Hjärtlighet behöver inte stå över bestämdhet

Hjärtlighet behöver inte stå över bestämdhet

Senaste uppdateringen: 30 oktober, 2021

Just nu kanske du tänker “Verkligen? Menar du att hjärtlighet kan vara ett problem i ett förhållande? Jag skulle vilja att mitt var fyllt av det!” Jag hävdar att det är precis som sångaren och talespersonen Ricardo Arjona säger: “Den dumma rädslan för att se dig själv gammal och utan partner får dig att välja med huvudet det som bör väljas med hjärtat.” Det är då du begår ett misstag.

Hur otroligt och absurt det än må verka, kan hjärtlighet och alla missförstådda känslor vara ett allvarligt problem i ett förhållande. Till och med de ädlaste av uppsåt kan förvrängas och omvandlas till smärta, vrede, missförstånd…

“Det är därför vi aldrig kommer vara det perfekta paret, vykortet, om vi inte kan acceptera att det endast är i aritmetik som två föds av ett plus ett.”

-Julio Cortazar-

Vad säger vetenskapen?

För att förstå problemet som hjärtlighet kan föra med sig till ett förhållande så är det bra att känna till studien från ett forskarlag vid University of Toronto, som utfördes angående detta för några år sedan.

Forskningen visade att hjärtlighet kan var ett allvarligt problem i ett förhållande om en medlem har oförmågan att yttra invändningar. Förhållandet lider om en partner väljer hjärtlighet framför att ta hand om sina egna behov.

Par i profil som visar hjärtlighet

Människor har ett behov av att socialisera. Vidare är vi mer eller mindre empatiska. Denna extrema situation kan dock leda till att ena medlemmen beslutar sig för att acceptera en situation som inte är tolerabel endast för att undvika konflikt.

I denna studie fann forskarna att vissa profiler med överdriven empati och höga nivåer av hjärtlighet drabbades av allvarliga problem när de valde en partner. Detta grundades i deras oförmåga att avfärda, vilket i sin tur orsakades av rädsla för att senare känna skuldkänslor.

“Personer som åtnjuter tillfredsställande och stabila förhållanden är balanserade varelser. De söker inte efter någon för att fylla ett tomrum. De inser sitt eget värde.”

-Andrew Matthews-

När hjärtlighet blir ett problem i förhållandet

Det är uppenbart att för mycket empati och hjärtlighet kan leda till dåliga beslut i förhållanden. Om det fortgår över tid kan det sluta i allvarliga sjukdomar och psykiska problem. Det är därför viktigt att vidta vissa åtgärder.

Även om det kan verka ovanligt är det viktigt att veta hur man säger “nej”. Alltid hövligt och inte i överflöd. Ett avfärdande i rättan tid kan vara en stor mental hälsoprövning. Alla vet inte hur man säger nej, men det är nödvändigt att göra det för att undvika obekväma situationer.

Hjärtlighet hos ett par kan i många fall vara associerad med skuldkänslor. Att sätta vissa egna intressen före sin partners, alltid inom rimliga gränser, är dock inte ett skäl att känna sig skyldig.

Kvinna i fönster

Det finns även fall där hjärtlighet hos en partner är associerad med låg självkänsla. Mycket hjälpsamma personer kan faktiskt dölja osäkerhet. De föredrar därför att acceptera allt för att försäkra sig om att de blir accepterade.

Om vi tittar närmre så kan skuldkänslor, oförmåga att säga nej eller låg självkänsla alltid associeras med profiler som saknar självsäkerhet. Ur denna synvinkel finns det allvarliga fall som måste studeras av en expert.

Kan vi undvika dessa situationer?

Ett förhållande bör aldrig vara en grop av osäkerheter och problem. Även om det inte kan vara perfekt så bör det förbättra din livskvalitet. Annars kan det vara en god idé att omformulera villkoren. Här kommer några tecken på att du har denna typ av förhållande:

  • Om du är en person som osjälviskt ger med sig konstant, men inte får tillräckliga svar på det.
  • Om du känner att någon utnyttjar din hjärtlighet och ditt goda uppförande kanske du bör utvärdera situationen.
  • Hälsosam vänlighet kommer ofta med optimism. Men din partner kanske upplever obehag i koppling till detta. Du kanske har uppfattningen att din partner är naiv eller till och med “dum” på grund av dennes överdrivna vänlighet. Om detta når extrema nivåer så är det anledning att tvivla.
  • Ifall du märker att din partner inte tar dig på allvar och tror att din vänlighet endast svarar på en attityd av falsk lycka så kanske du inte är med rätt person.
Par framför förstört hus
  • Om din partner inte stärker din personlighet och optimism, utan blir en källa till osäkerhet för dig.

Kort sagt står det klart att om något så vackert och beundransvärt som hjärtlighet kan bli en källa för olycklighet och problem i förhållandet så är det något som inte står rätt till i det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.