Börja eliminera en fördom varje dag

Börja eliminera en fördom varje dag

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Dagligen säger vi saker som visar våra fördomar mot andra människor, grupper eller situationer, utan att vi är medvetna om det. Ordet har sitt ursprung i latinets “praeiudicium”, som direkt översatt betyder “tidigare dom”. Därför är en fördom att döma saker eller personer utan att känna dem, och av den anledningen bör vi försöka eliminera en fördom om dagen.

“Fördomen är okunnighetens barn.”

-William Hazlitt-

Fördomar är en vanemässigt negativ attityd mot någon eller något, som tenderar att generaliseras. Det finns två konsekvenser av fördomar:

  • Vi utvecklar ett mentalt schema som organiserar information inkorrekt.
  • Det genererar inte bara negativa utvärderingar, utan även negativa känslor.
Alla är vi lika på insidan

Typer av fördomar

Det finns många olika typer av fördomar: religiösa, politiska, rasmässiga, könsmässiga etc. Vi kan dock belysa två huvudsakliga grupper:

Sociala fördomar

Dessa uppstår från olikheter inom social position och önskan att rättfärdiga och bibehålla dessa skillnader.

Sociala fördomar får en att tro att en man i kostym och slips är pålitligare än någon som ser fattig ut. Denna information ligger kvar i våra hjärnor, oavsett om den är sann eller inte.

Rasmässiga fördomar

Dessa baseras på en persons hudfärg.

En grupp psykologer från New York University ledda av Elizabeth Phelps utförde en studie som fann att många människor tar beslut baserat på undermedvetna, rasmässiga fördomar.

Studien bad 50 personer från olika rasmässiga bakgrunder att betygsätta pålitligheten hos individer av olika hudfärger, som representerades i fler än 300 fotografier, på en skala från 1 till 9.

Man fann att den uppfattade pålitligheten hos varje person var kopplad till hudfärg. Dessa undermedvetna fördomar spelar en roll när vi snabbt utvärderar en främling som vi inte har mycket information om, säger Phelps.

Fördomars karaktärsdrag

Alla fördomar delar följande karaktärsdrag:

De har en skadlig effekt

De är värdesbedömningar om grupper av människor baserat på otillräcklig eller inkomplett information. Ibland kvarstår fördomar trots att man har all nödvändig information.

De antyder ett motstånd till förändring

Fördomar är väldigt svåra att eliminera eftersom folk tror på deras träffsäkerhet. Denna känsla av övertygelse hindrar förändring.

Eliminera en fördom om dagen!

Ett bra recept för överlevnad och lycka är att eliminera en fördom varje dag.

Öppna ditt sinne

Hur kan man göra det? Här kommer några råd:

Eliminera en fördom genom att ta dig tid att lära känna människor

Innan du säger eller tänker något om någon ska du ta dig tid att lära känna personen väl och få reda på vem denne är. Du kanske blir positivt överraskad om du ger honom eller henne chansen. Du lär dig ofta mer av skillnader än likheter.

Gör inte mot andra vad du inte vill ha gjort mot dig

Om du inte gillar att folk kritiserar dig utan anledning och utan att känna dig, ska du inte göra det mot dem heller. Respektera andra som du själv vill bli respekterad.

Eliminera en fördom genom att utveckla empati

Tänk på hur den andra personen känner och sätt dig själv i dennes plats. Vi vet inte vad livet har gjort mot andra människor, och ofta kommer vi till slutsatser utan att ha tillräckligt med information. Lyssna uppmärksamt och åtnjut möjligheten att förstå och lära känna andra människor.

Upptäck dina fördomar och utlova förändring

Reflektera över vad du tror om andra människor som tillhör specifika grupper eller raser, och lova dig själv att förändras.

Uppskatta mångfald och lär dig av skillnader

Mångfald berikar. Ju mer annorlunda personer vi känner, desto fler synsätt har vi och desto fler idéer kommer de bidra med till ämnen vi kanske inte kände till eller visste mycket om.

Eliminera en fördom genom att acceptera skillnader

Det är omöjligt att förstå och dela allt, för varje grupp har sina egna seder, men kanske finns det någon från en annan grupp som inte förstår dina seder. Man måste inte alltid förstå skillnaderna, utan endast acceptera dem.

“Vilken sorglig tid vi lever i! Det är lättare att splittra en atom än en fördom.”

Albert Einstein


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.