Känslomässiga knappar: hur de påverkar dina relationer

Hur ofta känner du att du reagerar för starkt på en negativ kommentar? Att känna till vilka dina känslomässiga knappar är och konsekvenserna av att trycka på dem är ämnet för en forskningsstudie som nyligen genomförts.
Känslomässiga knappar: hur de påverkar dina relationer
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I denna artikel ska vi utforska mer om de känsliga punkter som de flesta av oss delar. Dessa “känslomässiga knappar” påverkar nämligen många aspekter av ditt liv. Men de orsakar oftast de flesta problemen i situationer då du interagerar med andra människor. De kan göra dig lite mer aggressiv än du skulle vilja vara. I vissa fall kan de till och med göra att du tappar behärskningen i rent raseri.

Dessa känslomässiga knappar ställer till mer bekymmer för vissa människor än för andra. Att vara medveten om dem och hantera dem är ett bra sätt att säkerställa kontroll över situationer då du känner dig avvisad. Det kan hjälpa både när detta avslag är verkligt eller när det är något du bara föreställt dig.

Människor som är väldigt känsliga för kritik och som reagerar för starkt på andras åsikter har de mest känsliga känslomässiga knapparna. Experter inom psykologi hänvisar till personer med detta drag som personer som är ”känsliga för avslag”. Dessa människor förväntar sig att andra ogillar dem eller att andra kommer att avvisa dem.

En studie som Long Island University genomfört fann att dessa människor är säkra på att det mest troliga resultatet av deras interaktioner med andra människor kommer att bli avslag. Det är därför de är särskilt uppmärksamma på signaler som indikerar avslag från andra, som kan uppstå när som helst.

Teckning som föreställer en kvinna som reagerar starkt mot att folk trycker på hennes känsomässiga knappar.

Tryck på känslomässiga knappar

När någon frivilligt eller ofrivilligt trycker på dessa människors känslomässiga knappar resulterar det nästan omedelbart i desperata och missanpassade reaktioner. De kan använda undvikande beteenden, hämnas som svar på den upplevda aggressionen eller anta en allmän inställning av medvetet känslomässigt avstånd.

Allteftersom tiden går och om de inte tar kontroll över dessa känslomässiga knappar kan dessa personer börja undvika sociala relationer helt. Detta händer även när de känner att de behöver dem. Detta är “olösbar spänning” som resulterar i en ond cirkel och självuppfyllande profetia. Det de fruktar kommer att hända är exakt det som händer på grund av de förutsättningar de skapar för det.

Dessa människor är rädda för att interagera med andra på grund av en irrationell rädsla för avslag. På liknande sätt undviker andra människor dem på grund av deras överdrivna reaktioner.

Att bryta den onda cirkeln

Om du kan ändra vissa personliga aspekter kan du förändra dynamiken i denna rädsla för avslag och ömsesidigt undvikande. Detta är vad Kevin Meehans forskargrupp försökt analysera i sin studie “Hur man förändrar dynamiken och bryter cykeln”.

De frivilliga försökspersonerna bestod av 228 universitetsstudenter som fick en applikation på sina mobiltelefoner. Målet var att de skulle använda den här appen för att dokumentera de känslor de kände under dagen. De kunde också använda den för att dokumentera andra händelser som hände i deras omgivning.

Med de uppgifter som erhölls via denna app kunde teamet utarbeta en grundläggande mall och valde ut en av eleverna som fick fortsätta studien. Denne specifika elev hade i större grad uppmätt högre nivåer av känslighet för avvisning än de andra eleverna. Teamet utvärderade elevens data.

Det verkade som om den höga känsligheten som denne försöksperson uppvisade hade resulterat i utvecklandet av en kognitiv bias. Denna bias var mot dominanta människor som eleven interagerade med. Detta resulterade också i att eleven betedde sig på ett fientligt sätt mot dem.

Detta fick studenten att anamma vissa åtgärder för att kalibrera sina överdrivna reaktioner på när folk tryckte på hennes känslomässiga knappar. Vid den första analysen verkade det som om det var mycket lättare för henne att anta en mindre bestämd och varmare attityd gentemot människor nära henne än med främlingar.

En teckning av en kvinna som känner sig anklagad av folk som trycker på hennes känslomässiga knappar.

En utmärkt utgångspunkt

Denna studie förutspår också ny och intressant utveckling för mycket känsliga människors beteenden och känslor. Nya studier kan fortsätta erbjuda terapeuter relevant och användbar information som de kan tillämpa på verkliga problem.

Den kanske viktigaste aspekten av denna studie är bekräftelsen av att dina egna känslomässiga knappar många gånger är ett problem, eftersom det är de som skapar de situationer du är mest rädd för.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Meehan, Kevin B; Cain, Nicole M; Roche, Michael J; Clarkin, John F; De Panfilis, Chiara (2018) Rejection Sensitivity and Self-Regulation of Daily Interpersonal Events. Journal of Contemporary Psychotherapy. 126. 109-115. 10.1016/j.paid.2018.01.029.
  • Jill Lobbestael, Arnoud Arntz & Reinout W. Wiers (2008) How to push someone’s buttons: A comparison of four anger-induction methods, Cognition and Emotion, 22:2, 353-373, DOI: 10.1080/02699930701438285
  • Krauss Whitbourne, Susan (2019) Are Your Emotional Hot Buttons Affecting Your Relationships? A new study shows how being overly sensitive impacts your closest ties. Psychology Today

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.