Att ha motståndskraft är att vara stark trots livets stormar

Att ha motståndskraft är att vara stark trots livets stormar

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Det finns personer som står ut på grund av deras motståndskraft. Det är precis dessa människor som håller sig flytande under hårda tider. De vet att det är omöjligt att vara immun mot lidande och att de stormar som gör våra dagar mörka även är möjligheter för att överkomma hinder. Så de beväpnar sig själva med mod och de fortsätter upprepa mantrat att fortsätta framåt, trots alla motgångar.

“När det stormar gömmer sig fåglarna, men örnarna flyger högre.”

-Mahatma Gandhi-

Att ha motståndskraft i våra dagliga liv

Motståndskraft är ett koncept som har blivit väldigt relevant under senare år, speciellt från perspektiv som positiv psykologi där intresset ligger i att studera de egenskaper som låter människor överkomma motgångar.

Att vara motståndskraftig från en psykologisk synvinkel är att kunna bemöta svårigheter och bli starkare av detta.

Kvinna med gyllene hår

När vi pratar om motståndskraft tenderar vi att tänka på traumatiska händelser, som förlusten av någon man älskar, att klara sig ur en olycka eller situationer av övergrepp… Men i våra dagliga liv finns det även komplexa situationer som vi måste bemöta. En katastrof måste inte hända; att överkomma vardagliga problem som att bemöta kritik, att hantera en person bättre eller att börja dagen med ett leende är också att vara motståndskraftig.

Vi har alla våra egna kamper att hantera och våra egna resurser för att hantera dem på ett eller annat sätt; vi måste bara upptäcka dem.

Egenskaper hos personer som har motståndskraft

Det finns personer som är motståndskraftiga eftersom de har kunnat följa ett exempel, såsom deras föräldrar eller ett syskon. Andra har lärt sig att hantera detta själva. De har lärt sig från sina felsteg och blivit starkare genom sina egna ärr.

Detta visar oss att motståndskraft är en egenskap som vi alla kan utveckla genom övning. För att göra detta är det nödvändigt att vi hanterar våra känslor och tankar ordentligt; att kanalisera dem på bästa sätt är viktigt.

Vi kommer härunder att prata om några egenskaper hos motståndskraftiga personer så att du kan börja träna dig själv med detta.

De vet hur man anpassar sig till förändring

Motståndskraftiga personer vet hur man är flexibel i svåra situationer. De vet att de kommer att bli uttröttade genom att simma mot strömmen och de väljer att ha ett öppet sinne då de bemöts av olika åsikter och situationer.

De gör sig av med sina gamla uppfattningar, fördomar och osäkerheter. Därefter sätter de på sig en ny dräkt som kommer att följa med dem under perioder av förändring. Men de anpassar sig inte för att de är bittra, utan för att de vet att det finns andra annorlunda världar som inte är fel bara för att de är annorlunda.

“Vatten övervinner allt, för det anpassar sig till allt.”

-Lao Tse-

Gräs

De förlitar sig på sina styrkor

Motståndskraftiga personer känner sig själva. De vet vad som skadar dem och stör dem. Och de förstår även att deras välmående hänger på att de tar hand om sig själva.

Motståndskraftiga personer vet hur man identifierar sina svagheter och sina styrkor så att de kan använda dem när det är nödvändigt.

De kommer att använda sin önskan att kämpa, sin motivation, sin styrka, och sina förmågor som en grund för att fortsätta framåt. Men framförallt respekterar de sig själva. De tar sig själva i beaktande eftersom de vet att det är viktigt att känna sig själv för att kunna utveckla hälsosamma relationer med andra.

“Varje person är som en ö; och man kan bara bygga bror till andra öar om man först är villig att vara sig själv och har tillåtelse att vara sig själv.”

-Carl Rogers-

De vet att acceptans är nödvändigt för att avancera

Motståndskraftiga personer vet att acceptans är en bra allierad för att avancera och förändras. För det är bara då vi accepterar vad som händer oss som vi kan börja arbeta mot att förbättra det. Om vi vägrar så kommer vi bara att ge motgångarna mer styrka.

Motståndskraftiga personer vet att acceptans är att förstå och bemöta, inte att kasta in handduken.

Kvinna på gångväg

De inser att ingen är immun mot lidande

Motståndskraft innebär inte att dessa personer inte har sår, utan att de trots dessa har lärt sig något av sina situationer. De har kunnat acceptera smärta och istället för att drunkna i den, har de valt att lära sig.

Motståndskraftiga personer vet att man inte alltid kan skydda sig själv från smärtan, för om man flyr så kan detta dra en längre bort från möjligheten att förstå vad som händer och möjligheten att växa.

Som du kan se så kan motståndskraft läras och tränas. Faktum är att det bör vara en grundläggande inlärning i skolan. Det är alltid värt besväret att lära sig strategier för att förbättras och fortsätta att växa. Motståndskraft är den där förmågan som låter oss vara starka trots faktumet att vinden piskar hårt. Och den gör att vi anpassar oss så bra vi kan till alla motgångar, trauman och misstag.

Du är också motståndskraftig; glöm inte detta. Eller har du aldrig kommit över en svår situation i livet? Tänk efter och kom ihåg den där stunden när du var modig och trots din rädsla så kastade du dig i poolen…


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.