Farföräldrar är en skatt som är bra för oss alla

Farföräldrar är en skatt som är bra för oss alla
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Har du någonsin tänkt på vikten och influensen från farföräldrar? De är figurer som vi är beroende av och som alltid kommer vara där för oss. Farföräldrar är en skatt, för den hjälp de ger oss är helt unik. De fördelar som de ger sina barnbarn och barn går långt bortom vad vi kan tänka oss.

Farföräldrarna spelar inte bara en viktig roll inom familjen. Som samhälle kommer vi också kunna dra nytta av deras visdom och de emotionella band som vi delar med dem. I den här artikeln kommer vi titta på alla de fördelar som de för med sig. Samma sak gäller givetvis för morföräldrar, men för enkelhetens skull kommer vi referera till dem som farföräldrar i denna artikel.

“Alla behöver tillgång till både farföräldrar och barnbarn för att bli en fulländad människa.”

-Margaret Mead-

Farföräldrar är en skatt: psykologisk fördelar för föräldrar

För ont så många år sedan var normen att fadern skulle arbeta utanför hemmet och att mamman skulle ta hand om hemmet. Nuförtiden så har dessa roller förändrats. Både mammorna och papporna har mycket att göra både på arbetsplatsen och i hemmet.

Det är därför inte troligt att den tid som de ägnar åt sina barn kommer vara lika mycket som deras mammor brukade ägna åt dem. Under dessa omständigheter är det många farföräldrar som hjälper med barnbarnen då föräldrarna inte är tillgängliga. Föräldrarna kommer känna sig lugnare eftersom deras barn knappast hade kunnat vara i bättre händer.

Utöver att vara ett betrott stöd för föräldrarna så ger farföräldrarna också råd genom att använda sin expertis. Detta är speciellt fallet då det uppstår frågor rörande hur man bör uppfostra barn. De har även förmågan att vara empatiska rörande de svårigheter som familjen stöter på. Vi bör inte heller glömma bort att de har en viktig roll som medlare i konflikter som uppstår inom familjen.

“Farföräldrar är som hjältar som är lika viktiga för barnens uppväxt som vitaminer.”

-Joyce Allston-

Kvinna som är gravid.

Psykologiska fördelar med farföräldrar för barnbarnen

Som barnbarn vet man vilket tomrum som farföräldrar kan lämna då de försvinner. Men detta är inte en subjektiv känsla, det är även en objektiv. De inte lika strikta med regler som föräldrar, så den tid som man spenderar med farföräldrarna kommer vara mer fokuserad på att ha kul.

Då de är med sina farföräldrar så kommer barnbarnen ta emot två gåvor som de uppskattar och som stimulerar deras uppväxt: uppmärksamhet och tid. De känner lugn och att man lyssnar på dem. De har samtidigt kul och leker med personer som älskar dem och som de älskar själva. Å andra sidan lär man sig att visa respekt och en vördnad när det gäller deras erfarenheter.

Dessa fördelar slutar inte då vår barndom slutar. Det har visat sig att vuxna som när de var barn hade tillgång till sina farföräldrar utvecklar bättre sociala och emotionella förmågor. Detta låter dem utvecklas mer och få bättre sociala band och dessutom leva ett generellt bättre socialt liv.

“Den mest belönande upplevelsen i livet är att vara ett barnbarn eller en farförälder”

-Donald A. Norberg-

Farföräldrar är en skatt: psykologiska fördelar för farföräldrar

Tack vare den roll som farföräldrarna har känner de sig användbara, uppskattade och upptagna. De har vanligtvis en bättre självkänsla än andra personer i samma ålder som inte har barnbarn eller någon direktkontakt med dem.

Det är inte bara barnbarnen som känner sig uppskattade utan även farföräldrarna. De känner också att man lyssnar på dem, för barn är ofta intresserade av de historier som farföräldrarna berättar för dem om sin ungdom. På så sätt stärks familjebanden.

Men det är inte allt. Relationen med barnbarnen ger dem också motivationen att lära sig nya saker och använda nya teknologier. Detta gör att de håller sig uppdaterade med vad som pågår. Farföräldrar är en unik och fantastisk tillgång som är till fördel för alla familjemedlemmar… Låt oss dra nytta av detta!

Bilder: Lotte Meijer, William Stitt och Christian Newman.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.