15 strategier för bra gruppledarskap

15 strategier för bra gruppledarskap
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Bra gruppledarskap, särskilt på arbetsplatsen, är en mycket eftertraktad färdighet. Det verkar logiskt att varje organisation som vill vinna konkurrensfördelar sätter kvalificerade kandidater i ledarpositioner.

Om vi ​​går tillbaka några år (vi behöver inte gå särskilt långt tillbaka) var vår bild av “chefen” en strikt och krävande person. Men idag har profilen förändrats dramatiskt på många företag. Vad letar personalavdelningarna i dessa dagar efter hos en potentiell ledare? Fortsätt läsa för att få reda på det!

När vi blickar framåt in i nästa århundrade kommer ledare att vara de som stärker andra.

-Bill Gates-

Bra gruppledarskap i arbetsgrupper

Den första nyckelstrategin för bra gruppledarskap fokuserar på att skapa arbetsgrupper. Vid val av medlemmar till en arbetsgrupp kan en bra ledare beakta både de anställdas förmågor och gruppens mål.

För att göra det måste en bra ledare vara insatt i huruvida de anställda har nödvändiga färdigheter och kunskaper för sina ansvarsområden. En annan mycket viktig färdighet är att kunna samarbeta med andra.

Först ska ledaren vara tydlig med vilka som ingår i gruppen. Sedan måste han eller hon fokusera på den andra viktiga strategin: att definiera uppdraget. Här är det avgörande att alla medlemmar i gruppen förstår jobbet.

De måste också veta vad som förväntas av dem. Det senare är den tredje nyckelstrategin för framgångsrikt ledarskap. En bra ledare sätter upp förväntningar och mål för gruppen såväl som för varje individ.

En ledares första ansvar är att definiera verkligheten. Det sista är att säga tack. Däremellan är ledaren en tjänare.

– Max de Pree-

Personer på ett kontor

Vikten av att förbereda gruppen

När allt ovanstående har fastställts finns det en fjärde nyckelpunkt att tänka på. Det är processen att strukturera och planera arbetet. Ledaren måste klargöra arbetsmetoderna och definiera rollerna för varje medlem i gruppen liksom deadlines för specifika mål.

Efter det kommer vi till den femte punkten. Bra ledare formar och utvecklar gruppmedlemmarna. De är medvetna om att fortbildning och utbildning av de anställda är viktigt och tillhandahåller de resurser som krävs. De bör uppmuntra sina anställda att använda dessa. Ett exempel är ett mentorprogram.

Den sjätte nyckelstrategin för framgångsrikt gruppledarskap är att ledaren ska uppmuntra en laganda samt identifiera konflikter och hjälpa till att lösa dem.

Dessutom är det viktigt att planeringsprocessen innehåller periodiska utvärderingar. I dessa kontrollerar gruppmedlemmarna om de uppfyller projektets mål. Med andra ord, en bra ledare vet hur man övervakar gruppen. Det är den sjunde nyckelstrategin för ett bra gruppledarskap.

Gruppledarskap under projektets genomförande

När gruppen genomför projektet bör ledaren ge prestationsrelaterad feedback. Att ge feedback är den åttonde nyckelstrategin för gruppledarskap.

Det är också viktigt för ledaren att hantera gruppens relation till resten av verksamheten. Relationshantering är den nionde nyckelstrategin.

Skakar hand

Den tionde strategin är att ledaren ska utmana och motivera sitt team. Denne måste också delta i de saker som gruppen gör. Med andra ord, den elfte strategin för en bra ledare är att arbeta med själva projektet.

Längs dessa linjer hittar vi den tolfte punkten. En bra ledare kan ge information och resurser (materiellt, personligt och ekonomiskt) till gruppen.

Dessutom bör ledaren uppmuntra till självständigt arbete. Detta görs genom att motivera gruppmedlemmarna att finna lösningar på problem som dyker upp. Att stimulera till självgående är den trettonde viktiga strategin.

Stora ledare är nästan alltid duktiga på att förenkla, att minimera diskussioner, debatter och tvivel för att erbjuda en lösning som alla kan förstå.

-Colin Powell-

För att detta ska vara möjligt måste ledaren hantera interpersonella frågor i gruppen. Allt som händer mellan gruppmedlemmar som påverkar deras prestationsförmåga måste hanteras. Den fjortonde nyckelstrategin är med andra ord att en bra ledare främjar en god social miljö.

Slutligen kan vi inte glömma den sista nyckelstrategin. En bra ledare kan identifiera problem i gruppen och hitta effektiva lösningar på dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.