Influencers på sociala nätverk – ett intressant fenomen

Fenomenet influencers på sociala nätverk är en viral sensation för konsumenter och rörelser. De förstnämnda föredrar att lita på en person de ser upp till och serverar dem argument för att köpa en produkt, trots att de inte känner personen.
Influencers på sociala nätverk – ett intressant fenomen
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Globaliseringen har lett till ett nytt fenomen: influencers på sociala nätverk. Detta är inflytelserika personer som helt förändrat hur vi ser på marknadsföring.

Annonsmättnad och populariteten hos sociala nätverk har förändrat paradigmen och tvingat företagen att tänka om angående hur de ska nå potentiella kunder.

En influencer, eller influerare, är en person som följs av många på sociala nätverk och som använder denna status för att påverka deras inköp. Folk ser dem som nya aktörer i marknadsföringsstrategin hos företag.

Influencers på sociala nätverk kan vara traditionella kändisar, men det finns även bloggare, Youtube-profiler och instagrammare som ger en plattform för märkets budskap.

De hjälper även företagen att nå en speciell niche av marknaden.

Ankomsten av sociala nätverk har skapat ett panorama där alla användares åsikter kan skapa en ideologisk ström och ge upphov till ett nytt språk. Målet med denna artikel är att undersöka detta inkomstbringande fenomen.

Det omsätter över 1000 miljoner euro årligen och fler än 20 miljoner personer arbetar med det över hela världen.

“Gör världen en tjänst och tro på din storhet.”

-Kino McGregor (@kinoyoga)-

Vad är influencers på sociala nätverk?

Även om vi alla har kapaciteten att vara influera i någon utsträckning så kan influencers förmedla information till ett större nätverk av personer. De kan nå många olika sfärer, medier och andra influencers, men framförallt slutkunden.

Förmågan att kommunicera och bibehålla kontakten med sina följare är deras huvudsakliga förmåga. Influencern måste känna sin publik och vilket språk de använder. Detta eftersom de måste veta hur man anpassar sitt budskap.

Kom ihåg att influencerns kommunikationsmodell är flerriktad och ger utrymme för dialog. Därför har hon även kapaciteten att skapa tillit och ömsesidighet; förmågan att skapa närhet och etablera varaktiga relationer.

Detta eftersom empati och en delad verklighet med följarna är vad som influerar dem.

Givetvis handlar det även om att uppvisa viktig kunskap om ett specifikt ämne samtidigt som budskapen är konsekventa. En väldigt positiv punkt i deras arbete är därför att förutse frågorna som potentiella kunder vill ha svar på.

Förmågan att skapa en trend är det huvudsakliga kännetecknet hos en influencer på sociala nätverk. Denna person måste kunna övertyga möjliga kunder att köpa, konsumera och rekommendera en produkt.

För detta måste han vara bra på att berätta historier och skapa innehåll (videor, bilder, artiklar och åsikter). Detta samtidigt som han bibehåller en viss kvalitetsnivå och genererar intresse från publiken ifråga.

Fenomenet influencers – mellan lurendrejeri och siffror

Låt oss även betona farorna med detta fenomen, för det kan vara ganska lätt att utnyttja folks okunnighet. Här är två fall som demonstrerar detta:

En berättelse är den om instagrammaren Arii.

Hon är en tjej med fler än 2,6 miljoner följare som beslutade sig för att lansera ett klädmärke, men kunde inte ens sälja de 36 plagg som tillverkaren krävde för att börja producera på allvar.

  1. Detta är en bra demonstration av att antalet följare en person har inte alltid innebär en lojal publik eller potentiella kunder. Det finns trots allt massor av mindre nogräknade verktyg att tillgå, såsom att köpa följare för att bli en falsk influencer.
  2. Ett annat intressant fall är det med Fyre-festivalen – en tillställning som marknadsfördes av flera influencers. Den utspelade sig på en ö i Bahamas ägd av Pablo Escobar i sällskap av supermodeller, och biljetterna kostade motsvarande 40,000 kronor. Biljetterna sålde slut på 48 timmar, men allt visade sig vara ett bedrägeri.

Men trots dessa faror söker 49% av alla konsumenter råd från influencers på sociala nätverk angående vad de ska köpa enligt en studie som utfördes 2016 av Twitter.

20% sade att de köpt saker efter att ha sett en tweet från influencers, och undersökning visade även att områdena som främst påverkas av denna marknadsföring är politik, samhälle och mode.

De vanligaste sociala nätverken som används är Facebook, Twitter och Instagram.

Person med mobiltelefon

Slutsats

Fenomenet influencers på sociala nätverk är en viral händelse för både konsumenter och rörelser. Konsumenter föredrar att lita på personer som har bra argument för att köpa en produkt, även om de inte känner personen.

Därför har företag börjat investera tid och pengar i nya marknadsföringsstrategier som inkluderar influencers.

Det är dock viktigt att välja den rätta influencern för varje märke, annars kommer investeringen inte att ge utdelning. Konsumenterna kan dessutom förlora tilltron för märket.

Som konsument är det i sin tur viktigt att göra faktiska efterforskningar och läsa neutrala recensioner istället för att bara lita blint på någon som kanske har betalt för att måla upp en produkt i ett positivt ljus.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.