Vad influerar din politiska röst? En titt på Spanien

Vad influerar din politiska röst? En titt på Spanien
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Spaniens politiska system är i stort sett demokratiskt, med representanter i kongressen och senaten som indirekt är folkvalda genom en lista av kandidater som partiet nominerar. Du förlitar dig på att dessa politiker ska ta hänsyn till vad du bryr dig om, du lägger din politiska röst på dem, och därför är de ansvariga för att representera dessa.

Men vad får oss att föredra en kandidat framför en annan? Det lättaste svaret skulle vara att vi väljer de vi tror bäst kommer att försvara våra intressen. Men om du börjar titta lite närmare inser du att det inte riktigt är så enkelt.

Social och politisk psykologi har undersökt faktorerna som influerar vår röst. Dessa studier avslöjar några intressanta fakta: det verkar som om röststabilitet och identifikation med ett speciellt parti är de huvudsakliga avgörande faktorerna i en individs politiska röst. Ideologin räknas knappt om man jämför dess influens med dessa andra två faktorer.

Vår politiska röst och röststabilitet

En av de viktigaste aspekterna av att valbeteende är stabilitet under lång tid. När en person röstar på ett politiskt parti har de en tendens att rösta på samma parti i framtida val. Detta mönster har en tendens att kvarstå oavsett av partiets politiska tendenser, kandidater eller typer av val (nationellt eller lokalt).

De flesta är konsekventa med sin politiska röst, men långt ifrån alla. Vilka faktorer influerar hur stabil en persons röst kommer att vara? Studier visar att folk som lutar åt höger är mindre angelägna att ändra sin röst.

Om vi fortsätter med uppdelningen av höger- och vänsterpolitik så är det lättare för folk att ändra sin röst till partier som står närmre partiet de röstade sist på. Folk som röstade för ett högerpolitiskt parti förra gången gör troligtvis så även nästa gång. Och detsamma gäller med vänstern.

Röster i låda

Dessa resultat visar att processen av politisk socialisering faktiskt är vad som ligger bakom röststabilitet. Det är en process genom vilken partier erhåller lojala medlemmar trots förändringar inom partiet.

Partiets traditionella politiska ideologi räknas mer än den specifika plattformen de presenterar i ett specifikt val. Den här processen av politisk socialisering leder till ett viktigt koncept känt som partiidentifikation.

Partiidentiidentifikation

Partiidentifikation definieras som en psykologisk länk mellan en individ och ett politisk parti som involverar en sorts gruppidentitet. Genom många olika metoder, såsom symboler, sånger och grupptillställningar, kan partier skapa en såpass stark känsla av förening mellan sina väljare att den väger tyngre än ideologiska skillnader inom gruppen.

Men hur viktig är partiidentifikation jämfört med en individs egen ideologi när det gäller att bestämma sin röst? 2009 gjordes en studie i Spanien för att avgöra hur mycket individer delar av sitt politiska partis ideologi.

Resultaten var ganska överraskande:

  • Väljare av PSOE (Spanska socialist-arbetarpartiet) och PP (Folkets parti) delade mindre än 50% av sitt partis ideologi.
  • Väljare av IU (Förenade vänstern) delade 61%.

Detta visar att de flesta väljare av ett specifikt parti inte delar många av de intressen och ideologier som gynnas av partiet. Hur är det möjligt att identifiera med ett parti under dessa omständigheter?

Svaret ligger i de kraftiga propagandamekanismer partierna använder för att få folk att sympatisera med andra. De får väljare att känna tillhörighet i en grupp. Slutligen garanterar dessa mekanismer deras röster i framtida val.

Det är vår medborgerliga skyldighet att rösta

Dessa resultat är överraskande om vi tänker på att väljarnas ideologier inte alltid når representanthuset, senaten eller ens presidentskapet. Dessa studier pekar ut ett politiskt landskap där partier fångar individer och skapar en sorts gruppsamhörighet.

I grova drag liknar det faktiskt mer en sportklubb än ett politiskt parti. Detta översätts till en kongress som faktiskt inte representerar sina väljare. Därför uppför de inte politik som är i deras bästa intresse.

Man läser valprogram

Politisk utbildning är utan tvekan ett av de bästa verktygen vi kan använda för att förändra den här situationen. Vi borde alla lära oss att förstå politik och lagar, samt hur de påverkar oss. Då kan vi ha ett kritiskt perspektiv när vi går och röstar. Vi borde uppmuntras att kräva svar på tal när utvalda politiker misslyckas med att fullfölja sina vallöften.

Politiska åtgärder leder sällan till omedelbara förändringar, men de är fortfarande viktiga eftersom de styr ett land i en specifik riktning. Det krävs århundraden, blod, svett och tårar för att uppnå demokrati och allmän rösträtt. För att få det att fungera ordentligt måste varje medborgare vara aktivt och intelligent involverad. Du, jag och alla som har rätt att rösta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.