Fem tips för hur vi kan motverka nätmobbning

Fem tips för hur vi kan motverka nätmobbning
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Människor har uppfunnit ett antal åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och trakasserier i olika sammanhang. Mycket av arbetet har fokuserat på skola och arbetsmiljö. Traditionellt sker mobbning ansikte mot ansikte, med förolämpningar, trakasserier eller fysisk aggression. Med den teknik vi har idag går det emellertid ett steg längre, och idag behöver vi också lära oss hur vi kan motverka nätmobbning.

Den digitala världen är en del av vår vardag. Vi spenderar mycket tid på sociala medier, vi delar med oss av våra liv där, och vi får också ta del av andras liv. Detta kan dock vara ett dubbeleggat svärd. Vad ska du göra om du är utsatt för trakasserier på nätet? För att lära dig mer om nätmobbning och hur du kan identifiera och motverka det, fortsätt att läsa.

Om det inte finns några hjältar att rädda dig, då får du vara hjälten.

-Denpa Kyoshi-

Att upptäcka nätmobbning börjar med medvetenhet om dess olika former

När du föreställer dig trakasserier på nätet tänker du förmodligen på förolämpningar eller hot via textmeddelanden i forum och sociala medier. Men det handlar inte bara om detta. Om du vill lära dig upptäcka mobbning, måste du förstå att det tar sig olika former. Detta är det första tipset.

Om någon antar din identitet på en plattform för sociala medier och använder den för att skicka meddelanden med ditt namn och din bild, är du ett offer för mobbning. En annan typ av mobbning är när någon redigerar dina foton på ett stötande sätt eller taggar dina bilder med förolämpningar.

En annan typ av mobbning är att spela in dig eller ta bilder av dig och publicera dem utan ditt medgivande. Förövaren kan publicera dem i en stor mängd sociala medier. I samtliga situationer då någon använder teknik för att göra något mot dig som du tycker är obehagligt eller stötande, är du utsatt för trakasserier.

Person arbetar mot nätmobbning på laptop

Att utvärdera, samla in information och berätta för andra är nyckeln till att motverka nätmobbning

Nu förstår du vad som utgör trakasserier i cybervärlden. Så vad ska du göra om du befinner dig i den här situationen? Här är det andra tipset – analysera och utvärdera vad som har hänt. Du måste reflektera över hur händelserna påverkar dig på en personlig och social nivå.

Det finns flera möjliga scenarier. För det första kan detta bara vara ett skämt bland vänner som inte betyder något och inte påverkar dig. Men det kan också vara en situation där du känner dig förolämpad, otrygg och sårad. Det leder oss till vårt tredje viktiga tips – berätta för någon annan om vad som har hänt.

Låt dig inte bli illa behandlad i tystnad. Bli inte ett offer. Låt inte någon annan definiera ditt liv. Definiera dig själv istället.

Om du är minderårig är det bästa att vända dig till dina föräldrar eller lärare. De kan hjälpa dig att lösa problemet på bästa sätt. Men du kan också vända dig till andra. Du kan även prata med vänner eller klasskamrater som kan hjälpa dig med ditt problem. De kan också erbjuda förståelse och stöd.

Det leder till vårt fjärde tips – samla information om situationen. Gör dig inte av med den, hur obehagligt det än kan vara. Vad är det som hänt, när hände det och hur länge har det pågått? Vilka är involverade och vad har de för avsikter? Vad utlöste mobbningen?

Person använder mobil i mörkret

Hitta sedan en lösning för att motverka nätmobbning

Att vara offer för trakasserier på nätet kan kännas orättvist och smärtsamt. Det är viktigt att försöka hitta ett sätt att stoppa det. Detta leder till vårt sista viktiga tips – leta efter lösningar och sätt dem i verket. Som vi nämnde tidigare är detta ett komplext problem. Följaktligen ska du inte skämmas eller vara rädd för att be om hjälp.

Ofta är den rätta vägen den som kan vara svårast att följa. Men den svåra vägen är också den som får dig att växa som människa.

-Karen Mueller Coombs-

Börja med att analysera den information som du har samlat in. Försök att avgöra om du kan prata direkt med de inblandade för att komma fram till en lösning. Återigen, du behöver inte göra det ensam! Om du ber om hjälp kan det ge dig den styrka du behöver för att få ett slut på mobbningen.

Men om du inte lyckas hitta en lösning på problemet måste du prova andra metoder. Till att börja med måste du göra någon form av högre auktoritet uppmärksam på mobbningen (en handledare, en lärare eller en chef) så att de engagerar sig. Kom ihåg, att uppmärksamma nätmobbning är det första steget mot att stoppa det!

Bilder med tillstånd av Jay Wennington, Sergey Zolkin och Gilles Lambert.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.