Barns sociala förmågor: att främja inlärning av dem

Under hela våra liv kommer interaktion med andra att vara nyckeln till många saker. Därför är det viktigt att barn lär sig att utveckla vissa färdigheter. Här ger vi dig några nycklar.
Barns sociala förmågor: att främja inlärning av dem
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 12 juli, 2023

Att utveckla barns sociala förmågor kommer göra deras relationer och interaktioner mycket mer positiva. Idag kommer vi att tala om stommen i social och emotionell inlärning. Punkten där empati och rättframhet möts.

Låt oss först ställa en enkel fråga: Hur lär sig egentligen våra barn? Som många studier i social psykologi visar oss och som Albert Bandura själv har visat oss i sina experiment, lär sig barn via observation, imitation och kontinuerlig interaktion.

Sociala förmågor kan vara ganska komplexa. De är en kombination av känslor, trosuppfattningar, värderingar och en hel repertoar av strategier som barnet använder för att överleva och fullända sin sociala och emotionella resa på ett hälsosamt sätt.

Vi kallar dessa processer “socialitet” och det är grunden till barnens liv. Beroende på kvaliteten på inlärningen och deras livserfarenheter bör deras uppfattningsförmåga och tillskrivningar – som tillägg till deras socioemotionella inlärning – formas till hälsosamma och effektiva sociala förmågor. Motsatt kan det uppstå brister som kan bli riktigt problematiska när de når förpuberteten.

Barns sociala förmågor idag

Å andra sidan säger experter i barnpsykologi att världen är mycket mer komplex för barn idag än den var för deras föräldrar. Media, ny teknologi och konstant förändring styr samhället, vilket kan vara förvirrande för barn.

Olika dockor

Sätten att relatera till men även möta andra människor har förändrats. Sociala nätverk och meddelandetjänster är mer dynamiska. De erbjuder nya möjligheter, de är snabbare och de saknar kontrollmöjligheter. Ibland är de rent av farliga.

Det är bra för barns sociala utveckling att täcka många områden, situationer och scenarion. Vi måste ge dem tillräckligt med verktyg så att de kan fungera effektivt i en ökande intrikat social miljö. Det är en bredare social miljö men också värdefull trots allt. Det är därför som sociala förmågor är så viktiga hos barn.

Sociala förmågor hos barn – hur de utvecklas

En av de mest effektiva strategierna för att lära barn sociala förmågor är att tidigt skapa ett “socialt språk”. Vi talar om ett lättförståeligt, grundläggande men effektivt språk som barn i tvåårsåldern kan förstå.

Kom ihåg att den här åldern är en avgörande fas. Det är här autonomin börjar. De definierar sin personlighet och är mycket mer receptiva för det som händer runt omkring dem.

Ett socialt språk kommer tidigt att stärka barnens sociala utveckling och baseras på följande:

 • Att lära sig aktivt lyssnande. Vi kan inte tala medan någon annan säger någonting; vi måste respektera vår tur. Detta är svårt för dem, för barns självkontroll är fortfarande väldigt begränsad. Det bästa sättet att lära dem är att föregå med gott exempel. Om vi inte avbryter dem kommer de att lära sig att inte avbryta oss.
 • Barn måste lära sig att visa tacksamhet, att veta när och hur man ber om ursäkt och att säga “snälla”. Låt oss lära dem detta, antingen direkt, eller indirekt, skillnaden mellan en förfrågan och ett krav.
 • Gott socialt språk inkluderar även olika sorters “visdom”. Det är positiv förstärkning att säga “tack” och att vara tolerant. Det handlar också om att veta hur man delar med sig, erkänner när någon gör något bra och när någonting är fel.
Barns sociala förmågor hjälper dem att etablera bättre relationer.

Hjälp dem att forma en positiv självbild

Att lära våra barn att värdera sig själva, älska varandra och försvara sina rättigheter och sin identitet är att investera i deras livskvalitet och ge dem en bättre framtid. Men hur gör vi det? Ibland är vi så upptagna med att bekymra oss för deras betyg och att se till att de kan sin matematik och är bra på engelska att vi helt glömmer bort den mest grundläggande aspekten av alla: att se till att de har en positiv självbild.

Nycklar till att främja god självkänsla hos barn

 • Var ett exempel: jobba på din egen självkänsla.
 • Spendera kvalitetstid med dina barn. Det handlar inte bara om att vara “närvarande”, utan att din närvaro är uppmuntrande och inspirerande.
 • Ge dem möjligheter. Ett barn som känner sig kompetent utvecklar en god självkänsla varje dag.
 • Undvik etiketter till varje pris. Jämför dem inte med andra barn eller deras syskon eller andra personer. Varje barn är unikt, värdefullt och kapabelt till att göra otroliga saker.
 • Uppskatta alltid deras ansträngningar. Innan du tar till straff eller negativ kritik måste du lära dem det rätta sättet att göra saker.

Rättframhet: nyckeln till barns sociala förmågor

Att lära våra barn rättframhetens konst bör vara en av våra viktigaste prioriteringar som föräldrar och utbildare. Rättframhet är starkt sammankopplat med självkänsla, men det går ännu längre. Det handlar om förmågan att försvara och hävda sina rättigheter.

Självklart förtjänar personen framför dig samma respekt som du. Trots allt är detta den hälsosammaste grunden till sociala förmågor och inställningen som låter oss gå genom livet med självförtroende. Oavsett om det gäller skolan, hemmamiljön eller arbetsplatsen.

Flicka tittar undrande

Tips för att utveckla rättframhet hos barn

Vi måste ge barnen verktygen de behöver för att lära sig att hantera sina känslor. Endast då förstår de att de måste kontrollera sin ilska, till exempel, för att kunna uttrycka sin frustration, besvikelse eller konflikt på ett bra sätt.

 • Stöd deras initiativ. Om de känner sig säkra känner de sig bekväma när det gäller att delta i nya aktiviteter eller avfyra nya drömmar och önskningar. Det är väldigt hälsosamt för barn och ungdomar att uppfatta sig själva som värdiga av och kapabla till att ha sina egna mål. Det spelar inte heller någon roll om de senare misslyckas i sina försök. De lär sig av dessa och det hjälper dem faktiskt att bli rättframma.
 • Uppmuntra rättframhet från tidig ålder och i olika situationer. Låt dem köpa tunnelbanebiljetten eller handla något i affären. Uppmuntra dem att leka med barn de inte känner i parken och att be sina lärare om hjälp när de inte förstår något.
 • Det kan också vara hjälpsamt att ge dem “manus” att följa om de vill protestera eller försvara sig själva mot något som inte verkar rättvist. För att göra detta bör vi fostra konstant demokratisk dialog hemma. Alla bör ha rätt att göra sin talan hörd och bli respekterade.

Att lära sig leva tillsammans och njuta av sociala relationer

Det finns få gåvor som är så njutbara som barndomen och våra första kompisar och busstreck. Att uppmuntra vänskaper och försäkra sig om att de är goda är också vårt ansvar.

 • Vi måste vara förebilder när det kommer till att bygga respektfulla relationer som bygger på samarbete, respekt, empati och ömsesidig förståelse.
 • Likaså måste vi lära dem hur man lever i harmoni med sina vänner och andra människor. De måste lära sig hur man identifierar och reagerar på problem. Till exempel vad man gör om man stöter på aggressivt språk, hån eller kritik.
 • Å andra sidan måste vi som lärare och föräldrar även stötta vänskaperna som våra barn inleder. Vi måste finnas nära tillhands om de vill tala om ett problem eller om de har någon fråga om sina vänskaper.

Att lära sig lösa konflikter

Livet är inte entydigt, det är inte lätt. Ibland gör det ont och är fruktansvärt förvirrande. Om vi kunde skulle vi sparka bort varje svårighet, varje problem och möjlig konflikt som uppstår i våra barns liv. Men om vi gör det skulle vi inte hjälpa dem att leva i samhället, vi skulle istället utsätta dem för en steril och overklig omgivning.

Eftersom vi kommer att stå öga mot öga med mänskliga konflikter genom hela livet är det nödvändigt att lära dem strategier att hantera dessa samt att något gott alltid kommer ur “dåliga” situationer. Följande är några nyckelfaktorer:

Ledsen pojke
 • Hjälp dem att utveckla gott självförtroendeDe måste känna sig säkra när de uttrycker sig, agerar och interagerar med någon som inte håller med dem.
 • Uppmuntra en icke-våldsam attityd. Aggression, skrik eller andra typer av uttryck som involverar våld löser ingenting. Helt motsatt ökar sådana handlingar konflikten.
 • Ge dem några riktlinjer som är lätta att följa gällande hur man kontrollerar sina känslor.
 • Barn måste med tiden lära sig förmågor som rättframhet, tolerans och god förmåga för beslutsfattande för att känna sig kapabla när det kommer till att lösa konflikter.
 • Å andra sidan är även förmågor som humor och kreativitet väldigt effektiva när det gäller att lösa konflikter och finna utlopp för känslor.

Uppmärksamma barns sociala förmågor tidigt

Sammanfattningsvis finns det en sak vi bör ha i åtanke när det gäller barns sociala förmågor, och det är att vi vanligtvis inte ger dem så mycket uppmärksamhet tidigt i barndomen. Senare – under de senare åren i grundskolan och speciellt när de blir tonåringar – uppstår plötsligt problem med socialisering, lidande och konflikter.

Inte alla barn är lika, vissa har större förmåga till självkontroll, andra har större svårigheter med att kommunicera direkt och andra ser våld som det enda sättet de kan uttrycka sig på.

Att utveckla barns sociala förmågor är ingenting man gör med vitaminer eller en textbok. Det handlar om inre behov och därför måste vi arbeta på alla sociala områden. Av den anledningen är det viktigt att familjer har kontakt med skolan och att de främjar en god utveckling av sina barns sociala förmågor. Vi måste vara lyhörda när det kommer till deras inre värld. Om de saknar något kanske de inte uttrycker det på det mest önskvärda sättet…

Barns sociala förmågor är livsviktiga. Låt oss ge dem betydelsen de förtjänar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Moraleda, M (2009). Comportamientos sociales hábiles en la infancia y la adolescencia. Promolibro.

 • Monjas, I. M (2010). Cómo promover la convivencia en los niños: claves para la asertividad y las habilidades sociales. Madrid: CEPE.

 • Beudoin, N. M (2009). Cada niño puede ser millonario en habilidades sociales. Barcelona: EOS.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.