Hur dina personliga karaktärsdrag påverkar ditt liv

Hur dina personliga karaktärsdrag påverkar ditt liv
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Alla av oss vet, eller kan åtminstone ana, att vår personlighet influerar hur vi hanterar motgångar, behandlar andra och firar våra framgångar. Få vet dock att deras personlighet är en serie oföränderliga eller permanenta karaktärsdrag. De definierar var och en av oss. Det är sant att det finns en viktig genetisk börda i vår personlighet. Detta betyder dock inte att vi inte kan forma våra personliga karaktärsdrag på många sätt.

Vart och ett av våra personliga karaktärsdrag gör oss unika och speciella. Men dessa karaktärsdrag kan leda till bakslag. Detta när det gäller försök att skaffa ett nytt jobb, hålla ett förhållande vid liv eller skaffa vänner… Då utgör de snarare en utmaning. Vi måste försöka förändra våra personliga karaktärsdrag så att de jobbar till vår fördel. 

Personliga karaktärsdrag

Våra personliga karaktärsdrag influerar oss, men de kan inte fastställa vårt öde

Ett av de bästa verktygen för att kunna förändra vår personlighet är vår självkännedom. Genom att vara medvetna om våra begränsningar och styrkor är det lättare att hantera goda resultat i våra personliga och professionella liv. Därmed kan vi arbeta mer uttömmande med de färdigheter vi har svårigheter med. Vi kan också boosta andra, vilket ger oss en fördel.

Jag springer ofta på människor som fäller kommentarer om hur svårt det är för dem att uttrycka sig för andra. Eller att till exempel försvara sin plats på arbetet eftersom de “på grund av sin personlighet helt enkelt inte klarar det”. Detta händer oss alla vid något tillfälle i livet.

Hursomhelst kommer vändpunkten när du når slutsatsen att “folk aldrig förändras”. Ja och nej. Vi har alla naturligt inneboende tendenser när det kommer till hur vi uppför oss i våra dagliga liv. Barn som är blyga respektive utåtriktade kommer förmodligen att bli en vuxna som är blyga respektive utåtriktade. Detta kallas temperament. Ta en titt på den här intressanta dokumentären. Den förklarar sambandet mellan genetiken och vår personlighet.

Ditt temperament och din karaktär utgör din personlighet

Hursomhelst kommer kultur, erfarenheter och din omgivning att forma ditt temperament. De kommer att göra det genom att bygga och återskapa vad vi kallar för karaktär. Dessa två aspekter är vad som utgör vår personlighet.

Därför är talesättet “folk förändras aldrig” delvis sant. Det är sant på så vis att var och en av oss är bekvämare med en viss typ av läggning och obekväma med andra. Detta beror på vår personlighet. Kapaciteten att optimalt kunna anpassa sig till var och en av de här situationerna utan att sluta vara sig själv kan dock formas.

Hur kan du forma din personlighet?

Hur? Det är inte alltför lätt men inte heller alltför svårt för oss alla att förvärva det här “kameleontdraget”. Detta är anledningen till att det är lättare för vissa att dyka in i nya saker och njuta av dem. För andra kan samma uppgift bli en odyssé. Häri ligger vikten av självkännedom. Det kommer att tala om för dig hur du får ut det mesta av dina förmågor. Utan att lida av ett överskridande av dina begränsningar.

En enkel övning du kan utföra för att nå den här självkännedomen är att svara på följande frågor. Det rör sig om generella termer, men är bra för att få en riktlinje. Vad gillar du? Vad är bra för dig? Det som du gillar och det som är bra för dig är inga problem. Det svåra kommer från saker du inte gillar eller som representerar svårigheter men som fortfarande är bra för dig. Detta kan innebära att du missar chansen till någonting fördelaktigt.

Å andra sidan finns det aktiviteter eller utmaningar som du gillar eller som är lättare och mer lättillgängliga för dig men som inte är bra för dig om de blir till en vana. Dessa aktiviteter kallas vanligtvis “laster” och kan ha en positiv sida när de tillfredsställs då och då. När den aktuella lasten, till exempel ett skadligt kärleksförhållande, är något vi klamrar oss fast vid oavsett skadan det för med sig, har vi ett problem.

Nyckeln till våra personliga karaktärsdrag är självkännedom

Hur vi uppnår resultat med våra personliga karaktärsdrag

Nu har vi en utgångspunkt. Hur kan du komma närmare de saker som är bra för dig och hålla dig borta från sakerna som är skadliga för dig? Vid det här laget måste du identifiera varför det är svårt för dig att närma dig vissa aktiviteter, människor och till och med objekt som är välgörande för dig.  Blyghet? Brist på kommunikationsförmåga? Stolthet? Och vad är det som hindrar dig från att göra dig av med saker som skadar dig? Rädsla? Osäkerhet? Konformism?

Efter att ha tagit några steg mot ett nyare och säkrare du, ett du som stöttas av självkännedom och en förstärkt självkänsla, är du redo för att ta världen vid hornen.

Var mer medveten om dina personliga karaktärsdrag. Känn dina styrkor och begränsningar och du kommer lättare undvika att bli överkörd av andra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.