Robbers cave-experimentet: grupprelatering

Robbers cave-experimentet: grupprelatering

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2019

Robbers cave-experimentet var ett av de mest klassiska inom socialpsykologin. Det utfördes 1942 av Muzafer Sherif och Carolyn Sherif – två lärare vid universitet i Oklahoma, USA. De ville identifiera element som bättre låter oss förstå sociala fördomar.

Robbers cave-experimentet fokuserade på gruppkonceptet. De försökte visa hur folk upplever att de tillhör en viss grupp. Hur förhållanden skapas inom den och hur gruppen relaterar till andra.

De ville också identifiera hur konflikt mellan två grupper uppstår eller intensifieras. När det finns två grupper i vilka deras medlemmar har utvecklat en stark känsla för samhörighet med sin grupp förstärks av avvisningen av grupper de inte tillhör och deras karaktärsdrag. Men det kan också vara omvänt. Låt oss ta en titt på hur de genomförde studien.

Robbers Cave-experimentet

För att utföra studien valde forskarna 22 11-åriga pojkar. De var alla “normala” barn. Detta innebär att de inte hade någon bråkig historia. De var alla väluppfostrade, kom från stabila familjer och gjorde bra ifrån sig i skolan. De var alla från medelklassen och ingen av dem visste att de deltog i ett experiment.

robbers cave experimentet

Barnen delades slumpmässigt in i två grupper. Sedan deltog de i ett sommarläger i ett område av Oklahoma känt som Robbers Cave State Park. De två grupperna campade långt ifrån varandra. Ingen av barnen visste att den andra gruppen fanns.

Robbers cave-experimentet hade ter faser: först stimulerade forskarna en känsla av att höra till gruppen. Den andra fasen var friktionsfasen där forskarna avsiktligt skapade situationer av konflikt med den andra gruppen. Den avslutande fasen var integrationsfasen. I denna verkade forskarna för att försöka lösa konflikterna och minska de upplevda skillnaderna mellan grupperna.

Tillhörande och konflikt

Under den första veckan utfördes aktiviteter som stärkte förhållandena inom varje grupp. Pojkarna vandrade tillsammans, gick till poolen tillsammans och gjorde andra fritidsaktiviteter. Varje grupp ombads att välja ett namn och en flagga. En av grupperna valde att kalla sig “Örnarna” och den andra “Skallerormarna”.

I det första stadiet såg forskarna att gruppmedlemmar identifierar med sin grupp och utvecklar en stark känsla av samhörighet. Inom ett par dagar uppstår hierarkier och interna strukturer. Varje medlem knyter annorlunda band inom sin grupp.

Under den andra fasen upptäcker de att det finns en annan grupp. Från början intog varje grupp en försvarsställning gentemot den andra gruppen. Det fanns uppenbara hinder. Barnen själva bad ledarna att skapa tävlingsinriktade aktiviteter mellan de två grupperna. De gjorde detta och utsåg till och med ett pris till vinnaren, som i slutändan blev “Skallerormarna”.

Från och med då blev grupperna fientliga mot varandra. Det fanns en påtaglig friktion och pojkarna vägrade att äta tillsammans på samma plats. De avvisade varandra så till den grad att forskarna beslutade att avsluta fas två snarare än planerat. De var rädda att situationen skulle eskalera utom kontroll.

Forskarna i Robbers cave-experimentet bevisade att en känsla av tillhörighet och fördom går hand i hand. De insåg också hur lätt det var att öka känslan av tillhörighet till en grupp och generera hat mot en annan.

Kraften av gemensamma mål

I den slutgiltiga fasen skapade forskarna aktiviteter som krävde båda gruppernas samarbete. En av de var att skapa ett fiktivt problem. De sa att en vandal hade förstört deras vattenreserv (skapandet av en gemensam fiende). De var tvungna att fixa vattentillgången. För att uppnå detta, arbetade de två grupperna tillsammans.

robbers cave-experimentet

Senare sa forskarna att de skulle sätta på en film alla gillade men att de var tvungna att betala för den. Ingen grupp kunde betala summan som krävdes. Återigen var de tvungna att samarbeta för att nå det gemensamma målet.

Efter att ha löst flera problem tillsammans började det ömsesidiga hatet försvinna. Så till den grad att båda grupperna bad om att få åka med samma buss vid hemresan. När de stannade på en rastplats använde “Skallerormarna” pengarna de vunnit i tävlingen för att köpa dricka åt alla.

Robbers cave-experimentet slog fast att skapandet av gemensamma problem, och i sin tur gemensamma mål, är ett sätt att lösa konflikter mellan grupper. Forskarna kallade detta “realistisk konfliktteori”. De pekade på att lösningen av gemensamma problem tillsammans får fördomar att lösas upp. Sakta men säkert  försvinner de.

Detta kanske intresserar dig
Autonomi och heteronomi: en viktig skillnad
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Autonomi och heteronomi: en viktig skillnad

Autonomi och heteronomi hänvisar till hur en person lär sig och tillämpar moraliska normer. Läs mer om denna etiska utveckling i denna artikel.