Hur man övervinner rädslan för avvisning

Hur man övervinner rädslan för avvisning

Senaste uppdateringen: 20 september, 2022

Människor är rädda för att förlora sina liv, sin hälsa, sin sociala status, pengar, närstående, ungdom och givetvis andras godkännande. Du bör inte söka säkerhet hos andra människor, för det är en återvändsgata. Du måste finna säkerhet inom dig själv; inte inom andra. För alla blickar, ord eller handlingar från andra kan inkorrekt tolkas som en avvisning.

Hur man hanterar rädslan för avvisning

1. Var medveten om vad som händer

Se inom dig själv och reflektera över dina övertygelser om hur avvisning kan influera ditt beteende och hur ditt beteende i sin tur influerar dina handlingar. Om du redan tror att du kommer avvisas så kommer det alltså sluta så. Du kan inte börja förändra dina handlingar förrän du verkligen ser vad som händer. Leta efter tecken, inte bara på vad som går fel, utan även vad som fungerar för dig.

2. Tänk på hur du vill känna

Någon som känner sig avvisad tänker konstant på det. Han tänker på att inte vilja känna så här och på varför han avvisades. Men det är ett misstag och ett problem du måste lösa någon gång under livet. Du bör inte tänka att du inte vill bli avvisad. Du bör istället tänka på att vara avslappnad och självsäker.

3. Tänk på hur din rädsla för avvisning uppstod

Du kände dig säkerligen avvisad vissa gånger på skolgården. Slut ögonen och tänk på allt du lärt dig sedan dess och se dig själv som ett lugnt barn som inte var rädd för avvisning. Tänk dig även ditt nuvarande jag som en lugn varelse och säg till dig själv att allt är okej. Även om detta kan verka konstigt så har det stor påverkan på sättet du mådde som barn, och det hjälper dig övervinna dessa stunder.

4. Använd framförallt konstruktiv fantasi

Slut ögonen och använd din fantasi för att känna och agera annorlunda i situationer där du normalt känner dig osäker. Hypnos kan direkt influera sättet du mår när du upplever vissa situationer, och det kan försöka ändra tankeprocesserna du upplever när dina känslor förändras.

5. Anta inte något

Personer som aldrig lär sig att ifrågasätta och tvivla på sina egna antaganden gör livet mycket svårare än det behöver vara. Var inte så säker på vad som kommer hända eller på vad du vet. På så sätt kommer du kunna slappna av och komma ihåg möjligheten till goda och dåliga resultat. Du bör inte alltid anta att du kommer avvisas. Att inte veta är nyckeln till att ha självsäkerhet och njuta av livet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.