5 skrämmande saker om smartphonegenerationen

Försämring av kognitiva färdigheter och socialiseringsförmåga och uppkomsten av vissa störningar är några fenomen som karakteriserar dessa nya generationer.
5 skrämmande saker om smartphonegenerationen
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 13 februari, 2024

“Smartphonegenerationen” inkluderar i grund och botten alla som fötts i västvärlden från och med 1995. Namnet kommer av det faktum att de spenderat nästan hela sin ungdom med en telefon i handen. Faktum är att det är riktigt svårt för dem att föreställa sig hur någon skulle kunna göra någonting i den här världen utan teknologi.

De är del av en annan grupp som vi kallar “hyperuppkopplade unga människor”. Jean Twenge, doktor i psykologi och professor på San Diego State University, har precis publicerat en undersökning i ämnet.

Hon bevakade 11 miljoner unga människor i USA och utförde även en del djupgående intervjuer. Hon slog fast att de är mer toleranta och mindre rebelliska. Men de är också olyckligare och mindre förberedda på att ta det ansvar som kommer med vuxenlivet.

Kan faktumet att smartphones existerar ha en sådan stor inverkan på deras sätt att tänka och agera? Informationen vi har säger att det är så det är. Smartphonegenerationen har i stort avvikit från de traditionella sätten att kommunicera med världen.

De rör inte lika mycket på sig. De styrs av idén att de kan manövrera genom verkligheten via sin telefon. Men faktum är att det finns vissa skrämmande egenskaper här. Nedan följer fem av dem.

“Ungdomen är något underbart. Vilket brott det är att slösa bort den på barn.”

-George Bernard Shaw-

1. Smartphonegenerationen mognar långsammare

Medlemmar av smartphonegenerationen spenderar en stor del av tiden i hemmet. Till skillnad från tidigare generationer går de inte ut lika mycket och de är inte lika intresserade av självständighet. De har ingen brådska att få sina första sexuella erfarenheter. De är inte heller särskilt intresserade av att arbeta, lära sig köra bil eller dricka alkohol.

Så de växer praktiskt taget upp i den säkra miljön som hemmet innebär. De är nästan alltid omgivna av vuxna. Därför är de försiktigare och utsätter sig inte lika ofta för risker. Det har självklart en positiv sida, även om de fortfarande verkar mindre självständiga. Dessutom har de svårigheter med att ta beslut, och förändring är svårare för dem.

Medlemmar av smartphonegenerationen

2. Teknologin kommer först i deras liv

I genomsnitt spenderar medlemmar av smartphonegenerationen sex timmar om dagen med att vara uppkopplade på internet. Större delen av tiden skickar de meddelanden och spelar spel. Det innebär att de spenderar mycket mindre tid personligen med sina vänner.

Teknologin är en essentiell och central del i deras liv. En av bestraffningarna de är mest rädda för är att deras föräldrar ska beslagta deras telefon eller inte låta dem spendera tid på datorn. Att vara uppkopplade är vad som ger mening åt deras liv.

3. Sämre sociala förmågor och kognitiva förmågor

Smartphonegenerationen spenderar mindre tid med sina kamrater, och det har vissa bieffekter. Först och främst utvecklar de inte sina sociala förmågor till fullo. Det är en sak att kommunicera genom telefonen och en annan att göra det personligen. De är vanligtvis lite skeptiska mot det senare.

Enligt Dr. Twenges undersökning verkar det som om de inte är lika bra på att läsa och skriva. Det kan ha att göra med deras typ av språk och typen av meddelandena de använder sig av för att kommunicera. Dessutom använder de för det mesta inte kompletta meningar.

Smartphonegenerationen i klassrum

4. De är ängsligare och mer deprimerade

Samma forskare vill få oss att uppmärksamma ett oroväckande faktum. Smartphonegenerationen verkar i större utsträckning lida av ångest och depressionHon säger att självmord har tredubblats i den här åldersgruppen under de senaste tio åren och att det kan ha att göra med deras brist på social kontakt och brist på fysisk aktivitet.

Sanningen är den att ångest och depression inte uppstår för att de är uppkopplade så länge. Det har förmodligen mer att göra med vad de slutar göra när de är uppkopplade. Vad vi menar är att om de har en bättre balans mellan båda så kommer de definitivt att bli mer stabila.

5. Smartphonegenerationen värderar säkerhet och de är mer medvetna

Till skillnad från millenniegenerationen är dessa unga mer realistiska. De har inga storartade förväntningar och de värderar säkerhet över allt annat. De är mer villiga att arbeta hårt och de är inte lika intresserade av riskfyllda aktiviteter.

Den här generationen är en produkt av de kulturella förändringarna som de nya teknologierna banade väg för. Kanske behöver de mer än enbart sina föräldrars hjälp för att vägledas mot andra sätt att leva. Enligt de själva är de inte medvetna om något annat sätt.

De är inte medvetna om några andra alternativ och kanske är det därför som de inte försöker. I slutändan kanske det är sant att dessa unga människor inte skapar lika mycket problem som generationerna före dem. Men det verkar också som om de har förlorat lite av energin och viljan att förändra saker och ting i världen. De är ledsna och verkar inte finna något bättre sätt än att passivt anpassa sig till verkligheten som har överlämnats till dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.