Hur man kan arbeta effektivt som grupp

Hur man kan arbeta effektivt som grupp
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Varje år är det allt fler företag som uppmuntrar sina anställda till att arbeta effektivt som grupp. Det finns vissa uppgifter och projekt som är väldigt svåra att hantera om de inte utförs av flera personer.

Men faktum är att det kan vara svårt att arbeta i grupp. Det kan förekomma spänningar och konflikter mellan medlemmarna eller så kanske gruppen inte uppnår det uppsatta målet.

Så hur kan man se till att man arbetar effektivt som grupp?

“Talang vinner spel, men teamwork och intelligens vinner tävlingar.”
-Michael Jordan-

Vad betyder det egentligen att arbeta effektivt som grupp?

Företag använder teamwork utav en väldigt specifik anledning: för att uppnå sina mål. Så det verkar logiskt att anta att ett lag är effektivt då det uppnår dessa mål eller hur?

Det är en faktor som spelar roll men det finns även andra saker.

Grupp med laptop.

Man måste också titta på huruvida medlemmarna utvecklar en gruppidentitet genom att arbeta som ett lag. Varför är detta så viktigt?

Eftersom det kommer göra laget mer hållbart över en längre tidsperiod. Med andra ord så kommer medlemmarna fortsätta att vilja arbeta tillsammans.

Tänk även på individerna inom gruppen. Det är också viktigt att vara medveten om deras förväntningar och försöka uppfylla deras specifika behov oavsett för att gruppen ska kunna arbeta effektivt.

Man vill förbättra gruppens välmående, men hur gör man detta?

Styrkan ligger i skillnader, inte likheter.”
-Stephen Covey-

Vilka uppgifter kan man göra som ett lag

Vi har pratat om att uppnå mål som ett sätt att avgöra om arbetar effektivt som grupp. Man måste också vara medveten om att det finns vissa uppgifter som inte alla behöver delta i.

Det är därför viktigt att man tänker på vad som kan göra bäst på ett individuellt plan och vad som kan göras bäst som en grupp.

Om du vill att gruppen ska få goda resultat så måste du fördela uppgifterna rätt så att gruppen arbetar bra tillsammans. Du måste också komma ihåg att se till att varje medlem har rätt kunskap.

En grupp är också mer effektivt då dess medlemmar redan har arbetat tillsammans ett tag.

Vad vi menar är att det är viktigt att se till att folk har tid till att anpassa sig för det kommer hjälpa dig arbeta effektivt och uppnå dina mål.

Grupp i möte.

Psykologiska aspekter om man vill arbeta effektivt som grupp

Grupper är organismer med sina egna psykosociala processer. Dessa processer spelar in roll när det gäller hur folk arbetar tillsammans. Det är därför som vi betonar att det är viktigt att man kan samarbeta.

Om ni kan arbeta bra som ett lag så finns det ingen tvekan om att ni kommer vara effektiva. Det finns därför en fundamental figur som du aldrig kan glömma och det är gruppledaren.

I en verksamhet så är denna person ofta den som leder gruppen. Det är viktigt att gruppledaren kan kommunicera klart och ge varje person specifika uppgifter.

Det kommer då vara mer troligt att medlemmarna känner att de får ut mer av gruppen än de förlorar.

“Organisationens framsteg är resultatet av alla individers kombinerade ansträngningar.”
-Vince Lombardi-

Bilder: Climate Kick, Stefan Stefancik och Rawpixel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


    • DeChurch L y Mesmer-Magnus. The cognitive underpinnings of effective teamwork: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology [Internet] 2010 [consultado 14 abr 2021]; 95(1), 32–53. Disponible en: https://doi.org/10.1037/a0017328
    • Driskell J, Salas E y Driskell, T. Foundations of teamwork and collaboration. American Psychologist [Internet] 2018 [consultado 14 abr 2022]; 73(4): 334–348. Disponible en: https://doi.org/10.1037/amp0000241
    • Salas E, Sims D, Burke S. Is there a “Big Five” in Teamwork?. Small Group Research [Internet] 2005 [consultado 14 abr 2022]; 36(5): 555-599. Disponible en: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1046496405277134

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.