofobi kan det bli en nästintill omöjlig uppgift.

Tillit är inte gratis och det är något du antingen har eller inte har: det finns inget mellanting. Det växer som ett resultat av månader och år av delade relationer och erfarenheter.

Vi vet att det tar lång tid att få någons förtroende, men att det samtidigt tar väldigt kort tid att förlora det. Men det sägs att det sista som försvinner är hoppet och att tiden läker alla sår.

Vad är pistantrofobi?

Pistantrofobi karaktäriseras av en irrationell rädsla för att bygga en intim och personlig relation med andra. Trauman och sårande upplevelser från förr kan väga så tungt att rädslan vinner över ens önskan att lita på andra.

Människor med detta tillstånd känner att alla förr eller senare kommer svika dem eller göra dem besvikna. De har väldigt svårt att lita på andra och de är rädda att det som har hänt förr kommer upprepas, och de vill inte låta detta hända igen.

Kvinna som tänker

“Varför drabbar detta alltid mig?”, “Jag kommer aldrig kunna vara lycklig” och “Jag kommer alltid vara ensam”. Detta är några av de meningar som de hör i sina huvuden om och om igen.

De vill ge kärleken en chans, men känner att de inte kan. Utöver misstro känner de även besvikelse, frustration, ledsamhet, ilska, skuldkänslor och generell skam.

Beteenden vid pistantrofobi

Ingen vill känna smärta, men om vi tappar vår förmåga att lita på andra kommer vi gå miste om grunden för varje personlig relation. Konsekvenserna hos personer med pistantrofobi är inte begränsade till känslor, utan påverkar även andra delar av deras liv: arbete, familj och kärleksförhållanden.

Detta leder dem till att bli antisociala och isolerade. Några av dessa beteenden är följande:

  • Undvikande av aktiviteter som involverar nära personlig kontakt.
  • De blir tillbakadragna för att de är rädda för kritik. Det finns en överdriven rädsla för att bli dömd, bortstött eller förrådd.
  • Att inte komma på möten eller fester där de måste träffa personer som de inte vet om de kommer tycka om.
  • Att inte ta några risker som kan riskera deras känslor. De försöker undvika att ha att göra med andra personer så mycket som möjligt. De känner sig rädda för att öppna sig för andra. Av denna anledning känner de sig ibland ensamma, introverta och reserverade.
  • De försöker undvika intima relationer eftersom de är rädda för att bli besvikna igen. De vill inte ha någon ny relation igen eftersom de är panikslagna inför tanken att bli svikna än en gång.

Brist på självförtroende

Svårigheter med att lita på andra börjar med en svårighet att lita på sig själv. Denna misstro har en direkt påverkan på intuitionen eller det sjätte sinnet som dikterar huruvida man kan lita på en person eller inte.

Människor med pistantrofobi saknar inte intuition som sådan, de litar bara inte på den. Trots att personer med pistantrofobi inte alltid litar på sin intuition, får de inte panik när de inte är säkra. De litar på sin bedömning eftersom de inte har något annat att gå efter.

Denna brist på förtroende för intuitionen minskar ofta vårt förtroende när det gäller andra förmågor, som att försvara oss själva när någon attackerar oss. Eftersom vi tror att vi är försvarslösa kommer det att bli ännu svårare för oss att lita på andra. Denna fobi blir därför till ett ännu större problem.

Med tanke på dessa omständigheter blir det en väldigt svår uppgift att bygga relationer. Det är som att försöka klättra på ett väldigt högt berg när vi har yrsel. Rädslan för att falla ökar med varje steg vi tar tills vi till slut känner att vi inte ens kan gå framåt.

Därför kapar många personer med pistantrofobi relationerna snabbt. De kan inte längre klättra och fördjupa sig i relationen.

Man som tänker

Terapi: det bästa steget vi kan ta

Tillit återuppbyggs inte över en natt, varken för oss själva eller andra. Det är därför viktigt att få hjälp att komma över pistantrofobi. Psykologerna kan hjälpa oss att återhämta oss från våra emotionella sår. Genom att attackera orsaken kommer vi ha större chans att lösa problemet.

  • Det är viktigt att vi lär oss att gå igenom en bra sorgeprocess om vi vill lära oss att lita på andra igen. För att göra detta måste vi acceptera smärtan vi känner och inte fly från våra känslor. Vi bör inte heller bagatellisera problemet eller titta åt något annat håll.
  • Det kräver tid och vila. Dina känslor måste stabiliseras, så det är ingen bra idé att påbörja en ny relation. Du är antagligen inte redo att lita på någon igen utan att trauman från förr visar sig återigen.
  • Träna på situationer som kräver tillit varje dag. Delegera exempelvis vissa saker till din partner så att din tillit gradvis ökar. Utför aktiviteter tillsammans för att neutralisera oron.

Att lita på en annan person är utöver att vara en stor uppgift även en vital nödvändighet. Tilliten vi har till personerna som står oss närmast har multipla fördelar. Det ökar exempelvis vår lycka och vårt självförtroende, och låter oss bemöta våra problem bättre och med mindre stress. Det är definitivt värt besväret.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.