Svåra personligheter: känner du igen dig?

Svåra personligheter: känner du igen dig?

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Varje dag upptäcker vi nya personligheter som vi måste lära oss att hantera, även om vi egentligen inte vill. Ibland kan personerna omkring oss visa sig vara giftiga. Då måste vi besluta huruvida vi ska släppa taget om dem eller välja att vara tillräckligt starka för att inte påverkas av deras personligheter.

“I hjärtat av varje personlighet finns behovet att känna en känsla av att vara älskvärd utan att vara tvungen att kvalificera sig för denna acceptans.”

-Paul Tournier-

Idag ska vi undersöka olika typer av svåra personligheter och vad som orsakar dem. Vem har till exempel inte känt någon aggressiv person eller den typiska kverulanten som gnäller om allt, eller varför inte besserwissern?

Kanske känner du att du identifierar dig med en av personligheterna vi ska ta upp. Eller så kanske du åtminstone har påverkats av en person med karaktärsdragen ifråga. Hur det än ligger till är det viktigt att vara medveten om dessa personlighetsdrag.

Svåra personligheter

Svåra personligheter som “vet allt”

Du har otvivelaktigt träffat personer i skolan eller på jobbet som är typiska besserwissers; personer som skryter om hur lätt de kan komma ut ur alla svåra situationer. Detta är en av våra svåra personligheter. Och det finns två kategorier av personer som tror, eller åtminstone verkar tro, att de vet allt.

Den första av dessa är personen som i själva verket knappt vet någonting, eller vet väldigt lite, men som hävdar att han eller hon är smartast av alla.

Den andra av dessa är personen som verkligen är intelligent och kanske vet nästan allt. Dennes benägenhet att vara bättre än alla andra gör dock personen självisk och utan ödmjukhet.

Om du har kommit i kontakt med besserwissers så vet du att de har en tendens att påpeka andra personers brister och misstag. De gillar även att jämt ha rätt och söker konstant efter andras erkännande.

Denna attityd gör ofta att de verkar urlöjliga, om än självsäkra.

Folk tenderar att hålla besserwissers på armlängds avstånd eftersom det är förnedrande när någon med avsikt påpekar ens misstag; inte bara för en själv, utan för alla andra.

“Jag kan inte göra något rätt”

Den nästa av våra svåra personligheter karaktäriseras av en tendens att alltid se allt i svart och vitt. Det är som om ett svart regnmoln hängde över dessa personers värld. Det är typen av personer som aldrig ser den positiva sidan av saker och ting, utan istället endast ser hinder och barriärer i deras väg.

Pessimism tenderar att gå hand i hand med vrede. Dessa personer kan vara nedslagna eller ledsna, men i vanliga fall befinner de sig i ett konstant tillstånd av vrede mot världen omkring dem.

Det är väldigt viktigt att inte bli påverkad av denna typ av personlighet. Den kan nämligen skicka ned oss i djupt elände och depression, vilket leder till att vi ser allt med negativa ögon.

“En pessimist ser svårigheten i varje tillfälle; en optimist ser tillfället i varje svårighet.”

-Winston Churchill-

Om du har påverkats av denna personlighet och du känner dig överväldigad av dennes pessimism, ska du omge dig själv med personer vars optimism aldrig verkar ta slut. Endast då kommer du kunna se ljuset efter att ha varit nedsänkt i så mycket mörker.

Ledset ansikte

“Att vara eller icke vara… Det är frågan”

Anser du dig vara en obeslutsam person? Då passar du förmodligen in i denna personlighet, som har väldigt svårt att ta beslut.

Obeslutsamma personer är väldigt analytiska, men även rädda för att ta risker. Tvivel lurar ständigt i deras sinnen, vilket hindrar dem från att känna sig säkra i de val de gör i livet.

Om du är typen av person som alltid håller tyst på grund av rädsla för bistra blickar från andra personer om du framför dina åsikter, eller som alltid tvivlar på allt i de olika områdena av ditt liv, är du obeslutsam.

Detta kan göra det svårt för andra att räkna med dig för vissa saker eftersom de aldrig kan veta huruvida du är säker på det du säger, om du kommer ändra dig eller om dina tvivel gör att du följer med strömmen istället.

“Det finns ingen eländigare människa än den i vilken inget är vanemässigt förutom obeslutsamheten.”

-William James-

Känner du till några andra svåra personligheter? Vad har du för tankar kring dessa? Oavsett om vi hanterar dragen hos andra eller känner igen oss själva i dem, är det viktigt att vara medveten om att alla har för- och nackdelar. Det är fördelaktigt att känna till skillnaderna mellan dem och vara medveten om hur mycket de påverkar oss.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.