Barn med funktionshinder och hur det påverkar familjen

Barn med funktionshinder och hur det påverkar familjen
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ibland blir vi tvungna att hantera svårigheter eller oväntade händelser. Dessa omständigheter kan påverka familjen. En av dessa svårigheter är när vi får ett barn med funktionshinder.

En ny familjemedlem skapar alltid glädje för alla runt omkring. Alla förbereder sig för att välkomna den lille och gratulera de lyckliga föräldrarna. Men sanningen är att denna situation inte alltid är så underbar och perfekt som vi skulle önska.

“Det är inte funktionshinder som definierar dig; det är hur du hanterar utmaningen som funktionshindren innebär.”

-Jim Abbot-

Hur funktionshinder kan påverka familjedynamiken

För det första så påverkar det familjemedlemmarna och relationerna dem emellan när man får ett barn med funktionshinder. Vi bör komma ihåg att dessa omständigheter skapar olika svårigheter i olika stadier i personens livscykel. Detta kan skapa spänningar mellan familjemedlemmarna.

Om man inte hanterar dessa spänningar korrekt är det vanligt att konflikter börjar uppstå. Exempelvis kan föräldrarna börja glida isär och sluta kommunicera effektivt. Detta kan skapa en ond cirkel av obehag som kan vara svår att få stopp på.

Å andra sidan kan det uppstå konflikter med barnet som har funktionshinder om dess föräldrar är väldigt överbeskyddande eller om barnet upplever begränsad autonomi. Med detta beteende tar man inte hänsyn till att andra förmågor inte är påverkade av funktionsvariationen och att en större självständighet skulle kunna vara möjlig. Liknande kan det också förekomma svårigheter mellan syskonen. Dessa konflikter kan uppstå när föräldrarna tilldelar de andra syskonen som inte har funktionshinder ansvar som de egentligen inte skulle behöva ta. Den komplicerade situationen kan också vara en som orsakar känslor av skam eller förnekelse bland de andra syskonen.

Men inte allting är bara besvärligheter eller spänningar. Denna situation kan också påverka familjen på ett positivt sätt. Faktum är att det kan stärka familjesammanhållningen genom att skapa nya band och närhet mellan familjemedlemmarna. Med andra ord kan det göra alla mer motståndskraftiga.

“Utmaningarna i våra liv finns där för att stärka vår karaktär, inte för att köra över oss.”

-Nick Vujicic-

Barn med funktionshinder och påverkan på den sociala miljön och arbetsmiljön

Trots att samhället går framåt, finns det fortfarande idag många missuppfattningar rörande personer med funktionshinder. Det förekommer fortfarande ett avvisande. Som en konsekvens tenderar familjer med barn med funktionshinder att isolera sig. Många av dem har endast få sociala relationer och deltar endast sällan i fritidsaktiviteter.

Detta kan också gälla på arbetsplatsen. Om en familjemedlem tror att den nya situationen inte kommer att fungera i förhållande till deras jobb, kan de säga upp sig. Även om de gör detta med familjens bästa i tankarna, kan detta vara en orsak till ytterligare spänningar. Detta eftersom det kan påverka dennes välbefinnande och även den ekonomiska situationen.

“Världen bekymrar sig över funktionshinder mer än personer med funktionshinder gör.”

-Warwick Davis-

Barn med funktionshinder och påverkan på familjemedlemmarnas hälsa

Allting vi har tagit upp här är saker som påverkar familjemedlemmarna på olika sätt. Som du kan tänka dig kan denna typ av situation gällande familjerelationerna, samhället, jobb och ekonomi påverka familjens hälsa. Detta är särskilt sant när det gäller vårdnadshavarna för barnet med funktionshinder.

Detta större ansvar av att ta hand om en person med funktionshinder kan innebära en känslomässig börda för vårdnadshavarna. Det är vanligt att det uppstår känslor av ledsamhet, ilska, oro och även skuld över den rådande situationen hos dessa personer.

Men effekterna uppstår inte bara på en psykologisk nivå. Vårdnadshavarna kan också känna sig mer trötta och utmattade än vanligt, vilket i sin tur kan leda till hälsoproblem. Som vi nämnde tidigare, kan det innebära många svårigheter att ha ett barn med funktionshinder. Emellertid kan man samtidigt omvandla dessa till givande omständigheter om man lär sig hur man hanterar dem korrekt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.