Hur bildar tonåringar sin identitet?

Hur bildar tonåringar sin identitet?
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ungdomsåren är en period mellan starten av puberteten (13-14) till 18. Folk tror vanligtvis att det är ett svårt skede, men många går igenom ungdomsåren utan problem. Det är dock fortfarande viktigt att komma ihåg att tonåringar bildar sin identitet under denna period, och därmed genomgår många förändringar.

Målet med dessa identitetsförändringar är att de ska bli självständiga. Det är en förberedelse inför vuxenlivet, med alla dess rättigheter och ansvar. Så hur bildar tonåringar sin identitet? James Marcia, med sin teori om ungdomlig identitet, kommer belysa processen lite.

Teorin om identitet under ungdomsåren

James Marcia beskriver fyra identitetsskeden. Dessa fyra skeden visar individens status när det kommer till identitet. De föds ur två omständigheter:

  • Att ha upplevt eller inte upplevt en identitetskris.
  • Att ha slutfört eller inte slutfört arbetsmässiga, ideologiska eller personliga åtaganden.

Vad är en identitetskris? Världen presenterar tonåringar med ett brett utbud av alternativ för att bygga sina identiteter. De börjar utforska världen när de blir medvetna om dessa alternativ. De utforskar vad de gillar och inte gillar, romantiska relationer, kön, vänskaper, etc. Detta sökande kan ge upphov till vad vi kallar en identitetskris.

Vad innebär det att ha åtaganden i koppling till identitet? Efter att tonåringar utforskat sina alternativ kommer de bläddra bland dem och anamma vissa som sina egna (idéer, åtaganden, värderingar, etc.).

Denna acceptans antyder ett åtagande kopplat till vissa ideologiska, personliga eller arbetsmässiga koncept. Dessa koncept kommer forma deras identitet och självbild. Det kommer i sin tur starkt påverka dem i vuxen ålder.

Härnäst ska vi täcka de fyra skeden som uppstår när dessa två dimensioner möts. De är identitetsdiffusion, moratorium, erhållande av identitet och avskärmning.

Tonåring som tänker

Identitetsdiffusion

Detta är när tonåringar inte har gjort några åtaganden och inte utforskar sina alternativ. I detta skede oroar sig de inte över sin identitet. Det kommer ta slut vid någon punkt eftersom de känner sig förpliktigade att utveckla en personlig identitet, vare sig det är på grund av en identitetskris eller social press.

Moratorium

Inom normal utveckling tenderar detta skede att komma efter identitetsdiffusionen. Tonåringar befinner sig i moratorium när de har en identitetskris, men fortfarande inte gjort några åtaganden.

Här kommer de söka, utforska och prova olika alternativ. Ungdomar gör detta utan att välja ut en specifik väg med säkerhet. Detta kan faktiskt vara ett farligt skede; om en ungdom har skadad självkänsla så kan han vända sig till beroendeframkallande substanser (alkohol, rökning, marijuana, etc.).

Erhållande av identitet

Ungdomar i detta skede har övervunnit moratorium-skedet. De har även gjort vissa ideologiska, arbetsmässiga eller personliga åtaganden. Efter en identitetskris och utforskning av sina alternativ kommer de välja vägen de vill följa för at utvecklas som person.

Allt detta leder till att tonåringar bildar sin identitet och får en uppfattning om vilka de är. Efter detta känner de sig säkra i sig själva och tenderar att uppvisa positiva förändringar på en beteendemässig och personlig nivå.

Gående person

Avskärmning

Så vad händer om en ungdom aldrig får någon identitetskris? Ibland kommer hon inte utforska sina alternativ eller genomgå moratorium. När detta sker så bildar tonåringen sin egen identitet genom råd eller vägledning från en vuxen.

Personer i detta skede tenderar att vara bättre justerade än de som befinner sig i moratorium eller identitetsdiffusion. Det är dock fortfarande ett väldigt instabilt skede, och mycket mindre säkert än erhållande av identitet.

Slutsatser om tonåringar och identitet

Personlig identitet är inte en enstaka enhet eller en oåterkallelig process. Detta är viktigt att komma ihåg när man talar om hur tonåringar bildar sin identitet. Det är en tid för beslutstagande, men mer än något är det en tid för att experimentera.

När vi säger att det inte är en enstaka enhet så menar vi att processen kan följa olika rytmer i olika aspekter av våra identiteter. En person kan ha ett starkt åtagande som definierar dennes identitet, men personens politiska identitet kan befinna sig i moratorium.

Det är även viktigt att förstå att det inte är oåterkalleligt. Det är en dynamisk process av att ge och ta. När en ungdom erhåller sin identitet eller når avskärmning, kan den genomgå en ny identitetskris.

Detta kommer forma en ny identitet som skiljer sig från den tidigare. Någon som till exempel började studera för en examen inom medicin kan omvärdera sin situation och börja studera till jurist.

Tonåring i skogen

Efter att ha tittat på James Marcias studier och teorier kan vi dra några generella slutsatser. En är hur viktigt det är för ungdomar att utforska världen omkring dem. Det andra är att sättet de utför utforskandet är transcendent.

Som vuxna ska vi ge ungdomar utrymme att utforska idéer om vad som är bra och dåligt. På så sätt kommer de utforska eftersom de är nyfikna, och inte för att de är rebelliska. Vi måste inse att det är det enda sättet för tonåringar att bilda sin identitet.

Om vuxna tvingar ungdomar att göra arbiträra åtaganden så kommer de hamna i avskärmningskedet, men en instabil identitet som kanske hindrar dem från att erhålla sin identitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.