Meditation för barn - att vårda deras inre trädgård

Att minska ångest, stimulera kreativitet och utveckla frustrationshantering, är några av fördelarna som meditation kan ha för våra små.
Meditation för barn - att vårda deras inre trädgård
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Irati Novella

Senaste uppdateringen: 12 december, 2023

Meditation är en teknik för hälsa och välbefinnande som har stor inverkan på alla: män, kvinnor, äldre, vuxna, ungdomar och naturligtvis även barn. Det räcker inte bara att ta hand om din kropp. Det är också bra att ta hand om ditt sinne, och tekniken vi ska berätta om idag är perfekt för det. Meditation för barn har stor positiv inverkan på deras hälsosamma tillväxt och utveckling.

Det har bevisats att barn som mediterar får bättre betyg i skolan. Och denna teknik har flera positiva psykologiska och emotionella fördelar och följder. Förutom att bidra till barnens välbefinnande förbättrar den även deras koncentration, förmåga till avkoppling, kreativitet och motståndskraft.

“Om varje 8-åring i världen får lära sig meditation, kommer vi eliminera våld från världen inom en generation.”

-Dalai Lama-

Meditation berikar våra vuxenliv på många sätt, inte bara på en känslomässig och psykologisk nivå, utan även en fysisk. Något liknande händer vid meditation för barn, men det för även med sig fördelar för deras förmåga att lära sig.

I slutändan är meditation en form av mental gymnastik eller träning, och denna träning gör så att barnens uppmärksamhetsförmåga blir mer flexibel. Det gör det till exempel lättare för dem att inhämta ny kunskap eller att förvärva nya färdigheter.

Varför är meditation för barn så viktigt?

Vi lever i en tid av “överstimulans”. TV, internet, datorspel, scheman fulla av fritidsaktiviteter, mobiltelefonerAll denna stress har invaderat även barns liv. Vi får inte glömma att små barn har nervsystem som inte är mogna. Det är därför svårt för dem att bearbeta för mycket stimuli på en gång.

Överstimulerade barn kan börja få problem på det sociala planet, problem med språket och motoriska förmågor, samt svårigheter att koncentrera sig. Alla dessa saker kan leda till inlärningsproblem eller beteendestörningar i framtiden. Men genom meditation kan de balansera och kompensera för de negativa effekterna av överstimulansen.

“Vi behöver mer lugn för att kompensera för det extremt stressiga tempot i våra liv.”

-Vicente Simón-

Pojke mediterar i gräset med skolböcker bredvid sig

Tronick och Gianino (1986) fann att barn föddes med förmågan att kunna lugna ned sig själva. Faktum är att bebisar gör det ett par gånger varje minut. I detta avseende kan meditation för barn bidra till att göra så att de inte förlorar denna förmåga. Det är en avgörande sak att hålla fast vid när det gäller deras känslomässiga reglering, lika mycket nu som i deras framtid.

“Akademiskt lärande är överbetonat i barndomen. Istället för att lära sig geografi eller kemi är det viktigare för ett barn att lära sig att vara lyckligt, att vara en optimist, att vara en innovatör, att meditera och att vara tacksam.”

-Ramón Gallegos-

Vad är meditation?

Meditation innebär att du fokuserar din uppmärksamhet på något specifikt. Det kan vara en tanke, ett objekt, en bild, din egen kropp, dina tankar, en visualisering…

“Att springa kan vara meditation. Jogging, dans, simning – allting kan vara meditation. Min definition av meditation är: närhelst din kropp, ditt sinne och din själ fungerar tillsammans i rytm, är det meditation.”

-Osho-

Meditation är väldigt enkelt att utföra. Du kan börja med att fokusera din uppmärksamhet på din hållning, din andning och din attityd. Detta beror på att meditation handlar om att ge din fulla uppmärksamhet och medvetenhet till allt du är och allt du känner. Det vill säga att vara medveten om vad som händer omkring dig i varje ögonblick.

“Meditation visar oss hur vi ignorerar distraktioner och fokuserar vår uppmärksamhet där vi vill fokusera den.”

-Goleman-

Flicka med armarna utsträckta

Du kan hitta olika typer av meditationsbaserade aktiviteter som är bra för övning med unga sinnen. De har alla samma mål, att fokusera din uppmärksamhet på att lugna ditt sinne och gå in i ett annat medvetandetillstånd:

 • Kreativa visualiseringar (antingen baserade på syn, ljud, beröring, lukt eller smak).
 • Guidad meditation. Aktiviteter riktade speciellt åt mindfulness.
 • Utövanden som integrerar mindfulness i det dagliga livet (lär dig att vara uppmärksam på de uppgifter du går igenom under din dag).
 • Andningskontroll.
 • Övningar som arbetar med kroppslig medvetenhet genom att du fokuserar din uppmärksamhet på olika delar av kroppen.
 • Meditation med mantra (upprepa ljud, stavelser, ord eller meningar, med målet att förbättra ditt psykofysiska tillstånd). Medveten och korrekt andning är det grundläggande, huvudsakliga verktyget för att öva meditation, särskilt för att uppnå tillstånd av djup uppmärksamhet och koncentration.

Fördelar med meditation för barn

Här har vi sammanställt en lång lista med fördelarna med meditation för barn, men det finns förmodligen många fler:

 • Hjälper dem att sova och gör sömnen återställande.
 • Minskar och hjälper dem att bli av med ångest och de rädslor som är så vanliga i dessa åldrar.
 • Hjälper dem att hantera daglig stress.
 • Ökar kreativt tänkande.
 • Hjälper dem att kontrollera sin frustration.
 • Förbättrar koncentrationen.
 • Stärker immunförsvaret.
 • Ökar hastigheten på sinnets processer och kognitiv bearbetning.
 • Bidrar till att förbättra deras självbild och självkänsla.
 • Främjar kontroll och lindrar muskelsmärtor eller fysiskt obehag, som vanligtvis ingår i detta skede av konstant växande.
 • Aktiverar självförtroende och självsäkerhet.
 • Förbättrar fysisk och emotionell självkontroll och självreglering, vilket hjälper dem att bli mindre impulsiva.
 • Hjälper dem att bearbeta sina känslor ordentligt.
 • Ökar akademisk prestationsförmåga.
 • Lär dem att vara mer ansvarsfulla. Inte bara med sina materiella ägodelar, utan även med sina känslor, sitt liv och sin lycka.
 • Hjälper dem att komma in i ett tillstånd av inre frid som kommer att främja icke-våldsamma attityder när det kommer till att umgås socialt.
 • Hjälper till att forma människor som är mer kärleksfulla och mer kopplade till omgivningen och till andra människor.
 • Förbättrar social kompetens. Det ökar känslor av empati och tacksamhet.
 • Hjälper dem att konfrontera sina dagliga frustrationer och svårigheter. Meditation främjar utvecklingen av deras förmåga att acceptera de saker som händer.
 • Hjälper dem att bygga ramverket för en mer stabil mognad.
 • Får dem att känna sig lyckligare, vilket förbättrar deras humör.

“Meditera glatt, inte allvarligt. När du går in i meditationsrummet, lämna ditt allvar och dina skor vid dörren. Gör meditation till något kul.”

-Osho-

Mor och dotter mediterar utomhus

En livslång gåva…

Att undervisa ett barn i hur man mediterar är ett sätt att skapa ett mycket speciellt band till det. Det är ett band som det en dag självt kommer kunna etablera med sina egna nära och kära. Barndomen är en tid för lärande, för fantasi… och genom meditation kan du förbättra de yngsta barnens mentala förmågor.

Genom att visa barn hur man kan meditera lägger vi grunden till en vana som kommer vara dem till nytta under hela livet. Samtidigt kan vi se undervisning av de yngsta barnen i meditation som ett sätt att hjälpa framtida generationer att få en bättre förståelse för balans och medvetenhet.

“Frid kommer inifrån. Sök den inte utifrån.”

-Buddha-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.